Cây cà chua: Hướng dẫn điều trị các bệnh do nấm

Trị bệnh nấm ở cây cà chua

Bệnh hại do nấm ở cây cà chua là một trong những nguyên nhân chính gây ra thiệt hại cho cây cà chua, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng quả cà chua. Bằng cách thực hiện các biện pháp phòng trừ bệnh hại do nấm ở cây cà chua một cách hiệu quả, người nông dân có thể giảm thiểu thiệt hại do bệnh hại gây ra, nâng cao năng suất và chất lượng cà chua.

Bệnh sương mai

Bệnh sương mai là một bệnh gây hại nghiêm trọng cho cây cà chua, có thể gây ra thiệt hại lớn về năng suất và chất lượng quả cà chua. Bệnh do nấm Peronospora parasitica gây ra, có thể gây hại trên lá, thân, quả cà chua. Triệu chứng của bệnh là các đốm bệnh màu xanh xám, có thể lan rộng và gây thối rữa. Bệnh sương mai thường gây hại nặng trong điều kiện ẩm ướt, nhiệt độ thấp.

Để trị bệnh sương mai ở cây cà chua, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Khi phát hiện bệnh, cần tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật ngay để ngăn chặn bệnh lây lan.
 • Có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Mancozeb, Dithane M-45, Ridomil Gold MZ, Anvil 5SC,…
 • Phun thuốc 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

Bệnh thán thư

Bệnh thán thư là một bệnh gây hại nghiêm trọng cho cây cà chua, có thể gây ra thiệt hại lớn về năng suất và chất lượng quả cà chua. Bệnh do nấm Colletotrichum phomoides gây ra, có thể gây hại trên lá, thân, quả cà chua. Triệu chứng của bệnh là các đốm bệnh màu nâu đen, có thể lan rộng và gây thối rữa. Bệnh thán thư thường gây hại nặng trong điều kiện ẩm ướt, nhiệt độ cao.

Để trị bệnh thán thư ở cây cà chua, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Khi phát hiện bệnh, cần tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật ngay để ngăn chặn bệnh lây lan.
 • Có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Thiram, Mancozeb, Dithane M-45, Ridomil Gold MZ, Anvil 5SC,…
 • Phun thuốc 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

Bệnh đốm lá

Bệnh đốm lá là một bệnh gây hại phổ biến cho cây cà chua, có thể gây ra thiệt hại lớn về năng suất và chất lượng quả cà chua. Bệnh do nấm Septoria lycopersici gây ra, có thể gây hại trên lá, thân, quả cà chua. Triệu chứng của bệnh là các đốm bệnh màu nâu đen, có thể lan rộng và gây thối rữa. Bệnh đốm lá thường gây hại nặng trong điều kiện ẩm ướt, nhiệt độ cao.

Để trị bệnh đốm lá ở cây cà chua, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Khi phát hiện bệnh, cần tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật ngay để ngăn chặn bệnh lây lan.
 • Có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Mancozeb, Dithane M-45, Ridomil Gold MZ, Anvil 5SC,…
 • Phun thuốc 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

Bệnh do nấm ở cây cà chua

Bệnh đốm xám

Bệnh đốm xám ở cây cà chua là một bệnh gây hại phổ biến, có thể gây ra thiệt hại lớn về năng suất và chất lượng quả cà chua. Bệnh do nấm Alternaria solani gây ra, có thể gây hại trên lá, thân, quả cà chua. Triệu chứng của bệnh là các đốm bệnh màu nâu đen, có thể lan rộng và gây thối rữa. Bệnh đốm xám thường gây hại nặng trong điều kiện ẩm ướt, nhiệt độ cao.

Để trị bệnh đốm xám ở cây cà chua, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Khi phát hiện bệnh, cần tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật ngay để ngăn chặn bệnh lây lan.
 • Có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Mancozeb, Dithane M-45, Ridomil Gold MZ, Anvil 5SC,…
 • Phun thuốc 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

Bệnh thối trái

Bệnh thối trái ở cây cà chua là một bệnh gây hại nghiêm trọng, có thể gây ra thiệt hại lớn về năng suất và chất lượng quả cà chua. Bệnh do nấm Colletotrichum phomoides, Phytophthora infestans, Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici,… gây ra. Triệu chứng của bệnh là các vết bệnh màu nâu đen, có thể lan rộng và gây thối rữa. Bệnh thối trái thường gây hại nặng trong điều kiện ẩm ướt, nhiệt độ cao.

 • Khi phát hiện bệnh, cần tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật ngay để ngăn chặn bệnh lây lan.
 • Có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Mancozeb, Dithane M-45, Ridomil Gold MZ, Anvil 5SC,…
 • Phun thuốc 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

Bệnh thối gốc

Bệnh thối gốc ở cây cà chua là một bệnh gây hại nghiêm trọng, có thể gây ra thiệt hại lớn về năng suất và chất lượng quả cà chua. Bệnh do nấm Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici gây ra, có thể gây hại trên rễ, thân, lá, quả cà chua. Triệu chứng của bệnh là các vết bệnh màu nâu đen, có thể lan rộng và gây thối rữa. Bệnh thối gốc thường gây hại nặng trong điều kiện đất ẩm ướt, thiếu ánh sáng.

 • Khi phát hiện bệnh, cần tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật ngay để ngăn chặn bệnh lây lan.
 • Có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Mancozeb, Dithane M-45, Ridomil Gold MZ, Anvil 5SC,…
 • Phun thuốc 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

Bệnh thối hạch

Bệnh thối hạch ở cây cà chua do nấm Sclerotinia sclerotiorum gây ra. Nấm có thể gây hại trên lá, thân, rễ và quả cà chua. Triệu chứng của bệnh là các vết bệnh màu nâu đen, có thể lan rộng và gây thối rữa. Bệnh thối hạch thường gây hại nặng trong điều kiện đất ẩm ướt, thiếu ánh sáng.

Để trị bệnh thối hạch ở cây cà chua, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Khi phát hiện bệnh, cần tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật ngay để ngăn chặn bệnh lây lan.
 • Có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Thiram, Mancozeb, Dithane M-45, Ridomil Gold MZ, Anvil 5SC,…
 • Phun thuốc 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

Lưu ý chung khi sử dụng thuốc điều trị bệnh ở cây cà chua do nấm

 • Thuốc trừ nấm gốc đồng: Có tác dụng phòng trừ nhiều loại bệnh nấm hại cây trồng, trong đó có bệnh sương mai, bệnh thán thư, bệnh phấn trắng,… Thuốc trừ nấm gốc đồng thường có tác dụng chậm, cần phun định kỳ để đạt hiệu quả cao.
 • Thuốc trừ nấm gốc lưu huỳnh: Có tác dụng phòng trừ nhiều loại bệnh nấm hại cây trồng, trong đó có bệnh phấn trắng, bệnh đốm lá,… Thuốc trừ nấm gốc lưu huỳnh thường có tác dụng nhanh, nhưng hiệu quả thấp hơn thuốc trừ nấm gốc đồng.
 • Thuốc trừ nấm gốc azoxistrobin: Có tác dụng phòng trừ bệnh sương mai, bệnh phấn trắng,… Thuốc trừ nấm gốc azoxistrobin có tác dụng nhanh và hiệu quả cao.
 • Thuốc trừ nấm gốc metalaxyl: Có tác dụng phòng trừ bệnh thán thư, bệnh thối trái,… Thuốc trừ nấm gốc metalaxyl có tác dụng nhanh và hiệu quả cao.
 • Thuốc trừ nấm gốc tricyclazole: Có tác dụng phòng trừ bệnh sương mai, bệnh thán thư,… Thuốc trừ nấm gốc tricyclazole có tác dụng nhanh và hiệu quả cao.

Khi lựa chọn thuốc trừ nấm cho cây cà chua, cần chú ý đến loại bệnh mà cây đang mắc phải. Đối với các bệnh do nấm phổ biến như sương mai, thán thư, phấn trắng,… có thể sử dụng một số loại thuốc trừ nấm phổ biến như Ridomil Gold 68WP, Aliette 80WG, Arysta 10WP,…

Cần tuân thủ đúng liều lượng và cách sử dụng thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không nên sử dụng thuốc quá liều lượng vì có thể gây hại cho cây trồng và môi trường.

Phun thuốc đúng cách, ướt đều hai mặt lá, nhất là mặt dưới lá, nơi thường ẩn náu của nấm bệnh. Phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh phun thuốc vào buổi trưa nắng gắt.

Luân phiên sử dụng các loại thuốc trừ nấm khác nhau để tránh tình trạng nấm bệnh kháng thuốc. Sau mỗi vụ thu hoạch, cần tiêu hủy tàn dư cây trồng để hạn chế nguồn bệnh lây lan.

Ngoài ra, cần kết hợp với các biện pháp phòng trừ bệnh khác như:

 • Chọn giống cà chua kháng bệnh.
 • Vệ sinh vườn tược sạch sẽ, tiêu hủy tàn dư cây trồng sau mỗi vụ.
 • Sử dụng bẫy dính màu vàng để thu hút côn trùng chích hút.
 • Dùng lưới che chắn để hạn chế côn trùng chích hút xâm nhập vào vườn.
 • Bón phân cân đối, đầy đủ các chất dinh dưỡng, đặc biệt là phân lân và kali.
 • Tưới nước đầy đủ, tránh để đất quá khô hạn hoặc quá ẩm ướt.
 • Thường xuyên theo dõi tình trạng cây trồng, phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi có dấu hiệu bệnh.

Trên đây là những lưu ý chung khi sử dụng thuốc điều trị các bệnh ở cây cà chua do nấm. Việc sử dụng thuốc trừ nấm đúng cách sẽ giúp mang lại hiệu quả cao trong việc phòng trừ bệnh cho cây trồng, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường.

 

 

⏩⏩ Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi các nền tảng truyền thông để tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ thêm về các kinh nghiệm trong đầu tư và sản xuất nông nghiệp cùng cộng đồng và chuyên gia tại:

Bình chọn