Thời điểm bón phân vi lượng cho cây trồng

Bổ sung vi lượng cho cây trồng

Phân vi lượng là những nguyên tố cần thiết cho cây trồng, tuy nhiên cây trồng chỉ cần với lượng rất nhỏ. Nếu thiếu vi lượng, cây trồng sẽ bị còi cọc, kém phát triển, năng suất thấp, thậm chí chết. Do đó, bón phân vi lượng là một biện pháp cần thiết để cung cấp đầy đủ vi lượng cho cây trồng, giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh, năng suất cao.

Thời điểm bón phân vi lượng cho cây trồng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Loại cây trồng: Mỗi loại cây trồng có nhu cầu về phân vi lượng khác nhau. Do đó, cần xác định loại cây trồng để lựa chọn loại phân vi lượng và thời điểm bón phù hợp.
 • Điều kiện sinh trưởng của cây trồng: Thời điểm bón phân vi lượng cũng cần phù hợp với điều kiện sinh trưởng của cây trồng. Ví dụ, các loại cây trồng có nhu cầu nhiều vi lượng trong giai đoạn ra hoa, đậu quả thì cần bón phân vi lượng trong giai đoạn này.
 • Đặc điểm đất trồng: Nếu đất trồng thiếu vi lượng thì cần bón phân vi lượng ngay từ khi bắt đầu trồng cây.

Bón phân vi lượng cho cây trồng thời kì cây con

Thời kì cây con là giai đoạn quan trọng đối với sự phát triển của cây trồng. Trong giai đoạn này, cây trồng cần được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết để phát triển bộ rễ, thân, lá, và hoa. Phân vi lượng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh và năng suất cao trong giai đoạn cây con. Dưới đây là một số lợi ích của việc bón phân vi lượng cho cây trồng thời kì cây con:

 • Giúp cây trồng phát triển bộ rễ khỏe mạnh, giúp cây trồng hấp thụ nước và dinh dưỡng tốt hơn.
 • Giúp cây trồng tăng cường khả năng chống chịu sâu bệnh, giúp cây trồng khỏe mạnh và giảm thiểu thiệt hại do sâu bệnh gây ra.
 • Giúp cây trồng tăng cường khả năng quang hợp, giúp cây trồng quang hợp tốt hơn và tạo ra nhiều năng lượng hơn.
 • Giúp cây trồng ra hoa, đậu quả sớm và nhiều hơn.

Thời điểm bón phân vi lượng cho cây trồng

Cách bón phân vi lượng cho cây trồng thời kì cây con

Có hai cách bón phân vi lượng phổ biến cho cây trồng thời kì cây con:

 • Bón phân vi lượng qua đất: Phân vi lượng được bón trực tiếp vào đất theo rãnh, hốc, hoặc bón theo mặt. Liều lượng bón được tính theo diện tích đất trồng.
 • Bón phân vi lượng qua lá: Phân vi lượng được phun trực tiếp lên lá cây.

Đối với cách bón phân vi lượng qua đất, bà con nông dân cần chú ý bón phân vi lượng theo đúng liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất. Không nên bón phân vi lượng quá nhiều, có thể gây ngộ độc cho cây trồng. Đối với cách bón phân vi lượng qua lá, bà con nông dân cần chú ý pha loãng phân vi lượng với nước theo đúng liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất. Phun phân vi lượng lên lá cây vào sáng sớm hoặc chiều mát, khi trời mát mẻ và ít gió.

Liều lượng bón phân vi lượng cho cây trồng thời kì cây con

Liều lượng bón phân vi lượng cho cây trồng thời kì cây con phụ thuộc vào loại cây trồng, nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng, và loại phân bón vi lượng. Liều lượng bón phân vi lượng thường được ghi trên bao bì sản phẩm. Dưới đây là liều lượng bón phân vi lượng cho một số loại cây trồng phổ biến thời kì cây con:

 • Cây rau màu: 1-2 g/m2/lần, bón 2-3 lần/tháng.
 • Cây ăn quả: 10-20 g/m2/lần, bón 2-3 lần/tháng.
 • Cây công nghiệp: 20-30 g/m2/lần, bón 2-3 lần/tháng.

Thời điểm bón phân vi lượng cho cây trồng thời kì cây con

Thời điểm bón phân vi lượng cho cây trồng thời kì cây con phụ thuộc vào loại cây trồng. Nhìn chung, phân vi lượng nên được bón vào giai đoạn cây con, sau khi cây trồng mọc được 15-20 ngày.

Số lần bón phân vi lượng cho cây trồng thời kì cây con

Số lần bón phân vi lượng cho cây trồng thời kì cây con phụ thuộc vào loại cây trồng và nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng. Nhìn chung, phân vi lượng nên được bón định kỳ, thường xuyên, khoảng 2-3 lần/tháng.

Lưu ý khi bón phân vi lượng cho cây trồng thời kì cây con

 • Nên bón phân vi lượng vào thời điểm thích hợp, chẳng hạn như giai đoạn cây ra hoa, đậu quả.
 • Nên bón phân vi lượng theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất.
 • Nên bón phân vi lượng định kỳ, thường xuyên.
 • Không nên bón phân vi lượng quá nhiều, có thể gây ngộ độc cho cây trồng.

Bón phân vi lượng cho cây trồng thời kỳ cây ra hoa, đậu quả

Thời kỳ cây ra hoa, đậu quả là giai đoạn quan trọng đối với sự phát triển của cây trồng. Trong giai đoạn này, cây trồng cần được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết để ra hoa nhiều, đậu quả to, đẹp, và chất lượng. Phân vi lượng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh và năng suất cao trong giai đoạn ra hoa, đậu quả.

Dưới đây là một số lợi ích của việc bón phân vi lượng cho cây trồng thời kỳ cây ra hoa, đậu quả:

 • Giúp cây trồng ra hoa nhiều, đậu quả to, đẹp, và chất lượng.
 • Giúp cây trồng tăng cường khả năng chống chịu sâu bệnh, giúp cây trồng khỏe mạnh và giảm thiểu thiệt hại do sâu bệnh gây ra.
 • Giúp cây trồng tăng cường khả năng quang hợp, giúp cây trồng quang hợp tốt hơn và tạo ra nhiều năng lượng hơn.

Cách bón phân vi lượng cho cây trồng thời kỳ cây ra hoa, đậu quả:

Đối với cách bón phân vi lượng qua đất, bà con nông dân cần chú ý bón phân vi lượng theo đúng liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất. Không nên bón phân vi lượng quá nhiều, có thể gây ngộ độc cho cây trồng.

Đối với cách bón phân vi lượng qua lá, bà con nông dân cần chú ý pha loãng phân vi lượng với nước theo đúng liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất. Phun phân vi lượng lên lá cây vào sáng sớm hoặc chiều mát, khi trời mát mẻ và ít gió.

Liều lượng bón phân vi lượng cho cây trồng thời kỳ cây ra hoa, đậu quả

Liều lượng bón phân vi lượng cho cây trồng thời kỳ cây ra hoa, đậu quả phụ thuộc vào loại cây trồng, nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng, và loại phân bón vi lượng. Liều lượng bón phân vi lượng thường được ghi trên bao bì sản phẩm.

Dưới đây là liều lượng bón phân vi lượng cho một số loại cây trồng phổ biến thời kỳ cây ra hoa, đậu quả:

 • Cây rau màu: 2-3 g/m2/lần, bón 2-3 lần/tháng.
 • Cây ăn quả: 20-30 g/m2/lần, bón 2-3 lần/tháng.
 • Cây công nghiệp: 30-40 g/m2/lần, bón 2-3 lần/tháng.

Thời điểm bón phân vi lượng cho cây trồng thời kỳ cây ra hoa, đậu quả:

Thời điểm bón phân vi lượng cho cây trồng thời kỳ cây ra hoa, đậu quả phụ thuộc vào loại cây trồng. Nhìn chung, phân vi lượng nên được bón vào giai đoạn cây trồng bắt đầu ra hoa, đậu quả.

Số lần bón phân vi lượng cho cây trồng thời kỳ cây ra hoa, đậu quả

Số lần bón phân vi lượng cho cây trồng thời kỳ cây ra hoa, đậu quả phụ thuộc vào loại cây trồng và nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng. Nhìn chung, phân vi lượng nên được bón định kỳ, thường xuyên, khoảng 2-3 lần/tháng.

Bón phân vi lượng cho cây trồng thời kỳ cây trưởng thành

Thời kỳ cây trưởng thành là giai đoạn cây trồng đã phát triển đầy đủ bộ rễ, thân, lá, và hoa. Trong giai đoạn này, cây trồng cần được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sự phát triển và sinh trưởng ổn định. Phân vi lượng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh và năng suất cao trong giai đoạn trưởng thành.

Dưới đây là một số lợi ích của việc bón phân vi lượng cho cây trồng thời kỳ cây trưởng thành:

 • Giúp cây trồng phát triển bộ lá xanh tốt, quang hợp tốt hơn.
 • Giúp cây trồng tăng cường khả năng chống chịu sâu bệnh, giúp cây trồng khỏe mạnh và giảm thiểu thiệt hại do sâu bệnh gây ra.
 • Giúp cây trồng tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng, giúp cây trồng hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.
 • Giúp cây trồng tăng cường khả năng ra hoa, đậu quả, giúp cây trồng năng suất cao hơn.

Cách bón phân vi lượng cho cây trồng thời kỳ cây trưởng thành:

Đối với cách bón phân vi lượng qua đất, bà con nông dân cần chú ý bón phân vi lượng theo đúng liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất. Không nên bón phân vi lượng quá nhiều, có thể gây ngộ độc cho cây trồng.

Đối với cách bón phân vi lượng qua lá, bà con nông dân cần chú ý pha loãng phân vi lượng với nước theo đúng liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất. Phun phân vi lượng lên lá cây vào sáng sớm hoặc chiều mát, khi trời mát mẻ và ít gió.

Liều lượng bón phân vi lượng cho cây trồng thời kỳ cây trưởng thành:

Liều lượng bón phân vi lượng cho cây trồng thời kỳ cây trưởng thành phụ thuộc vào loại cây trồng, nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng, và loại phân bón vi lượng. Liều lượng bón phân vi lượng thường được ghi trên bao bì sản phẩm.

Dưới đây là liều lượng bón phân vi lượng cho một số loại cây trồng phổ biến thời kỳ cây trưởng thành:

 • Cây rau màu: 3-4 g/m2/lần, bón 2-3 lần/tháng.
 • Cây ăn quả: 30-40 g/m2/lần, bón 2-3 lần/tháng.
 • Cây công nghiệp: 40-50 g/m2/lần, bón 2-3 lần/tháng.

Thời điểm bón phân vi lượng cho cây trồng thời kỳ cây trưởng thành:

Thời điểm bón phân vi lượng cho cây trồng thời kỳ cây trưởng thành phụ thuộc vào loại cây trồng. Nhìn chung, phân vi lượng nên được bón định kỳ, thường xuyên, khoảng 2-3 lần/tháng.

Số lần bón phân vi lượng cho cây trồng thời kỳ cây trưởng thành:

Số lần bón phân vi lượng cho cây trồng thời kỳ cây trưởng thành phụ thuộc vào loại cây trồng và nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng. Nhìn chung, phân vi lượng nên được bón định kỳ, thường xuyên, khoảng 2-3 lần/tháng.

Có thể sử dụng phân bón vi lượng đơn hay cần sử dụng phân bón vi lượng đa trung vi lượng?

Câu trả lời ngắn gọn là cả hai đều có thể sử dụng, nhưng sử dụng phân bón vi lượng đa trung vi lượng là cách tốt nhất để đảm bảo cây trồng được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết.

Phân bón vi lượng đơn là những loại phân bón chỉ chứa một chất dinh dưỡng vi lượng, chẳng hạn như kẽm, mangan, đồng, sắt, bo, molipđen,… Các loại phân bón vi lượng đơn có ưu điểm là dễ sử dụng, giá thành rẻ, và có thể cung cấp lượng lớn một chất dinh dưỡng vi lượng cụ thể cho cây trồng. Tuy nhiên, việc sử dụng phân bón vi lượng đơn cũng có thể dẫn đến tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt các chất dinh dưỡng vi lượng khác, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng.

Phân bón vi lượng đa trung vi lượng là những loại phân bón chứa nhiều chất dinh dưỡng vi lượng, bao gồm cả các chất dinh dưỡng trung lượng như canxi, magie, lưu huỳnh. Các loại phân bón vi lượng đa trung vi lượng có ưu điểm là cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng vi lượng cần thiết cho cây trồng, giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh và năng suất cao. Tuy nhiên, giá thành của phân bón vi lượng đa trung vi lượng thường cao hơn phân bón vi lượng đơn.

Vì vậy, để đảm bảo cây trồng được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, tốt nhất nên sử dụng phân bón vi lượng đa trung vi lượng. Tuy nhiên, nếu chỉ cần bổ sung một lượng nhỏ một chất dinh dưỡng vi lượng cụ thể, có thể sử dụng phân bón vi lượng đơn.

 

 

Bình chọn