Sâu hại ở cây xoài: Cách nhận diện và xử lý hiệu quả

Sâu gây hại cho cây xoài

Sâu hại ở cây xoài có thể làm giảm năng suất cây, làm cho trái mất giá trị thương mại, và đôi khi gây ra chết cây. Để bảo vệ cây xoài khỏi tác hại này, quản lý sâu bằng các biện pháp kiểm soát thích hợp như sử dụng thuốc trừ sâu và phòng trừ bệnh, duy trì vệ sinh quanh cây, và quan sát thường xuyên để phát hiện sớm các dấu hiệu của sâu và bệnh trên cây. Nội dung sau đây sẽ liệt kê các loại sâu ở cây xoài cũng như cách khắc phục.

Sâu đục thân

Sâu đục thân là một trong những loại sâu hại nguy hiểm nhất trên cây xoài, có thể làm cây xoài chết. Sâu đục thân thường đục vào thân cây, ăn phần gỗ bên trong, khiến cây xoài bị suy kiệt, dẫn đến chết cây.

Nhận diện sâu đục thân

Sâu đục thân có tên khoa học là Zeuzera coffeae, là loài sâu bướm thuộc họ Cossidae. Sâu đục thân có thân màu nâu đỏ, dài khoảng 2,5 – 3 cm. Sâu thường đục vào thân cây, ăn phần gỗ bên trong, khiến thân cây bị thối, rỗng. Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết sâu đục thân trên cây xoài:

 • Trên thân cây xuất hiện những lỗ nhỏ, tròn, đường kính khoảng 1 – 2 mm.
 • Vỏ cây bị bong tróc, lộ ra phần gỗ bên trong.
 • Cây xoài bị suy kiệt, lá vàng, rụng, cành khô, chết.

Cách xử lý sâu đục thân

Để phòng trừ sâu đục thân, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Thăm vườn thường xuyên, phát hiện và tiêu diệt sâu đục thân khi mới xuất hiện.
 • Cắt bỏ, tiêu hủy các cành, nhánh bị sâu đục thân.
 • Bơm thuốc bảo vệ thực vật vào thân cây để tiêu diệt sâu đục thân.

Một số loại thuốc bảo vệ thực vật có hiệu quả trong việc phòng trừ sâu đục thân trên cây xoài bao gồm:

 • Emamectin benzoate
 • Cypermethrin
 • Chlorpyrifos

Cần lưu ý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người và môi trường.

Sâu đục trái

Sâu đục trái là một trong những loại sâu hại thường gặp trên cây xoài, làm giảm năng suất và chất lượng quả. Sâu đục trái thường đục vào trái xoài, ăn phần thịt bên trong, khiến quả xoài bị thối, hư hỏng.

Nhận diện sâu đục trái

Sâu đục trái có tên khoa học là Deanolis albizonalis, là loài sâu bướm thuộc họ Crambidae. Sâu đục trái có thân màu nâu, dài khoảng 2,5 – 3 cm. Sâu thường đục vào trái xoài, ăn phần thịt bên trong, khiến quả xoài bị thối, hư hỏng. Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết sâu đục trái trên cây xoài:

 • Trên quả xoài xuất hiện những lỗ đục nhỏ, có đường kính khoảng 1 – 2 mm.
 • Phần thịt quả xoài bị thối, hư hỏng, có mùi hôi.
 • Vỏ quả xoài bị sùi bọc, nứt ra.

Cách xử lý sâu đục trái

Để phòng trừ sâu đục trái, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Thăm vườn thường xuyên, phát hiện và tiêu diệt sâu đục trái khi mới xuất hiện.
 • Bơm thuốc bảo vệ thực vật vào trái xoài để tiêu diệt sâu đục trái.

Một số loại thuốc bảo vệ thực vật có hiệu quả trong việc phòng trừ sâu đục trái trên cây xoài bao gồm:

 • Emamectin benzoate
 • Cypermethrin
 • Chlorpyrifos

Sâu hại ở cây xoài

Rệp sáp

Rệp sáp là một trong những loại sâu hại thường gặp trên cây xoài, làm giảm năng suất và chất lượng quả. Rệp sáp thường hút nhựa cây, khiến cây xoài bị suy kiệt, giảm năng suất.

Nhận diện rệp sáp

Rệp sáp có tên khoa học là Coccus hesperidum, là loài côn trùng thuộc họ Coccidae. Rệp sáp có thân màu trắng, hình bầu dục, dài khoảng 2 – 3 mm. Rệp thường tập trung ở thân, lá, cành cây, tiết ra chất nhờn, làm cây xoài bị đen, mất thẩm mỹ. Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết rệp sáp trên cây xoài:

 • Trên thân, lá, cành cây xuất hiện những đốm trắng, nhỏ, có đường kính khoảng 1 – 2 mm.
 • Lá xoài bị vàng, rụng.
 • Cây xoài bị suy kiệt, lá vàng, rụng, cành khô, chết.

Cách xử lý rệp sáp

Để phòng trừ rệp sáp, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Thăm vườn thường xuyên, phát hiện và tiêu diệt rệp sáp khi mới xuất hiện.
 • Dùng vòi nước mạnh xịt rửa rệp sáp.
 • Bôi dầu khoáng hoặc xà phòng lên thân, lá, cành cây để tiêu diệt rệp sáp.

Một số loại thuốc bảo vệ thực vật có hiệu quả trong việc phòng trừ rệp sáp trên cây xoài bao gồm:

 • Emamectin benzoate
 • Cypermethrin
 • Chlorpyrifos

Bọ cánh cứng

Bọ cánh cứng là một trong những loại sâu hại thường gặp trên cây xoài, làm giảm năng suất và chất lượng quả. Bọ cánh cứng thường ăn lá, ăn quả xoài, khiến lá bị rách, quả bị thối.

Nhận diện bọ cánh cứng

Bọ cánh cứng có tên khoa học là Phyllophaga sp., là loài côn trùng thuộc họ Scarabaeidae. Bọ cánh cứng có thân màu nâu, dài khoảng 1 – 2 cm. Bọ thường tập trung ở lá, quả xoài, ăn phần lá, quả, khiến lá bị rách, quả bị thối. Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết bọ cánh cứng trên cây xoài:

 • Trên lá xoài xuất hiện những lỗ thủng nhỏ, có đường kính khoảng 1 – 2 mm.
 • Lá xoài bị rách, vàng, rụng.
 • Quả xoài bị thối, hư hỏng.

Cách xử lý bọ cánh cứng

Để phòng trừ bọ cánh cứng, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Thăm vườn thường xuyên, phát hiện và tiêu diệt bọ cánh cứng khi mới xuất hiện.
 • Dùng vợt bắt bọ cánh cứng.
 • Bơm thuốc bảo vệ thực vật vào lá, quả xoài để tiêu diệt bọ cánh cứng.

Một số loại thuốc bảo vệ thực vật có hiệu quả trong việc phòng trừ bọ cánh cứng trên cây xoài bao gồm:

 • Emamectin benzoate
 • Cypermethrin
 • Chlorpyrifos

Sâu cuốn lá

Sâu cuốn lá là một trong những loại sâu hại thường gặp trên cây xoài, làm giảm khả năng quang hợp của cây. Sâu cuốn lá thường cuốn lá xoài lại thành kén, ăn lá bên trong.

Nhận diện sâu cuốn lá

Sâu cuốn lá có tên khoa học là Earias insulana, là loài sâu bướm thuộc họ Noctuidae. Sâu cuốn lá có thân màu xanh nhạt, dài khoảng 1 – 2 cm. Sâu thường cuốn lá xoài lại thành kén, ăn lá bên trong. Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết sâu cuốn lá trên cây xoài:

 • Trên lá xoài xuất hiện những lá bị cuốn lại thành kén.
 • Lá xoài bị rách, vàng, rụng.

Cách xử lý sâu cuốn lá

Để phòng trừ sâu cuốn lá, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Thăm vườn thường xuyên, phát hiện và tiêu diệt sâu cuốn lá khi mới xuất hiện.
 • Dùng tay ngắt bỏ lá bị cuốn lá.
 • Bơm thuốc bảo vệ thực vật vào lá xoài để tiêu diệt sâu cuốn lá.

Một số loại thuốc bảo vệ thực vật có hiệu quả trong việc phòng trừ sâu cuốn lá trên cây xoài bao gồm:

 • Emamectin benzoate
 • Cypermethrin
 • Chlorpyrifos

Sâu đục cành

Sâu đục cành là một trong những loại sâu hại nguy hiểm nhất trên cây xoài, có thể làm cây xoài chết. Sâu đục cành thường đục vào cành xoài, ăn phần gỗ bên trong, khiến cành xoài bị khô, chết.

Nhận diện sâu đục cành

Sâu đục cành có tên khoa học là Xyleborus ferrugineus, là loài bọ cánh cứng thuộc họ Curculionidae. Sâu đục cành có thân màu nâu, dài khoảng 1 – 2 cm. Sâu thường đục vào cành xoài, ăn phần gỗ bên trong, khiến cành xoài bị khô, chết. Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết sâu đục cành trên cây xoài:

 • Trên cành xoài xuất hiện những lỗ đục nhỏ, có đường kính khoảng 1 – 2 mm.
 • Vỏ cành xoài bị bong tróc, lộ ra phần gỗ bên trong.
 • Cành xoài bị khô, chết.

Cách xử lý sâu đục cành

Để phòng trừ sâu đục cành, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Thăm vườn thường xuyên, phát hiện và tiêu diệt sâu đục cành khi mới xuất hiện.
 • Cắt bỏ, tiêu hủy các cành bị sâu đục cành.
 • Bơm thuốc bảo vệ thực vật vào cành xoài để tiêu diệt sâu đục cành.

Một số loại thuốc bảo vệ thực vật có hiệu quả trong việc phòng trừ sâu đục cành trên cây xoài bao gồm:

 • Emamectin benzoate
 • Cypermethrin
 • Chlorpyrifos

Ruồi đục quả

Ruồi đục quả là một trong những loại sâu hại phổ biến nhất trên cây xoài, làm giảm năng suất và chất lượng quả. Ruồi đục quả thường đẻ trứng vào quả xoài, ấu trùng sẽ ăn phần thịt bên trong, khiến quả xoài bị thối, hư hỏng.

Nhận diện ruồi đục quả

Ruồi đục quả có tên khoa học là Bactrocera dorsalis, là loài ruồi thuộc họ Trypetidae. Ruồi đục quả có thân màu nâu vàng, dài khoảng 2 – 3 mm. Ruồi đẻ trứng trên quả xoài, ấu trùng sẽ ăn phần thịt bên trong, khiến quả xoài bị thối, hư hỏng. Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết ruồi đục quả trên cây xoài:

 • Trên quả xoài xuất hiện những lỗ đục nhỏ, có đường kính khoảng 1 – 2 mm.
 • Phần thịt quả xoài bị thối, hư hỏng, có mùi hôi.
 • Vỏ quả xoài bị sùi bọc, nứt ra.

Cách xử lý ruồi đục quả

Để phòng trừ ruồi đục quả, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Thăm vườn thường xuyên, phát hiện và tiêu diệt ruồi đục quả khi mới xuất hiện.
 • Bơm thuốc bảo vệ thực vật vào quả xoài để tiêu diệt ruồi đục quả.

Một số loại thuốc bảo vệ thực vật có hiệu quả trong việc phòng trừ ruồi đục quả trên cây xoài bao gồm:

 • Emamectin benzoate
 • Cypermethrin
 • Chlorpyrifos

Bọ xít xanh

Bọ xít xanh là một trong những loại sâu hại nguy hiểm nhất trên cây xoài, có thể gây hại nghiêm trọng đến cây, làm giảm năng suất và chất lượng quả. Bọ xít xanh thường gây hại trên lá, quả, thân, cành cây, khiến lá bị vàng, rụng, quả bị thối, cành cây bị khô, chết.

Nhận diện bọ xít xanh

Bọ xít xanh có tên khoa học là Oxycarenus hyalinus, là loài bọ xít thuộc họ Oxycarenidae. Bọ xít xanh có thân màu xanh, dài khoảng 1,5 – 2 cm. Bọ xít thường tập trung ở lá, quả, thân, cành cây, hút nhựa cây, khiến lá bị vàng, rụng, quả bị thối, cành cây bị khô, chết. Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết bọ xít xanh trên cây xoài:

 • Trên lá xoài xuất hiện những đốm vàng, có đường kính khoảng 1 – 2 mm.
 • Lá xoài bị vàng, rụng.
 • Quả xoài bị thối, hư hỏng.
 • Cành xoài bị khô, chết.

Cách xử lý bọ xít xanh

Để phòng trừ bọ xít xanh, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Thăm vườn thường xuyên, phát hiện và tiêu diệt bọ xít xanh khi mới xuất hiện.
 • Dùng vòi nước mạnh xịt rửa bọ xít xanh.
 • Bôi dầu khoáng hoặc xà phòng lên thân, lá, cành cây để tiêu diệt bọ xít xanh.

Một số loại thuốc bảo vệ thực vật có hiệu quả trong việc phòng trừ bọ xít xanh trên cây xoài bao gồm:

 • Emamectin benzoate
 • Cypermethrin
 • Chlorpyrifos

Trùng ngọn

Trùng ngọn là một trong những loại bệnh hại phổ biến nhất trên cây xoài, làm giảm năng suất và chất lượng quả. Trùng ngọn thường gây hại ở ngọn, chồi, lá non, cuống hoa, hoa, quả non của cây xoài, khiến ngọn, chồi, lá non bị xoắn lại, cuống hoa, hoa, quả non bị thối, rụng.

Nhận diện trùng ngọn

Trùng ngọn có tên khoa học là Oidium mangiferae, là loại nấm thuộc họ Erysiphaceae. Nấm trùng ngọn có màu trắng, hình bột, bám trên ngọn, chồi, lá non, cuống hoa, hoa, quả non của cây xoài. Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết trùng ngọn trên cây xoài:

 • Ngọn, chồi, lá non bị xoắn lại.
 • Cuống hoa, hoa, quả non bị thối, rụng.
 • Trên ngọn, chồi, lá non, cuống hoa, hoa, quả non xuất hiện những lớp nấm màu trắng, hình bột.

Cách xử lý trùng ngọn

Để phòng trừ trùng ngọn, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Thăm vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý sớm khi bệnh mới xuất hiện.
 • Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất như:
  • Thiophanate-methyl
  • Propiconazole
  • Mancozeb

Khuyến nghị giúp phòng ngừa sâu hại ở cây xoài

Dưới đây là một số khuyến nghị giúp phòng ngừa sâu gây hại ở cây xoài:

 • Chọn giống xoài có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt.
 • Trồng xoài ở những nơi có đất đai, khí hậu phù hợp.
 • Áp dụng các biện pháp canh tác hợp lý, như: bón phân cân đối, tưới nước đầy đủ, vệ sinh vườn cây,…
 • Thăm vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý sớm khi sâu bệnh mới xuất hiện.
 • Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả.

Cụ thể, một số biện pháp phòng ngừa sâu gây hại ở cây xoài bao gồm:

 • Chọn giống xoài có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt: Chọn giống xoài có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt sẽ giúp cây khỏe mạnh, ít bị sâu bệnh tấn công.
 • Trồng xoài ở những nơi có đất đai, khí hậu phù hợp: Cây xoài cần được trồng ở những nơi có đất đai tơi xốp, giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt, và khí hậu mát mẻ, ẩm ướt. Những nơi có khí hậu khô hạn, nóng bức sẽ dễ bị sâu bệnh tấn công hơn.
 • Áp dụng các biện pháp canh tác hợp lý: Bón phân cân đối, tưới nước đầy đủ sẽ giúp cây xoài phát triển khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, giảm khả năng bị sâu bệnh tấn công.
 • Thăm vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý sớm khi sâu bệnh mới xuất hiện: Thăm vườn thường xuyên sẽ giúp phát hiện sớm sâu bệnh và xử lý kịp thời, tránh lây lan sang các cây khác.
 • Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả sẽ giúp tiêu diệt sâu bệnh, bảo vệ cây xoài. Tuy nhiên, cần lưu ý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người và môi trường.

Ngoài ra, có thể áp dụng một số biện pháp thủ công để phòng ngừa sâu gây hại ở cây xoài, như:

 • Bắt sâu bằng tay: Bắt sâu bằng tay là biện pháp đơn giản, hiệu quả, an toàn cho môi trường.
 • Bẫy sâu: Có thể sử dụng bẫy feromon, bẫy đèn,… để thu hút và tiêu diệt sâu bệnh.
 • Sử dụng thiên địch: Thiên địch là những loài động vật ăn thịt sâu bệnh, giúp kiểm soát sâu bệnh tự nhiên. Có thể sử dụng một số loài thiên địch như: bọ rùa, ong ký sinh,… để phòng ngừa sâu gây hại ở cây xoài.

Có thể bạn quan tâm: Bệnh ở cây xoài: Cách nhận diện và khắc phục

 

⏩⏩ Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi các nền tảng truyền thông để tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ thêm về các kinh nghiệm trong đầu tư và sản xuất nông nghiệp cùng cộng đồng và chuyên gia tại:

Bình chọn