Category Archives: SẮT (Fe)

Vai trò của Sắt (Fe) đối với sự phát triển của cây trồng ✅

vai trò của sắt đối với cây trồng

Nguyên tố sắt (Fe) trong đất là một trong những nguyên tố vi lượng tồn tại trong thành phần hóa học của đất. Sắt tồn tại trong đất dưới dạng các hợp chất khoáng chất và có thể có sẵn dưới các dạng khác nhau như Fe2+ (sắt 2+) và Fe3+ (sắt 3+).