Các loại phân bón chứa lưu huỳnh: Đánh giá ưu nhược điểm và cách lựa chọn

Lưu huỳnh

Nội dung bài viết

Phân bón chứa lưu huỳnh thường là các loại phân bón có thành phần lưu huỳnh, được sử dụng để cung cấp lưu huỳnh cho đất và cây trồng. Lưu huỳnh là một yếu tố dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển của cây trồng, giúp tạo ra các hợp chất quan trọng như các acid amin và protein, cùng với vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng. Dưới đây là các loại phân bón bổ sung lưu huỳnh cho cây trồng thường gặp, ưu nhược điểm và cách lựa chọn.

Phân bón sulfate amon (NH4)2SO4

Phân bón sulfate amon là một loại phân bón hóa học có công thức hóa học (NH4)2SO4. Nó chứa cả nitơ (N) và lưu huỳnh sunfat (SO4²⁻) trong thành phần của nó. Lưu huỳnh sunfat cung cấp lưu huỳnh cho cây trồng, trong khi nitơ là một yếu tố quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.

Ưu điểm của Phân bón sulfate amon ((NH4)2SO4):

 • Cung cấp lưu huỳnh và nitơ: Phân bón này cung cấp cả lưu huỳnh và nitơ, hai yếu tố quan trọng cho sự phát triển của cây trồng.
 • Dễ dàng hấp thụ: Lưu huỳnh sunfat trong phân bón có dạng ion, dễ dàng hấp thụ và sử dụng bởi cây trồng.
 • Tăng cường sự phát triển rễ: Lưu huỳnh sunfat giúp tăng cường phát triển rễ của cây, giúp cây hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn từ đất.

Nhược điểm của Phân bón sulfate amon ((NH4)2SO4):

 • Thiếu phospho: Phân bón này không chứa phospho (P), một yếu tố quan trọng khác cần thiết cho cây trồng.
 • Tác động đến pH đất: Sulfate amon có thể tác động đến pH đất, làm cho đất trở nên axit hơn nếu sử dụng quá liều.

Loại cây trồng sử dụng phù hợp với Phân bón sulfate amon ((NH4)2SO4):

Các loại cây trồng cần lượng lưu huỳnh và nitơ cao trong giai đoạn phát triển của mình thường phù hợp với việc sử dụng phân bón sulfate amon. Các cây trồng như lúa, cải bắp, bắp, cây ăn quả như bơ, lê, táo cũng có thể hưởng lợi từ sự cung cấp lưu huỳnh và nitơ của phân bón này.

Phân amoni sulfate chứa lưu huỳnh

Phân bón superphosphate Ca(H2PO4)2

Phân bón superphosphate là một loại phân bón hóa học chứa phosphate (P) và có công thức hóa học Ca(H2PO4)2. Nó được sản xuất bằng cách xử lý phosphate đá với axit sulfuric để tạo ra dạng dễ hấp thụ hơn của phosphate cho cây trồng.

Ưu điểm của Phân bón superphosphate (Ca(H2PO4)2):

 • Cung cấp phospho và lưu huỳnh: Phân bón superphosphate cung cấp phospho và lưu huỳnh cho cây trồng, cả hai nguyên tố dinh dưỡng quan trọng cho quá trình phát triển của cây.
 • Dễ dàng hấp thụ: Quá trình xử lý phosphate đá với axit sulfuric giúp tạo ra dạng dễ hấp thụ hơn của phosphate, giúp cây trồng tiếp nhận phospho một cách hiệu quả hơn.
 • Thúc đẩy sự phát triển rễ: Lưu huỳnh có trong phân bón superphosphate có thể thúc đẩy sự phát triển rễ của cây, giúp cây hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn từ đất.

Nhược điểm của Phân bón superphosphate (Ca(H2PO4)2):

 • Không cung cấp nitơ: Phân bón này không cung cấp nitơ, một yếu tố quan trọng khác cần thiết cho cây trồng.
 • Tác động đến pH đất: Phân bón superphosphate có thể làm tăng độ axit của đất do axit sulfuric được sử dụng trong quá trình sản xuất.

Loại cây trồng sử dụng phù hợp với Phân bón superphosphate (Ca(H2PO4)2):

Các loại cây trồng cần lượng phospho cao trong giai đoạn phát triển của mình thường phù hợp với việc sử dụng phân bón superphosphate. Các loại cây ăn quả như cà chua, cà tím, cà rốt, và các loại cây trồng như cây lúa, cây ngô cũng có thể được hưởng lợi từ việc sử dụng phân bón này.

Phân bón lưu huỳnh bổ sung NH4HSO4 hoặc (NH4)2S2O8

Phân bón lưu huỳnh bổ sung là một loại phân bón hóa học chứa lưu huỳnh sunfat (SO4²⁻) và nitơ (N), có thể có dạng NH4HSO4 hoặc (NH4)2S2O8. Lưu huỳnh sunfat cung cấp lưu huỳnh cho cây trồng, trong khi nitơ là một yếu tố quan trọng cho sự phát triển của cây.

Ưu điểm của Phân bón lưu huỳnh bổ sung (NH4HSO4 hoặc (NH4)2S2O8):

 • Cung cấp lưu huỳnh và nitơ: Phân bón này cung cấp cả lưu huỳnh và nitơ, giúp tăng cường phát triển của cây trồng.
 • Dễ dàng hấp thụ: Lưu huỳnh sunfat có dạng ion, dễ dàng hấp thụ và sử dụng bởi cây trồng.
 • Tăng cường phát triển rễ: Lưu huỳnh trong phân bón này có thể thúc đẩy phát triển rễ của cây, giúp cây trồng hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn từ đất.

Nhược điểm của Phân bón lưu huỳnh bổ sung (NH4HSO4 hoặc (NH4)2S2O8):

 • Tác động đến pH đất: Lưu huỳnh sunfat có thể làm tăng độ axit của đất nếu sử dụng quá liều.
 • Không cung cấp phospho: Phân bón này không cung cấp phospho (P), một yếu tố dinh dưỡng quan trọng khác cho cây trồng.

Loại cây trồng sử dụng phù hợp với Phân bón lưu huỳnh bổ sung (NH4HSO4 hoặc (NH4)2S2O8):

Các loại cây trồng cần lượng lưu huỳnh và nitơ cao trong giai đoạn phát triển của mình thường phù hợp với việc sử dụng phân bón lưu huỳnh bổ sung. Các cây trồng như lúa, cây ngô, cà chua, cà tím, bắp, và nhiều loại cây ăn quả có thể hưởng lợi từ việc cung cấp lưu huỳnh và nitơ từ loại phân này.

Phân bón lưu huỳnh amon (NH4)2SO4

Phân bón lưu huỳnh amon là một loại phân bón hóa học chứa lưu huỳnh sunfat (SO4²⁻) và nitơ (N). Lưu huỳnh sunfat cung cấp lưu huỳnh cho cây trồng, còn nitơ là một yếu tố quan trọng cho sự phát triển của cây.

Ưu điểm của Phân bón lưu huỳnh amon ((NH4)2SO4):

 • Cung cấp lưu huỳnh và nitơ: Phân bón này cung cấp cả lưu huỳnh và nitơ, giúp tăng cường phát triển của cây trồng.
 • Dễ dàng hấp thụ: Lưu huỳnh sunfat có dạng ion, dễ dàng hấp thụ và sử dụng bởi cây trồng.
 • Tăng cường phát triển rễ: Lưu huỳnh trong phân bón này có thể thúc đẩy phát triển rễ của cây, giúp cây trồng hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn từ đất.

Nhược điểm của Phân bón lưu huỳnh amon ((NH4)2SO4):

 • Tác động đến pH đất: Phân bón lưu huỳnh amon có thể làm tăng độ axit của đất nếu sử dụng quá liều.
 • Không cung cấp phospho: Phân bón này không cung cấp phospho (P), một yếu tố dinh dưỡng quan trọng khác cho cây trồng.

Loại cây trồng sử dụng phù hợp với Phân bón lưu huỳnh amon ((NH4)2SO4):

Các loại cây trồng cần lượng lưu huỳnh và nitơ cao trong giai đoạn phát triển của mình thường phù hợp với việc sử dụng phân bón lưu huỳnh amon. Các cây trồng như lúa, cây ngô, cà chua, cà tím, bắp, và nhiều loại cây ăn quả có thể hưởng lợi từ việc cung cấp lưu huỳnh và nitơ từ loại phân này.

Phân bón lưu huỳnh canxi CaSO4

Phân bón lưu huỳnh canxi là một loại phân bón hóa học chứa lưu huỳnh sunfat (SO4²⁻) và canxi (Ca). Lưu huỳnh sunfat cung cấp lưu huỳnh cho cây trồng, trong khi canxi là một yếu tố quan trọng cho sự phát triển của cây và cải thiện cấu trúc đất.

Ưu điểm của Phân bón lưu huỳnh canxi (CaSO4):

 • Cung cấp lưu huỳnh và canxi: Phân bón này cung cấp cả lưu huỳnh và canxi, hai yếu tố quan trọng cho sự phát triển và cơ cấu của cây trồng.
 • Cải thiện cấu trúc đất: Canxi có khả năng cải thiện cấu trúc đất, giúp đất thoát nước tốt hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của rễ cây.
 • Hỗ trợ quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng: Canxi là một thành phần quan trọng trong quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng qua rễ cây.

Nhược điểm của Phân bón lưu huỳnh canxi (CaSO4):

 • Không cung cấp nitơ và phospho: Phân bón này không cung cấp nitơ (N) và phospho (P), các yếu tố dinh dưỡng quan trọng khác cho cây trồng.
 • Khả năng hòa tan thấp: CaSO4 có khả năng hòa tan thấp, do đó cần thời gian để phân bón hoà tan và cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng.

Loại cây trồng sử dụng phù hợp với Phân bón lưu huỳnh canxi (CaSO4):

Các loại cây trồng có nhu cầu cao về canxi, như cây cà chua, bắp, cải bắp, cà tím, và các loại cây quả như táo, lê, quả óc chó, có thể hưởng lợi từ việc sử dụng phân bón lưu huỳnh canxi để cải thiện cấu trúc đất và cung cấp canxi.

Phân bón lưu huỳnh magiê MgSO4

Phân bón lưu huỳnh magiê là một loại phân bón hóa học chứa lưu huỳnh sunfat (SO4²⁻) và magiê (Mg). Lưu huỳnh sunfat cung cấp lưu huỳnh cho cây trồng, còn magiê là một yếu tố dinh dưỡng quan trọng tham gia vào quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng của cây.

Ưu điểm của Phân bón lưu huỳnh magiê (MgSO4):

 • Cung cấp lưu huỳnh và magiê: Phân bón này cung cấp cả lưu huỳnh và magiê, hai yếu tố quan trọng cho sự phát triển và dinh dưỡng của cây trồng.
 • Hỗ trợ quá trình quang hợp: Magiê là thành phần chính của phân tử chlorophyll trong cây, giúp tăng cường quá trình quang hợp và sản xuất năng lượng.
 • Tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng: Magiê tham gia vào quá trình hấp thụ và chuyển hóa các chất dinh dưỡng khác trong cây.

Nhược điểm của Phân bón lưu huỳnh magiê (MgSO4):

 • Không cung cấp nitơ và phospho: Phân bón này không cung cấp nitơ (N) và phospho (P), các yếu tố dinh dưỡng quan trọng khác cho cây trồng.
 • Tác động đến pH đất: Lưu huỳnh sunfat có thể làm tăng độ axit của đất nếu sử dụng quá liều.

Loại cây trồng sử dụng phù hợp với Phân bón lưu huỳnh magiê (MgSO4):

Các loại cây trồng có nhu cầu cao về magiê, như cây cà chua, cà tím, cà rốt, bắp, hành, cải bắp, bông cải, cây cải xoong, và nhiều loại cây ăn quả như cam, bưởi, chanh, cũng có thể hưởng lợi từ việc sử dụng phân bón lưu huỳnh magiê để cung cấp magiê và lưu huỳnh.

 

 

⏩⏩ Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi các nền tảng truyền thông để tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ thêm về các kinh nghiệm trong đầu tư và sản xuất nông nghiệp cùng cộng đồng và chuyên gia tại:

 

Bình chọn