Vi khuẩn cố định đạm: Người hùng thầm lặng trong nền nông nghiệp

vi khuan co dinh dam

Nitơ là một nguyên tố thiết yếu cho sự phát triển của cây trồng, đóng vai trò quan trọng trong cấu tạo protein, axit nucleic và chlorophyll. Tuy nhiên, cây trồng không thể tự hấp thu nitơ trực tiếp từ khí quyển mà cần có sự trợ giúp của các vi khuẩn cố định đạm. Vi khuẩn cố định đạm là nhóm vi sinh vật có khả năng chuyển hóa nitơ phân tử (N2) trong khí quyển thành amoniac (NH3) – dạng nitơ mà cây trồng có thể hấp thu được. Nhóm vi khuẩn này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cung cấp nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Có những nhóm vi khuẩn cố định đạm nào?

Có ba nhóm chính của vi khuẩn cố định đạm:

 • Vi khuẩn cộng sinh: Những vi khuẩn này sống trong các nốt sần trên rễ của cây họ đậu. Chúng cung cấp nitơ cho cây và nhận carbohydrate từ cây.
 • Vi khuẩn sống tự do: Những vi khuẩn này sống trong đất và không liên kết với cây. Chúng cố định nitơ và giải phóng nó vào đất, nơi cây trồng có thể hấp thụ được.
 • Vi khuẩn liên kết với vi sinh vật khác: Những vi khuẩn này liên kết với các vi sinh vật khác, chẳng hạn như nấm, để cố định nitơ.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về các vi khuẩn cố định đạm:

 • Rhizobium: Vi khuẩn này cộng sinh với cây họ đậu.
 • Bradyrhizobium: Vi khuẩn này cộng sinh với cây họ đậu.
 • Azotobacter: Vi khuẩn này sống tự do.
 • Azospirillum: Vi khuẩn này sống tự do.
 • Frankia: Vi khuẩn này liên kết với cây actinorhizal.
 • Anabaena: Vi khuẩn này liên kết với tảo lam.

Vi khuẩn cố định đạm đóng vai trò quan trọng trong chu trình nitơ. Chúng chuyển đổi nitơ khí quyển thành dạng mà cây trồng có thể sử dụng được. Điều này rất quan trọng đối với sản xuất cây trồng và dinh dưỡng con người.

Vi khuẩn cố định đạm sống ở đâu?

Vi khuan Rhizobium

Vi khuẩn cố định đạm có thể sống ở nhiều môi trường khác nhau, bao gồm:

 • Đất: Đây là môi trường sống phổ biến nhất của vi khuẩn cố định đạm. Chúng có thể được tìm thấy trong đất rhizosphere, là khu vực đất xung quanh rễ cây.
 • Nước: Vi khuẩn cố định đạm cũng có thể được tìm thấy trong nước, chẳng hạn như ao, hồ và sông.
 • Rễ cây: Một số vi khuẩn cố định đạm sống trong nốt sần trên rễ cây họ đậu
 • Cơ thể sinh vật khác: Một số vi khuẩn cố định đạm sống trong cơ thể sinh vật khác, chẳng hạn như côn trùng và động vật có vú.

Vi khuẩn cố định đạm đóng vai trò quan trọng trong chu trình nitơ. Chúng chuyển đổi nitơ khí quyển thành dạng mà cây trồng có thể sử dụng được. Điều này rất quan trọng đối với sản xuất cây trồng và dinh dưỡng con người.

Quá trình cố định đạm diễn ra như thế nào?

Quá trình cố định đạm diễn ra qua các bước sau:

 • Hấp thụ nitơ: Vi khuẩn cố định đạm sử dụng enzyme nitrogenase để chuyển đổi nitơ khí quyển (N2) thành amoniac (NH3). Enzyme nitrogenase rất nhạy cảm với oxy, do đó, vi khuẩn cố định đạm có các cơ chế để bảo vệ enzyme này khỏi oxy.
 • Chuyển đổi amoniac: Amoniac (NH3) được chuyển đổi thành các hợp chất nitơ hữu cơ khác, chẳng hạn như axit amin, protein và axit nucleic.
 • Cung cấp nitơ cho cây: Vi khuẩn cố định đạm cung cấp các hợp chất nitơ hữu cơ cho cây. Cây sử dụng các hợp chất nitơ này để tổng hợp protein, DNA và các phân tử quan trọng khác.
 • Trao đổi chất dinh dưỡng: Vi khuẩn cố định đạm nhận carbohydrate từ cây. Carbohydrate cung cấp năng lượng cho vi khuẩn để thực hiện quá trình cố định đạm.

Điều kiện cần thiết cho quá trình cố định đạm:

 • Nguồn nitơ: Vi khuẩn cần có nguồn nitơ khí quyển (N2) để thực hiện quá trình cố định đạm.
 • Enzyme nitrogenase: Vi khuẩn cần có enzyme nitrogenase để chuyển đổi nitơ khí quyển thành amoniac.
 • Năng lượng: Vi khuẩn cần có năng lượng để thực hiện quá trình cố định đạm. Năng lượng này có thể được cung cấp từ carbohydrate hoặc ánh sáng.
 • Môi trường thiếu oxy: Enzyme nitrogenase rất nhạy cảm với oxy, do đó, vi khuẩn cố định đạm cần có môi trường thiếu oxy để thực hiện quá trình cố định đạm.

Vi khuẩn cố định đạm có vai trò gì trong nông nghiệp?

Vi khuẩn cố định đạm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nông nghiệp, cụ thể là:

 • Cung cấp nitơ cho cây trồng: Vi khuẩn cố định đạm có khả năng chuyển đổi nitơ khí quyển thành dạng mà cây trồng có thể sử dụng được. Nitơ là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển của cây trồng, đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp protein, axit nucleic và các hợp chất quan trọng khác.
 • Giảm thiểu sử dụng phân bón hóa học: Vi khuẩn cố định đạm giúp cung cấp một phần hoặc toàn bộ lượng nitơ mà cây trồng cần, do đó giúp giảm thiểu sử dụng phân bón hóa học. Việc sử dụng phân bón hóa học quá mức có thể gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
 • Cải thiện độ phì nhiêu của đất: Vi khuẩn cố định đạm giúp tăng hàm lượng nitơ trong đất, góp phần cải thiện độ phì nhiêu của đất. Đất có độ phì nhiêu cao sẽ giúp cây trồng phát triển tốt hơn.
 • Tăng năng suất cây trồng: Vi khuẩn cố định đạm giúp cây trồng phát triển tốt hơn, do đó giúp tăng năng suất cây trồng.
 • Giảm thiểu sâu bệnh hại: Vi khuẩn cố định đạm giúp tăng cường sức đề kháng của cây trồng đối với sâu bệnh hại.
 • Bảo vệ môi trường: Vi khuẩn cố định đạm giúp giảm thiểu sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, do đó góp phần bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, vi khuẩn cố định đạm còn có thể được sử dụng để:

 • Sản xuất phân bón sinh học: Phân bón sinh học là loại phân bón có chứa vi khuẩn cố định đạm. Phân bón sinh học an toàn cho môi trường và sức khỏe con người.
 • Xử lý nước thải: Vi khuẩn cố định đạm có thể được sử dụng để loại bỏ nitơ trong nước thải.

Việc sử dụng vi khuẩn cố định đạm trong nông nghiệp mang lại nhiều lợi ích cho môi trường, sức khỏe con người và nền kinh tế.

Việc sử dụng vi khuẩn cố định đạm có ảnh hưởng gì đến môi trường?

Việc sử dụng vi khuẩn cố định đạm mang lại nhiều lợi ích cho môi trường, bao gồm:

Giảm thiểu sử dụng phân bón hóa học: Vi khuẩn cố định đạm có khả năng cung cấp một phần hoặc toàn bộ lượng nitơ mà cây trồng cần, do đó giúp giảm thiểu sử dụng phân bón hóa học. Việc sử dụng phân bón hóa học quá mức có thể gây ô nhiễm môi trường, bao gồm:

 • Ô nhiễm nguồn nước: Phân bón hóa học có thể bón vào đất và theo nước mưa vào nguồn nước, gây ô nhiễm nguồn nước.
 • Ô nhiễm không khí: Phân bón hóa học có thể bay hơi vào khí quyển, gây ô nhiễm không khí.
 • Gây hại cho sinh vật: Phân bón hóa học có thể gây hại cho sinh vật sống trong đất và nước.
 • Giảm thiểu khí thải nhà kính: Việc sử dụng phân bón hóa học, đặc biệt là phân đạm, là một trong những nguồn phát thải khí nhà kính chính trong nông nghiệp. Khí nhà kính góp phần làm cho biến đổi khí hậu. Việc sử dụng vi khuẩn cố định đạm có thể giúp giảm thiểu khí thải nhà kính.
 • Cải thiện độ phì nhiêu của đất: Vi khuẩn cố định đạm giúp tăng hàm lượng nitơ trong đất, góp phần cải thiện độ phì nhiêu của đất. Đất có độ phì nhiêu cao sẽ giúp cây trồng phát triển tốt hơn và giảm thiểu nhu cầu sử dụng phân bón hóa học.
 • Bảo vệ đa dạng sinh học: Việc sử dụng vi khuẩn cố định đạm giúp giảm thiểu sử dụng hóa chất trong nông nghiệp, do đó góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.

Tuy nhiên, việc sử dụng vi khuẩn cố định đạm cũng có thể có một số tác động tiêu cực đến môi trường, bao gồm:

 • Gây mất cân bằng nitơ: Việc sử dụng vi khuẩn cố định đạm quá mức có thể dẫn đến mất cân bằng nitơ trong đất. Mất cân bằng nitơ có thể gây hại cho môi trường, bao gồm:
 • Gây ô nhiễm nguồn nước: Nitơ dư thừa trong đất có thể bón vào nguồn nước, gây ô nhiễm nguồn nước.
 • Gây hại cho sinh vật: Nitơ dư thừa trong đất có thể gây hại cho sinh vật sống trong đất.
 • Gây ra các vấn đề về sức khỏe: Một số loại vi khuẩn cố định đạm có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe cho con người, chẳng hạn như dị ứng và nhiễm trùng.

Do đó, việc sử dụng vi khuẩn cố định đạm cần được thực hiện một cách hợp lý và khoa học để đảm bảo mang lại lợi ích cho môi trường và sức khỏe con người.

Làm thế nào để tăng cường hoạt động của vi khuẩn cố định đạm trong đất?

Có nhiều biện pháp để tăng cường hoạt động của vi khuẩn cố định đạm trong đất, bao gồm:

 • Bổ sung chất hữu cơ cho đất: Chất hữu cơ là nguồn thức ăn quan trọng cho vi khuẩn cố định đạm. Bổ sung chất hữu cơ cho đất bằng cách sử dụng phân bón hữu cơ, chẳng hạn như phân chuồng hoai mục, phân xanh và compost.
 • Cân bằng độ pH của đất: Vi khuẩn cố định đạm phát triển tốt nhất trong đất có độ pH từ 6,0 đến 7,0. Cần điều chỉnh độ pH của đất nếu cần thiết.
 • Tạo môi trường thiếu oxy: Một số vi khuẩn cố định đạm chỉ hoạt động tốt trong môi trường thiếu oxy. Có thể tạo môi trường thiếu oxy cho vi khuẩn bằng cách luân canh cây trồng, sử dụng cây che phủ và tưới nước hợp lý.
 • Sử dụng phân bón vi sinh: Phân bón vi sinh có chứa vi khuẩn cố định đạm có thể được sử dụng để bổ sung vi khuẩn cho đất.
 • Sử dụng các biện pháp canh tác hợp lý: Sử dụng các biện pháp canh tác hợp lý, chẳng hạn như luân canh cây trồng, sử dụng phân bón hữu cơ và quản lý dịch hại tổng hợp, giúp bảo vệ môi trường sống của vi khuẩn cố định đạm.

Dưới đây là một số biện pháp cụ thể để tăng cường hoạt động của vi khuẩn cố định đạm:

 • Bón phân chuồng hoai mục: Bón phân chuồng hoai mục cung cấp chất hữu cơ và dinh dưỡng cho vi khuẩn cố định đạm. Nên bón phân chuồng hoai mục vào đầu vụ hoặc sau khi thu hoạch.
 • Trồng cây họ đậu: Cây họ đậu có khả năng cộng sinh với vi khuẩn cố định đạm. Trồng cây họ đậu giúp tăng cường lượng nitơ trong đất.
 • Sử dụng nấm mycorrhizae: Nấm mycorrhizae giúp cây trồng hấp thụ nước và dinh dưỡng từ đất, đồng thời giúp cây trồng chống lại bệnh tật. Nấm mycorrhizae cũng có thể giúp tăng cường hoạt động của vi khuẩn cố định đạm.
 • Sử dụng vi sinh vật Trichoderma: Vi sinh vật Trichoderma là tác nhân kiểm soát sinh học có khả năng chống lại nấm gây bệnh. Vi sinh vật Trichoderma cũng có thể giúp tăng cường hoạt động của vi khuẩn cố định đạm.

Vi khuẩn cố định đạm đóng vai trò thiết yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, mang lại nhiều lợi ích to lớn cho cây trồng, môi trường và nền kinh tế. Bài viết này đã thảo luận về tầm quan trọng, các nhóm chính, cơ chế hoạt động, ứng dụng và tác động của vi khuẩn cố định đạm trong nông nghiệp.

 

 

⏩⏩ Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi các nền tảng truyền thông để tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ thêm về các kinh nghiệm trong đầu tư và sản xuất nông nghiệp cùng cộng đồng và chuyên gia tại:

Bình chọn