Bón phân cho cây sầu riêng: Thời điểm, loại phân dùng và những lưu ý

Bón phân cho sầu riêng

Bón phân cho cây sầu riêng là một trong những kỹ thuật chăm sóc quan trọng nhất. Bón phân giúp cây sầu riêng phát triển khỏe mạnh, cho năng suất cao, chất lượng tốt. Cây sầu riêng cần được bón phân đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng. Lượng phân bón cần bón cho cây sầu riêng phụ thuộc vào tuổi cây, giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây, loại đất,… Nội dung sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết về thời điểm, loại phân và liều lượng phân cho cây sầu riêng.

Bón phân cho cây sầu riêng con

Thời điểm bón phân cho cây sầu riêng con là sau khi trồng 1 tháng, sau đó bón phân định kỳ 2-3 tháng/lần. Cây sầu riêng con cần bón phân để phát triển bộ rễ, thân, lá. Bón phân đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng sẽ giúp cây con phát triển nhanh, khỏe mạnh, chống chịu tốt với sâu bệnh, hạn hán, ngập úng.

Bón phân hữu cơ:

Cách bón phân hữu cơ cho cây sầu riêng con:

 • Chuẩn bị phân hữu cơ: Phân chuồng cần ủ hoai mục, phân xanh cần được băm nhỏ, phân vi sinh cần được pha loãng với nước.
 • Bón phân hữu cơ: Bón phân hữu cơ xung quanh gốc cây, cách gốc 10-20cm, sau đó lấp đất lại.
 • Liều lượng bón phân hữu cơ: Phân chuồng: 0,5-1kg/cây, phân xanh: 1-2kg/cây, phân vi sinh: 1-2 lít/cây.

Bón phân vô cơ:

Cách bón phân vô cơ cho cây sầu riêng con:

 • Chuẩn bị phân vô cơ: Bón phân NPK theo công thức 16-16-8 hoặc 18-16-16.
 • Bón phân vô cơ: Bón phân vô cơ vào đất xung quanh gốc cây, cách gốc 10-20cm, sau đó lấp đất lại.
 • Liều lượng: Phân NPK: 0,3-0,5kg/cây.

Bón phân cho cây sầu riêng đang phát triển?

Cây sầu riêng đang phát triển cần bón phân để phát triển tán lá, hoa, trái. Thời điểm bón phân cho cây sầu riêng đang phát triển là vào đầu mùa mưa

Loại phân sử dụng:

Phân hữu cơ và phân vô cơ đều được sử dụng để bón cho cây sầu riêng đang phát triển.

 • Phân hữu cơ: Phân chuồng, phân xanh, phân vi sinh,… cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây sầu riêng, giúp cây phát triển khỏe mạnh, chống chịu tốt với sâu bệnh.
 • Phân vô cơ: Phân NPK, phân lân, phân kali,… cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây sầu riêng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Liều lượng bón phân:

Liều lượng bón phân cho cây sầu riêng đang phát triển phụ thuộc vào tuổi cây, kích thước cây, loại đất,…

 • Phân hữu cơ: 1-2kg/cây/lần.
 • Phân vô cơ:
  • Phân NPK: 0,5-1kg/cây/lần.
  • Phân lân: 0,2-0,5kg/cây/lần.
  • Phân kali: 0,2-0,5kg/cây/lần.

Cách bón phân:

Cách bón phân cho cây sầu riêng đang phát triển:

 • Bón phân hữu cơ: Bón phân hữu cơ xung quanh gốc cây, cách gốc 20-30cm, sau đó lấp đất lại.
 • Bón phân vô cơ: Bón phân vô cơ vào đất xung quanh gốc cây, cách gốc 20-30cm, sau đó lấp đất lại.

Bón phân cho cây sầu riêng thế nào

Bón phân cho cây sầu riêng đang cho trái?

Cây sầu riêng đang cho trái cần bón phân để nuôi trái, tăng chất lượng trái. Thời điểm bón phân cho cây sầu riêng đang cho trái là trước khi ra hoa, sau khi đậu trái

Loại phân sử dụng:

Phân hữu cơ và phân vô cơ đều được sử dụng để bón cho cây sầu riêng đang cho trái.

 • Phân hữu cơ: Phân chuồng, phân xanh, phân vi sinh,… cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây sầu riêng, giúp cây phát triển khỏe mạnh, chống chịu tốt với sâu bệnh.
 • Phân vô cơ: Phân NPK, phân lân, phân kali,… cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây sầu riêng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Liều lượng bón phân:

Liều lượng bón phân cho cây sầu riêng đang cho trái phụ thuộc vào tuổi cây, kích thước cây, loại đất,…

 • Phân hữu cơ: 2-3kg/cây/lần.
 • Phân vô cơ:
  • Phân NPK: 1-2kg/cây/lần.
  • Phân lân: 0,5-1kg/cây/lần.
  • Phân kali: 0,5-1kg/cây/lần.

Bón phân cho cây sầu riêng sau khi thu hoạch?

Bón phân cho cây sầu riêng sau khi thu hoạch là một bước quan trọng giúp cây phục hồi sức khỏe, chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo.

Thời điểm bón phân:

Bón phân cho cây sầu riêng sau khi thu hoạch là sau khi thu hoạch hết trái, khi lá bắt đầu rụng.

Loại phân sử dụng:

Phân hữu cơ và phân vô cơ đều được sử dụng để bón cho cây sầu riêng sau khi thu hoạch.

 • Phân hữu cơ: Phân chuồng, phân xanh, phân vi sinh,… cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây sầu riêng, giúp cây phát triển khỏe mạnh, chống chịu tốt với sâu bệnh.
 • Phân vô cơ: Phân NPK, phân lân, phân kali,… cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây sầu riêng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Liều lượng bón phân:

Liều lượng bón phân cho cây sầu riêng sau khi thu hoạch phụ thuộc vào tuổi cây, kích thước cây, loại đất,…

 • Phân hữu cơ: 3-4kg/cây/lần.
 • Phân vô cơ:
  • Phân NPK: 1-2kg/cây/lần.
  • Phân lân: 0,5-1kg/cây/lần.
  • Phân kali: 0,5-1kg/cây/lần.

Một số lưu ý khi bón phân cho cây sầu riêng:

 • Bón phân vô cơ: Bón phân vô cơ theo đúng tỷ lệ NPK khuyến cáo. Không nên bón phân vô cơ quá nhiều sẽ gây ra hiện tượng ngộ độc phân, khiến cây bị vàng lá, rụng lá, rụng trái.
 • Bón phân hữu cơ: Bón phân hữu cơ thường xuyên để cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây, giúp cây phát triển khỏe mạnh, chống chịu tốt với sâu bệnh.
 • Bón phân lá: Bón phân lá định kỳ để cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho lá, giúp lá xanh tốt, quang hợp tốt hơn.
 • Tưới nước: Tưới nước đầy đủ để phân có thể tan và hòa tan trong đất, giúp cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.
 • Cắt tỉa: Cắt tỉa cành lá, tạo tán cho cây để cây có thể quang hợp tốt hơn, hạn chế sâu bệnh.
 • Phòng trừ sâu bệnh: Phòng trừ sâu bệnh kịp thời để cây có thể phát triển tốt.

Có thể bạn quan tâm: Cách tỉa cành, tạo tán cho cây sầu riêng

 

⏩⏩ Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi các nền tảng truyền thông để tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ thêm về các kinh nghiệm trong đầu tư và sản xuất nông nghiệp cùng cộng đồng và chuyên gia tại:

Bình chọn