bi

BÍ XANH

ca rot

CÀ RỐT

ca chua

CÀ CHUA

ca tim

CÀ TÍM

cai bap

CẢI BẮP

CU CAI

CỦ CẢI

bi

BÍ XANH

ca rot

CÀ RỐT

ca chua

CÀ CHUA

ca tim

CÀ TÍM

cai bap

CẢI BẮP

CU CAI

CỦ CẢI

CU DEN

CỦ DỀN

dau leo

ĐẬU LEO

dua leo

DƯA LEO

gung

GỪNG

hanh la

HÀNH LÁ

hanh tay

HÀNH TÂY

CU DEN

CỦ DỀN

dau leo

ĐẬU LEO

dua leo

DƯA LEO

gung

GỪNG

hanh la

HÀNH LÁ

hanh tay

HÀNH TÂY

mang tay

MĂNG TÂY

mung toi

MÙNG TƠI

muop dang

KHỔ QUA

ngo

NGÒ

OT CHUONG

ỚT CHUÔNG

ot

ỚT

mang tay

MĂNG TÂY

mung toi

MÙNG TƠI

muop dang

KHỔ QUA

ngo

NGÒ

OT CHUONG

ỚT CHUÔNG

ot

ỚT

rau cai

RAU CẢI

su hao

SU HÀO

rau chan vit

RAU CHÂN VỊT

sup lo

SÚP LƠ

toi

TỎI

xa lach

XÀ LÁCH

rau cai

RAU CẢI

su hao

SU HÀO

rau chan vit

RAU CHÂN VỊT

sup lo

SÚP LƠ

toi

TỎI

xa lach

XÀ LÁCH