Thuốc bảo vệ thực vật cho cây xoài

Thuốc bảo vệ thực vật cho cây xoài

Cây xoài có thể bị tấn công bởi nhiều loại sâu bệnh hại, gây ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng quả xoài. Để phòng trừ sâu bệnh hại, bà con cần sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật cho cây xoài phù hợp. Nội dung sau đây sẽ giới thiệu các loại thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ bệnh và thuốc kích thích sinh trưởng cho cây xoài.

Bài viết dưới đây sẽ đề cập một vài loại thuốc ( tên thương mại ) để bà con dễ dàng tìm dùng. Một vài loại thuốc có thể còn hoặc đã bị loại bỏ khỏi danh mục thuốc BVTV đang lưu hành.

Thuốc trừ sâu

Thuốc trừ sâu tiếp xúc

Thuốc trừ sâu tiếp xúc tác động lên sâu hại khi tiếp xúc trực tiếp với cơ thể sâu hại. Loại thuốc này thường có tác dụng nhanh nhưng thời gian hiệu lực ngắn.

 • Ưu điểm: Tác dụng nhanh, hiệu quả cao, giá thành rẻ.
 • Nhược điểm: Thời gian hiệu lực ngắn, có thể gây hại cho côn trùng có ích.

Một số loại thuốc trừ sâu tiếp xúc thường được sử dụng cho cây xoài bao gồm:

 • Maprada 20WP: Trị rầy mềm, rệp sáp, bọ trĩ,…
 • Lannate 20WP: Trị rệp sáp, bọ trĩ, bọ xít muỗi,…
 • Supracide 40 EC: Trị rệp sáp, bọ xít muỗi,…

Thuốc trừ sâu nội hấp

Thuốc trừ sâu nội hấp tác động lên sâu hại khi sâu hại ăn phải hoặc tiếp xúc với dịch cơ thể của sâu hại. Loại thuốc này thường có tác dụng lâu dài và hiệu quả hơn thuốc trừ sâu tiếp xúc.

 • Ưu điểm: Tác dụng lâu dài, hiệu quả cao, ít gây hại cho côn trùng có ích.
 • Nhược điểm: Giá thành cao, thời gian cách ly lâu.

Một số loại thuốc trừ sâu nội hấp thường được sử dụng cho cây xoài bao gồm:

 • Actara 25WG: Trị rầy mềm, rệp sáp, sâu đục thân, sâu đục quả,…
 • Chess 50WG: Trị rệp sáp, rầy mềm, bọ xít muỗi,…
 • Ridomil Gold 68WP: Trị rầy mềm, rệp sáp, bọ xít muỗi,…

Thuốc trừ sâu sinh học

Thuốc trừ sâu sinh học sử dụng các vi sinh vật có lợi để tiêu diệt sâu hại. Loại thuốc này thường an toàn với con người và môi trường hơn các loại thuốc trừ sâu hóa học.

 • Ưu điểm: An toàn với con người và môi trường, hiệu quả cao.
 • Nhược điểm: Hiệu quả phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, thời gian cách ly ngắn.

Một số loại thuốc trừ sâu sinh học thường được sử dụng cho cây xoài bao gồm:

 • Bt. kurstaki: Trị sâu đục thân, sâu đục trái,…
 • Bt. aizawai: Trị sâu xanh, sâu đục thân, sâu đục trái,…
 • NPV: Trị sâu đục thân, sâu đục trái,…

Thuốc trừ sâu tổng hợp

Thuốc trừ sâu tổng hợp là loại thuốc trừ sâu phổ biến nhất, được sử dụng để phòng trừ nhiều loại sâu hại. Loại thuốc này thường có hiệu quả cao nhưng cũng có thể gây độc hại cho con người và môi trường.

 • Ưu điểm: Hiệu quả cao, phổ tác động rộng.
 • Nhược điểm: Có thể gây độc hại cho con người và môi trường.

Một số loại thuốc trừ sâu tổng hợp thường được sử dụng cho cây xoài bao gồm:

 • Actara 25WG: Trị rầy mềm, rệp sáp, sâu đục thân, sâu đục quả,…
 • Maprada 20WP: Trị rầy mềm, rệp sáp, bọ trĩ,…
 • Lannate 20WP: Trị rệp sáp, bọ trĩ, bọ xít muỗi,…

Thuốc bảo vệ thực vật cho cây xoài

Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh cho cây xoài có những loại chính sau:

Thuốc trừ bệnh tiếp xúc

Thuốc trừ bệnh tiếp xúc tác động lên bệnh hại khi tiếp xúc trực tiếp với cơ thể bệnh hại. Loại thuốc này thường có tác dụng nhanh nhưng thời gian hiệu lực ngắn.

 • Ưu điểm: Tác dụng nhanh, hiệu quả cao, giá thành rẻ.
 • Nhược điểm: Thời gian hiệu lực ngắn, có thể gây hại cho thiên địch.

Một số loại thuốc trừ bệnh tiếp xúc thường được sử dụng cho cây xoài bao gồm:

 • Revus Opti 440SC: Trị thán thư, đốm đen,…
 • Chess 50WG: Trị thán thư, đốm đen,…
 • Ridomil Gold 68WP: Trị thán thư, đốm đen,…
 • Carbendazim 50WP: Trị thán thư, đốm đen,…

Thuốc trừ bệnh nội hấp

Thuốc trừ bệnh nội hấp tác động lên bệnh hại khi bệnh hại ăn phải hoặc tiếp xúc với dịch cơ thể của bệnh hại. Loại thuốc này thường có tác dụng lâu dài và hiệu quả hơn thuốc trừ bệnh tiếp xúc.

 • Ưu điểm: Tác dụng lâu dài, hiệu quả cao, ít gây hại cho thiên địch.
 • Nhược điểm: Giá thành cao, thời gian cách ly lâu.

Một số loại thuốc trừ bệnh nội hấp thường được sử dụng cho cây xoài bao gồm:

 • Meysan 25WP: Trị thán thư, đốm đen,…
 • Aliette 80WP: Trị thán thư, đốm đen,…
 • Validamycin 3SL: Trị thối nhũn,…
 • Topsin M 70WP: Trị thán thư, đốm đen,…

Thuốc trừ bệnh sinh học

Thuốc trừ bệnh sinh học sử dụng các vi sinh vật có lợi để tiêu diệt bệnh hại. Loại thuốc này thường an toàn với con người và môi trường hơn các loại thuốc trừ bệnh hóa học.

 • Ưu điểm: An toàn với con người và môi trường, hiệu quả cao.
 • Nhược điểm: Hiệu quả phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, thời gian cách ly ngắn.

Một số loại thuốc trừ bệnh sinh học thường được sử dụng cho cây xoài bao gồm:

 • Trichoderma: Trị bệnh thối rễ, thối nhũn,…
 • Pseudomonas: Trị bệnh thán thư, đốm đen,…
 • Bacillus subtilis: Trị bệnh phấn trắng,…

Thuốc trừ bệnh tổng hợp

Thuốc trừ bệnh tổng hợp là loại thuốc trừ bệnh phổ biến nhất, được sử dụng để phòng trừ nhiều loại bệnh hại. Loại thuốc này thường có hiệu quả cao nhưng cũng có thể gây độc hại cho con người và môi trường.

 • Ưu điểm: Hiệu quả cao, phổ tác động rộng.
 • Nhược điểm: Có thể gây độc hại cho con người và môi trường.

Một số loại thuốc trừ bệnh tổng hợp thường được sử dụng cho cây xoài bao gồm:

 • Revus Opti 440SC: Trị thán thư, đốm đen,…
 • Chess 50WG: Trị thán thư, đốm đen,…
 • Ridomil Gold 68WP: Trị thán thư, đốm đen,…
 • Carbendazim 50WP: Trị thán thư, đốm đen,…

Thuốc trừ cỏ

Thuốc trừ cỏ cho cây xoài có những loại chính sau:

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm tác động lên hạt cỏ, ngăn cản hạt cỏ nảy mầm. Loại thuốc này thường có tác dụng kéo dài, nhưng chỉ tác động lên hạt cỏ chưa nảy mầm.

 • Ưu điểm: Có tác dụng kéo dài, ít gây hại cho cây xoài.
 • Nhược điểm: Chỉ tác động lên hạt cỏ chưa nảy mầm, thời gian cách ly lâu.

Một số loại thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm thường được sử dụng cho cây xoài bao gồm:

 • Glyphosate: Trị cỏ tranh, cỏ lồng vực,…
 • Paraquat: Trị cỏ tranh, cỏ lồng vực,…
 • Glyphosate 480SL: Trị cỏ tranh, cỏ lồng vực,…

Thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm

Thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm tác động lên lá hoặc thân cỏ, ngăn cản cỏ phát triển. Loại thuốc này thường có tác dụng nhanh, nhưng chỉ tác động lên cỏ đã nảy mầm.

 • Ưu điểm: Có tác dụng nhanh, có thể tác động lên cỏ đã nảy mầm.
 • Nhược điểm: Có thể gây hại cho cây xoài, thời gian cách ly ngắn.

Một số loại thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm thường được sử dụng cho cây xoài bao gồm:

 • Atrazine: Trị cỏ tranh, cỏ lồng vực,…
 • Butachlor: Trị cỏ tranh, cỏ lồng vực,…
 • Atrazine 80WP: Trị cỏ tranh, cỏ lồng vực,…

Thuốc trừ cỏ chọn lọc

Thuốc trừ cỏ chọn lọc chỉ tác động lên một số loại cỏ nhất định, không ảnh hưởng đến cây xoài. Loại thuốc này thường được sử dụng để trừ các loại cỏ dại có hại cho cây xoài.

 • Ưu điểm: Có tác dụng chính xác, ít gây hại cho cây xoài.
 • Nhược điểm: Có thể gây hại cho một số loại cây trồng khác, thời gian cách ly ngắn.

Một số loại thuốc trừ cỏ chọn lọc thường được sử dụng cho cây xoài bao gồm:

 • Clopyralid: Trị cỏ lồng vực, cỏ dại lá rộng,…
 • Imazapyr: Trị cỏ lồng vực, cỏ dại lá rộng,…
 • Clopyralid 480SL: Trị cỏ lồng vực, cỏ dại lá rộng,…

Thuốc trừ nấm

Thuốc trừ nấm cho cây xoài có những loại chính sau:

Thuốc trừ nấm tiếp xúc

Thuốc trừ nấm tiếp xúc tác động lên nấm bệnh khi tiếp xúc trực tiếp với cơ thể nấm bệnh. Loại thuốc này thường có tác dụng nhanh nhưng thời gian hiệu lực ngắn.

 • Ưu điểm: Tác dụng nhanh, hiệu quả cao, giá thành rẻ.
 • Nhược điểm: Thời gian hiệu lực ngắn, có thể gây hại cho côn trùng có ích.

Một số loại thuốc trừ nấm tiếp xúc thường được sử dụng cho cây xoài bao gồm:

 • Dithane M45: Trị bệnh phấn trắng, bệnh rỉ sắt,…
 • Polyram 80WP: Trị bệnh phấn trắng, bệnh rỉ sắt,…
 • Score 250 EC: Trị bệnh phấn trắng, bệnh rỉ sắt,…
 • Topsin M 70WP: Trị bệnh phấn trắng, bệnh rỉ sắt,…

Thuốc trừ nấm nội hấp

 Thuốc trừ nấm nội hấp tác động lên nấm bệnh khi nấm bệnh ăn phải hoặc tiếp xúc với dịch cơ thể của nấm bệnh. Loại thuốc này thường có tác dụng lâu dài và hiệu quả hơn thuốc trừ nấm tiếp xúc.

 • Ưu điểm: Tác dụng lâu dài, hiệu quả cao, ít gây hại cho côn trùng có ích.
 • Nhược điểm: Giá thành cao, thời gian cách ly lâu.

Một số loại thuốc trừ nấm nội hấp thường được sử dụng cho cây xoài bao gồm:

  • Meysan 25WP: Trị bệnh phấn trắng, bệnh rỉ sắt,…
  • Aliette 80WP: Trị bệnh phấn trắng, bệnh rỉ sắt,…
  • Validamycin 3SL: Trị bệnh thối nhũn,…
  • Topsin M 70WP: Trị bệnh phấn trắng, bệnh rỉ sắt,…

Thuốc trừ nấm sinh học

Thuốc trừ nấm sinh học sử dụng các vi sinh vật có lợi để tiêu diệt nấm bệnh. Loại thuốc này thường an toàn với con người và môi trường hơn các loại thuốc trừ nấm hóa học.

 • Ưu điểm: An toàn với con người và môi trường, hiệu quả cao.
 • Nhược điểm: Hiệu quả phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, thời gian cách ly ngắn.

Một số loại thuốc trừ nấm sinh học thường được sử dụng cho cây xoài bao gồm:

 • Trichoderma: Trị bệnh thối rễ, thối nhũn,…
 • Pseudomonas: Trị bệnh phấn trắng, bệnh rỉ sắt,…
 • Bacillus subtilis: Trị bệnh phấn trắng,…

Thuốc trừ nấm tổng hợp

 Thuốc trừ nấm tổng hợp là loại thuốc trừ nấm phổ biến nhất, được sử dụng để phòng trừ nhiều loại nấm bệnh. Loại thuốc này thường có hiệu quả cao nhưng cũng có thể gây độc hại cho con người và môi trường.

 • Ưu điểm: Hiệu quả cao, phổ tác động rộng.
 • Nhược điểm: Có thể gây độc hại cho con người và môi trường.

Một số loại thuốc trừ nấm tổng hợp thường được sử dụng cho cây xoài bao gồm:

 • Meysan 25WP: Trị bệnh phấn trắng, bệnh rỉ sắt,…
 • Aliette 80WP: Trị bệnh phấn trắng, bệnh rỉ sắt,…
 • Validamycin 3SL: Trị bệnh thối nhũn,…
 • Topsin M 70WP: Trị bệnh phấn trắng, bệnh rỉ sắt,…

Thuốc kích thích sinh trưởng

Thuốc kích thích sinh trưởng cho cây xoài có những loại chính sau:

Thuốc kích thích ra rễ

Thuốc kích thích ra rễ giúp cây xoài ra rễ khỏe mạnh, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng, giúp cây xoài sinh trưởng tốt. Một số loại thuốc kích thích ra rễ thường được sử dụng cho cây xoài bao gồm:

 • Atonik: Kích thích ra rễ, tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng.
 • N3M: Kích thích ra rễ, tăng cường khả năng chống chịu hạn hán, ngập úng.
 • RIC: Kích thích ra rễ, tăng cường khả năng kháng bệnh.
 • Các loại hooc mon thực vật như Auxin,…

Thuốc kích thích ra hoa

 Thuốc kích thích ra hoa giúp cây xoài ra hoa đồng loạt, tăng năng suất, chất lượng quả. Một số loại thuốc kích thích ra hoa thường được sử dụng cho cây xoài bao gồm:

 • Paclobutrazol: Kích thích ra hoa, đồng thời kiểm soát kích thước quả.
 • Thiurea: Kích thích ra hoa đồng loạt.
 • GA3: Kích thích ra hoa, tăng cường khả năng đậu quả.

Thuốc tăng cường khả năng đậu quả

 Thuốc kích thích đậu quả giúp cây xoài đậu quả nhiều, tăng năng suất, chất lượng quả. Một số loại thuốc kích thích đậu quả thường được sử dụng cho cây xoài bao gồm:

 • Canxi Bo: Kích thích đậu quả, tăng cường khả năng chống rụng trái non.
 • KNO3: Kích thích đậu quả, tăng cường khả năng chống rụng trái non.
 • Borax: Kích thích đậu quả, tăng cường khả năng chống rụng trái non.

Khuyến nghị chung khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho cây xoài

Dưới đây là một số khuyến nghị chung khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho cây xoài:

 • Chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi cần thiết. Thuốc bảo vệ thực vật là những chất có thể gây hại cho con người, động vật, và môi trường. Do đó, bà con chỉ nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi cây xoài bị sâu bệnh hại tấn công.
 • Lựa chọn loại thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với loại sâu bệnh hại và cây xoài. Bà con cần đọc kỹ nhãn mác để lựa chọn loại thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với loại sâu bệnh hại và cây xoài.
 • Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng liều lượng và cách thức hướng dẫn trên nhãn mác. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá liều lượng hoặc không đúng cách có thể gây hại cho cây xoài và môi trường.
 • Tránh sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vào những ngày nắng nóng, gió to. Nắng nóng và gió to có thể làm cho thuốc bảo vệ thực vật bay hơi, gây hại cho con người và môi trường.
 • Tuân thủ thời gian cách ly đối với cây xoài và thực phẩm. Thời gian cách ly là khoảng thời gian cần thiết để thuốc bảo vệ thực vật phân hủy hết trong cây xoài và thực phẩm. Bà con cần tuân thủ thời gian cách ly để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Ngoài ra, bà con cần lưu ý những vấn đề sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho cây xoài:

 • Đeo đầy đủ đồ bảo hộ khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Bộ đồ bảo hộ sẽ giúp bảo vệ bà con khỏi những tác hại của thuốc bảo vệ thực vật.
 • Rửa sạch tay và chân sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Bà con cũng cần rửa sạch các dụng cụ phun thuốc bảo vệ thực vật để tránh nhiễm độc.
 • Không đổ thuốc bảo vệ thực vật xuống ao hồ, sông suối. Thuốc bảo vệ thực vật có thể gây ô nhiễm nguồn nước.

 

Có thể bạn quan tâm: Trồng cây xoài cần chuẩn bị những gì?

 

⏩⏩ Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi các nền tảng truyền thông để tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ thêm về các kinh nghiệm trong đầu tư và sản xuất nông nghiệp cùng cộng đồng và chuyên gia tại:

Bình chọn