Thành phần của phân vi lượng bao gồm những gì?

Phân vi lượng

Phân vi lượng là loại phân bón cung cấp các nguyên tố vi lượng cần thiết cho sự phát triển của cây trồng. Nguyên tố vi lượng là những nguyên tố hóa học cần thiết cho sự phát triển của cây trồng, nhưng chỉ cần với một lượng rất nhỏ. Các nguyên tố vi lượng thường được tìm thấy trong đất, nhưng có thể bị rửa trôi theo nước mưa hoặc nước tưới, hoặc bị cây trồng sử dụng hết. Vì vậy, cần phải bổ sung phân vi lượng cho cây trồng để đảm bảo cây trồng phát triển khỏe mạnh và năng suất cao.

Sắt (Fe)

Sắt (Fe) là một nguyên tố vi lượng cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Sắt tham gia vào nhiều quá trình sinh lý quan trọng của cây, bao gồm:

 • Tổng hợp diệp lục tố: Sắt là một thành phần quan trọng của diệp lục tố, chất cần thiết cho quá trình quang hợp. Khi thiếu sắt, cây sẽ không thể tổng hợp đủ diệp lục tố, dẫn đến lá cây bị vàng, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản.
 • Chuyển hóa năng lượng: Sắt là một thành phần của nhiều enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng trong cây. Khi thiếu sắt, quá trình chuyển hóa năng lượng bị suy giảm, dẫn đến cây trồng sinh trưởng kém.
 • Sinh tổng hợp protein: Sắt là một thành phần của nhiều enzyme tham gia vào quá trình sinh tổng hợp protein. Khi thiếu sắt, quá trình sinh tổng hợp protein bị suy giảm, dẫn đến cây trồng phát triển kém.
 • Khả năng miễn dịch: Sắt giúp cây trồng tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại các tác nhân gây hại như sâu bệnh, nấm bệnh.

Cây trồng cần một lượng nhỏ sắt để phát triển bình thường. Lượng sắt cần thiết cho cây trồng phụ thuộc vào loại cây trồng, giai đoạn sinh trưởng của cây và điều kiện môi trường.

Kẽm (Zn)

Kẽm (Zn) là một nguyên tố vi lượng cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Kẽm tham gia vào nhiều quá trình sinh lý quan trọng của cây, bao gồm:

 • Tổng hợp protein: Kẽm là một thành phần của nhiều enzyme tham gia vào quá trình tổng hợp protein. Khi thiếu kẽm, quá trình tổng hợp protein bị suy giảm, dẫn đến cây trồng phát triển kém.
 • Sinh tổng hợp axit nucleic: Kẽm là một thành phần của nhiều enzyme tham gia vào quá trình sinh tổng hợp axit nucleic. Khi thiếu kẽm, quá trình sinh tổng hợp axit nucleic bị suy giảm, dẫn đến cây trồng phát triển kém.
 • Sinh tổng hợp auxin: Kẽm là một thành phần của enzyme auxin synthase, enzyme tham gia vào quá trình sinh tổng hợp auxin. Khi thiếu kẽm, quá trình sinh tổng hợp auxin bị suy giảm, dẫn đến cây trồng phát triển kém.
 • Phân hóa tế bào: Kẽm giúp phân hóa tế bào, dẫn đến cây trồng phát triển khỏe mạnh.
 • Khả năng miễn dịch: Kẽm giúp cây trồng tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại các tác nhân gây hại như sâu bệnh, nấm bệnh.

Cây trồng cần một lượng nhỏ kẽm để phát triển bình thường. Lượng kẽm cần thiết cho cây trồng phụ thuộc vào loại cây trồng, giai đoạn sinh trưởng của cây và điều kiện môi trường.

Phân vi lượng cho cây trồng

Mangan (Mn)

Mangan (Mn) là một nguyên tố vi lượng cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mangan tham gia vào nhiều quá trình sinh lý quan trọng của cây, bao gồm:

 • Tổng hợp diệp lục tố: Mangan là một thành phần của enzyme peroxydase, enzyme tham gia vào quá trình tổng hợp diệp lục tố. Khi thiếu mangan, quá trình tổng hợp diệp lục tố bị suy giảm, dẫn đến lá cây bị vàng, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản.
 • Chuyển hóa carbohydrate: Mangan là một thành phần của nhiều enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa carbohydrate trong cây. Khi thiếu mangan, quá trình chuyển hóa carbohydrate bị suy giảm, dẫn đến cây trồng phát triển kém.
 • Chuyển hóa đạm: Mangan là một thành phần của nhiều enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa đạm trong cây. Khi thiếu mangan, quá trình chuyển hóa đạm bị suy giảm, dẫn đến cây trồng phát triển kém.
 • Khả năng miễn dịch: Mangan giúp cây trồng tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại các tác nhân gây hại như sâu bệnh, nấm bệnh.

Cây trồng cần một lượng nhỏ mangan để phát triển bình thường. Lượng mangan cần thiết cho cây trồng phụ thuộc vào loại cây trồng, giai đoạn sinh trưởng của cây và điều kiện môi trường.

Đồng (Cu)

Đồng (Cu) là một nguyên tố vi lượng cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Đồng tham gia vào nhiều quá trình sinh lý quan trọng của cây, bao gồm:

Tổng hợp diệp lục tố: Đồng là một thành phần của enzyme cytochrome oxidase, enzyme tham gia vào quá trình tổng hợp diệp lục tố. Khi thiếu đồng, quá trình tổng hợp diệp lục tố bị suy giảm, dẫn đến lá cây bị vàng, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản.

 • Chuyển hóa carbohydrate: Đồng là một thành phần của nhiều enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa carbohydrate trong cây. Khi thiếu đồng, quá trình chuyển hóa carbohydrate bị suy giảm, dẫn đến cây trồng phát triển kém.
 • Chuyển hóa đạm: Đồng là một thành phần của nhiều enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa đạm trong cây. Khi thiếu đồng, quá trình chuyển hóa đạm bị suy giảm, dẫn đến cây trồng phát triển kém.
 • Sinh tổng hợp lignin: Đồng là một thành phần của enzyme peroxidase, enzyme tham gia vào quá trình tổng hợp lignin. Lignin là một thành phần quan trọng của thành tế bào, giúp cây trồng cứng cáp, chống đổ. Khi thiếu đồng, quá trình tổng hợp lignin bị suy giảm, dẫn đến cây trồng dễ đổ.
 • Khả năng miễn dịch: Đồng giúp cây trồng tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại các tác nhân gây hại như sâu bệnh, nấm bệnh.

Cây trồng cần một lượng nhỏ đồng để phát triển bình thường. Lượng đồng cần thiết cho cây trồng phụ thuộc vào loại cây trồng, giai đoạn sinh trưởng của cây và điều kiện môi trường.

Molypden (Mo)

Molypden (Mo) là một nguyên tố vi lượng cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Molypden tham gia vào nhiều quá trình sinh lý quan trọng của cây, bao gồm:

 • Cố định đạm: Molypden là một thành phần của enzyme nitrogenase, enzyme tham gia vào quá trình cố định đạm. Khi thiếu molypden, quá trình cố định đạm bị suy giảm, dẫn đến cây trồng thiếu đạm, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản.
 • Chuyển hóa đạm: Molypden là một thành phần của nhiều enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa đạm trong cây. Khi thiếu molypden, quá trình chuyển hóa đạm bị suy giảm, dẫn đến cây trồng phát triển kém.
 • Chuyển hóa lân: Molypden là một thành phần của enzyme nitrate reductase, enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa lân. Khi thiếu molypden, quá trình chuyển hóa lân bị suy giảm, dẫn đến cây trồng thiếu lân, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản.
 • Khả năng miễn dịch: Molypden giúp cây trồng tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại các tác nhân gây hại như sâu bệnh, nấm bệnh.

Cây trồng cần một lượng nhỏ molypden để phát triển bình thường. Lượng molypden cần thiết cho cây trồng phụ thuộc vào loại cây trồng, giai đoạn sinh trưởng của cây và điều kiện môi trường.

Bo (B)

Bo (B) là một nguyên tố vi lượng cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Bo tham gia vào nhiều quá trình sinh lý quan trọng của cây, bao gồm:

 • Tổng hợp diệp lục tố: Bo là một thành phần của enzyme RuBisCO, enzyme tham gia vào quá trình tổng hợp diệp lục tố. Khi thiếu Bo, quá trình tổng hợp diệp lục tố bị suy giảm, dẫn đến lá cây bị vàng, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản.
 • Chuyển hóa carbohydrate: Bo là một thành phần của nhiều enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa carbohydrate trong cây. Khi thiếu Bo, quá trình chuyển hóa carbohydrate bị suy giảm, dẫn đến cây trồng phát triển kém.
 • Sinh tổng hợp protein: Bo là một thành phần của nhiều enzyme tham gia vào quá trình sinh tổng hợp protein. Khi thiếu Bo, quá trình sinh tổng hợp protein bị suy giảm, dẫn đến cây trồng phát triển kém.
 • Phân chia tế bào: Bo giúp phân chia tế bào, dẫn đến cây trồng phát triển khỏe mạnh.
 • Hình thành mô phân sinh: Bo giúp hình thành mô phân sinh, dẫn đến cây trồng sinh trưởng mạnh mẽ.
 • Khả năng miễn dịch: Bo giúp cây trồng tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại các tác nhân gây hại như sâu bệnh, nấm bệnh.

Cây trồng cần một lượng nhỏ Bo để phát triển bình thường. Lượng Bo cần thiết cho cây trồng phụ thuộc vào loại cây trồng, giai đoạn sinh trưởng của cây và điều kiện môi trường.

Tầm quan trọng của việc bổ sung phân vi lượng cho cây trồng

Cần phải bổ sung phân vi lượng cho cây trồng để đảm bảo cây trồng phát triển khỏe mạnh và năng suất cao. Tầm quan trọng của việc bổ sung đầy đủ vi lượng cho cây trồng được thể hiện qua một số tác dụng sau:

 • Giúp cây trồng tăng trưởng tốt: Vi lượng giúp cây trồng tổng hợp protein, carbohydrate, và các chất dinh dưỡng khác, giúp cây trồng tăng trưởng tốt.
 • Giúp cây trồng quang hợp tốt: Vi lượng giúp cây trồng hấp thụ ánh sáng và chuyển hóa thành năng lượng, giúp cây trồng quang hợp tốt.
 • Giúp cây trồng ra hoa, đậu quả nhiều: Vi lượng giúp cây trồng hình thành các cơ quan sinh sản, giúp cây trồng ra hoa, đậu quả nhiều.
 • Giúp cây trồng chống chịu sâu bệnh tốt: Vi lượng giúp cây trồng tăng cường sức đề kháng, giúp cây trồng chống chịu sâu bệnh tốt.

Khi thiếu hụt vi lượng, cây trồng sẽ gặp phải một số vấn đề sau:

 • Chậm phát triển, còi cọc: Cây trồng thiếu vi lượng sẽ chậm phát triển, còi cọc, năng suất thấp.
 • Ra hoa, đậu quả kém: Cây trồng thiếu vi lượng sẽ ra hoa, đậu quả kém, năng suất thấp.
 • Mẫn cảm với sâu bệnh: Cây trồng thiếu vi lượng sẽ mẫn cảm với sâu bệnh, dễ bị sâu bệnh tấn công.

Vì vậy, việc bổ sung đầy đủ vi lượng cho cây trồng là vô cùng quan trọng. Bà con nông dân cần nắm rõ tầm quan trọng của vi lượng và lựa chọn cách bón phân vi lượng phù hợp để giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh và năng suất cao.

 

 

Bình chọn