Phân bón cho cây xoài: Cách chọn loại phân phù hợp

Phân bón cho cây xoài

Việc sử dụng phân bón cho cây xoài đúng cách đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cây xoài phát triển khỏe mạnh, tăng năng suất, chất lượng quả xoài. Cây xoài cần nhiều chất dinh dưỡng để phát triển, bao gồm đạm, lân, kali, và các vi lượng như sắt, kẽm, mangan, đồng, bo,… Việc cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết sẽ giúp cây xoài phát triển tốt, ra hoa nhiều, đậu quả nhiều, quả to, ngon, ngọt, và bảo quản được lâu.

Ngoài ra, việc sử dụng phân đúng cách còn giúp cây xoài chống chịu sâu bệnh hại, hạn chế hiện tượng rụng lá, rụng quả, và giúp cây phục hồi sau khi bị sâu bệnh hại tấn công.

Phân bón hữu cơ

Phân bón hữu cơ là loại phân bón cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây xoài, giúp cây phát triển khỏe mạnh, chống chịu sâu bệnh hại. Một số loại phân bón hữu cơ thường được sử dụng để bón cho cây xoài như: phân chuồng hoai mục, phân xanh, phân compost,…

Phân chuồng hoai mục

Phân chuồng hoai mục là loại phân bón hữu cơ phổ biến nhất, được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp. Phân chuồng hoai mục cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây xoài, giúp cây phát triển khỏe mạnh, chống chịu sâu bệnh hại.

Ưu điểm:

 • Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây xoài.
 • Giúp cải thiện độ phì nhiêu của đất trồng.
 • Tăng khả năng giữ nước và dinh dưỡng cho đất.
 • Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh hại cho cây xoài.

Nhược điểm:

 • Thời gian hoai mục lâu.
 • Khó vận chuyển, bảo quản.
 • Có thể gây ô nhiễm môi trường nếu không sử dụng đúng cách.

Phân xanh

Phân xanh là loại phân bón hữu cơ được tạo ra từ các loại cây trồng xanh, như: cây ngô, cây lúa, cây lạc, cây đậu,… Phân xanh cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây xoài, giúp cải thiện độ phì nhiêu của đất trồng.

Ưu điểm:

 • Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây xoài.
 • Giúp cải thiện độ phì nhiêu của đất trồng.
 • Tăng khả năng giữ nước và dinh dưỡng cho đất.
 • Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh hại cho cây xoài.
 • Thời gian hoai mục nhanh hơn phân chuồng hoai mục.
 • Dễ dàng vận chuyển, bảo quản.

Nhược điểm:

 • Có thể gây lây lan sâu bệnh hại.
 • Có thể làm giảm khả năng giữ nước của đất nếu không được trồng đúng cách.

Phân compost

Phân compost là loại phân bón hữu cơ được tạo ra từ các loại rác thải hữu cơ, như: rác thải thực phẩm, rác thải sinh hoạt,… Phân compost cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây xoài, giúp cải thiện độ phì nhiêu của đất trồng.

Ưu điểm:

 • Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây xoài.
 • Giúp cải thiện độ phì nhiêu của đất trồng.
 • Tăng khả năng giữ nước và dinh dưỡng cho đất.
 • Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh hại cho cây xoài.
 • Thời gian hoai mục nhanh hơn phân chuồng hoai mục.
 • Dễ dàng vận chuyển, bảo quản.
 • Không gây lây lan sâu bệnh hại.

Nhược điểm:

 • Yêu cầu kỹ thuật cao hơn phân chuồng hoai mục và phân xanh.
 • Có thể gây ô nhiễm môi trường nếu không được xử lý đúng cách.

Nhìn chung, cả ba loại phân bón hữu cơ đều có những ưu và nhược điểm riêng. Bà con cần lựa chọn loại phân bón phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mình.

Lời khuyên:

 • Nên kết hợp sử dụng nhiều loại phân bón hữu cơ khác nhau để cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây xoài.
 • Bón phân hữu cơ theo đúng thời điểm, đúng cách để cây xoài có thể hấp thụ được hết các chất dinh dưỡng.
 • Tưới nước đầy đủ sau khi bón phân hữu cơ để giúp cây xoài hấp thụ được các chất dinh dưỡng tốt hơn.

Phân bón cho cây xoài

Phân bón vô cơ

Phân bón vô cơ là loại phân bón cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây xoài một cách nhanh chóng, hiệu quả. Một số loại phân bón vô cơ thường được sử dụng để bón cho cây xoài như: phân đạm, phân lân, phân kali,…

Phân đạm

Phân đạm là loại phân bón vô cơ cung cấp chủ yếu nguyên tố N, giúp cây xoài phát triển bộ lá, thân, cành. Phân đạm có nhiều loại, như: urê, đạm sunfat, đạm amoni,…

 • Cung cấp nhanh chóng và dễ dàng cho cây xoài.
 • Giúp cây xoài phát triển bộ lá, thân, cành.
 • Tăng năng suất và chất lượng quả xoài.

Dưới đây là một số loại phân đạm có thể dùng cho cây xoài:

 • Urê: Urê là loại phân đạm phổ biến nhất, có hàm lượng đạm cao (46%). Urê có thể sử dụng để bón thúc, bón lót, hoặc bón lá cho cây xoài.
 • Đạm sunfat: Đạm sunfat có hàm lượng đạm thấp hơn urê (20%), nhưng có ưu điểm là ít gây nóng rễ. Đạm sunfat có thể sử dụng để bón thúc, bón lót, hoặc bón lá cho cây xoài.
 • Đạm amoni: Đạm amoni có hàm lượng đạm cao (21%), nhưng có nhược điểm là dễ bị rửa trôi. Đạm amoni có thể sử dụng để bón thúc, bón lót, hoặc bón lá cho cây xoài.

Phân lân

Phân lân là loại phân bón vô cơ cung cấp chủ yếu nguyên tố P, giúp cây xoài phát triển hệ rễ, giúp cây ra hoa, đậu quả. Phân lân có nhiều loại, như: super lân, lân nung chảy,…

 • Cung cấp nhanh chóng và dễ dàng cho cây xoài.
 • Giúp cây xoài phát triển hệ rễ, giúp cây ra hoa, đậu quả.
 • Tăng năng suất và chất lượng quả xoài.

Dưới đây là một số loại phân lân có thể dùng cho cây xoài:

 • Super lân: Super lân là loại phân lân phổ biến nhất, có hàm lượng lân cao (16%). Super lân có thể sử dụng để bón thúc, bón lót, hoặc bón lá cho cây xoài.
 • Lân nung chảy: Lân nung chảy có hàm lượng lân cao (17%), nhưng có ưu điểm là ít bị rửa trôi. Lân nung chảy có thể sử dụng để bón thúc, bón lót, hoặc bón lá cho cây xoài.
 • Lân hữu cơ: Lân hữu cơ có hàm lượng lân thấp hơn super lân và lân nung chảy, nhưng có ưu điểm là dễ hấp thụ, ít gây hại cho môi trường. Lân hữu cơ có thể sử dụng để bón lót cho cây xoài.

Ngoài ra, còn có một số loại phân lân khác có thể dùng cho cây xoài, như: lân dihydrogen orthophosphat, lân monoammonium phosphate,… Bà con nên lựa chọn loại phân lân phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình.

Phân kali

Phân kali là loại phân bón vô cơ cung cấp chủ yếu nguyên tố K, giúp cây xoài tăng cường khả năng chống chịu sâu bệnh hại, giúp quả xoài ngon ngọt, bảo quản lâu. Phân kali có nhiều loại, như: kali sunfat, kali clorua,…

 • Cung cấp nhanh chóng và dễ dàng cho cây xoài.
 • Giúp cây xoài tăng cường khả năng chống chịu sâu bệnh hại.
 • Giúp quả xoài ngon ngọt, bảo quản lâu.

Dưới đây là một số loại phân kali có thể dùng cho cây xoài:

 • Kali sunfat: Kali sunfat là loại phân kali phổ biến nhất, có hàm lượng kali cao (51%). Kali sunfat có thể sử dụng để bón thúc, bón lót, hoặc bón lá cho cây xoài.
 • Kali clorua: Kali clorua có hàm lượng kali cao (61%), nhưng có nhược điểm là có thể gây ngộ độc cho cây nếu bón quá nhiều. Kali clorua có thể sử dụng để bón thúc, bón lót, hoặc bón lá cho cây xoài.
 • Kali nitrat: Kali nitrat có hàm lượng kali cao (46%), nhưng có nhược điểm là dễ bị rửa trôi. Kali nitrat có thể sử dụng để bón thúc, bón lót, hoặc bón lá cho cây xoài.

Ngoài ra, còn có một số loại phân kali khác có thể dùng cho cây xoài, như: kali hữu cơ, kali lân,… Bà con nên lựa chọn loại phân kali phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình.

Lời khuyên:

 • Nên kết hợp sử dụng nhiều loại phân bón vô cơ khác nhau để cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây xoài.
 • Bón phân vô cơ theo đúng thời điểm, đúng cách để cây xoài có thể hấp thụ được hết các chất dinh dưỡng.
 • Tưới nước đầy đủ sau khi bón phân vô cơ để giúp cây xoài hấp thụ được các chất dinh dưỡng tốt hơn.

Bổ sung vi lượng cho cây xoài

Vi lượng là những chất dinh dưỡng cần thiết cho cây xoài, nhưng cây chỉ cần một lượng nhỏ. Vi lượng đóng vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng, phát triển của cây xoài, giúp cây chống chịu sâu bệnh hại, tăng năng suất, chất lượng quả xoài. Một số loại vi lượng cần bổ sung cho cây xoài bao gồm:

 • Sắt: Giúp cây xoài quang hợp, tổng hợp chlorophyll, giúp lá có màu xanh đậm.
 • Kẽm: Giúp cây xoài ra hoa, đậu quả, giúp quả xoài ngon ngọt, bảo quản lâu.
 • Mangan: Giúp cây xoài tổng hợp chất diệp lục, giúp cây chống chịu bệnh vàng lá.
 • Đồng: Giúp cây xoài tổng hợp chất diệp lục, giúp cây chống chịu bệnh đốm lá.
 • Bo: Giúp cây xoài ra hoa, đậu quả, giúp quả xoài ngon ngọt, bảo quản lâu.

Cách bổ sung vi lượng cho cây xoài:

 • Bón phân vi lượng qua đất: Bón phân vi lượng qua đất là cách bổ sung vi lượng phổ biến nhất. Có thể bón phân vi lượng theo rãnh, bón theo hốc, hoặc bón theo gốc.
 • Bón phân vi lượng qua lá: Bón phân vi lượng qua lá giúp cây xoài hấp thụ vi lượng nhanh chóng và hiệu quả. Có thể phun phân vi lượng qua lá vào sáng sớm hoặc chiều mát.

Dưới đây là một số loại phân vi lượng có thể dùng cho cây xoài:

 • Sunfat: Là loại phân phổ biến nhất, có hàm lượng cao có thể sử dụng để bón gốc, bón lá cho cây xoài.
 • Chelate EDTA: EDTA có hàm lượng cao hấp thụ nhanh dễ dàng. EDTA có thể sử dụng để bón gốc, bón lá cho cây xoài.

Khuyến nghị chung khi sử dụng phân bón cho cây xoài

Dưới đây là một số khuyến nghị chung khi sử dụng phân bón cho cây xoài:

 • Chọn loại phân phù hợp: Bà con cần chọn loại phân phù hợp với nhu cầu và điều kiện của cây xoài. Nên chọn loại phân có hàm lượng dinh dưỡng cân đối, đáp ứng nhu cầu của cây xoài ở từng giai đoạn sinh trưởng phát triển. Nên chọn loại phân dễ hấp thụ, ít gây hại cho cây xoài.
 • Bón phân đúng thời điểm: Cần bón phân đúng thời điểm, đúng cách để cây xoài có thể hấp thụ được hết các chất dinh dưỡng. Nên bón phân vào thời điểm cây xoài đang sinh trưởng mạnh, cần nhiều dinh dưỡng. Nên bón phân trước khi cây ra hoa, đậu quả để cây có đủ dinh dưỡng để phát triển tốt.
 • Bón phân đúng liều lượng: Cần bón phân đúng liều lượng để tránh gây ngộ độc cho cây xoài. Nên bón phân theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Nên bón phân định kỳ, không nên bón quá nhiều phân một lần.
 • Tưới nước đầy đủ sau khi bón phân: Bà con cần tưới nước đầy đủ sau khi bón phân để giúp cây xoài hấp thụ được các chất dinh dưỡng tốt hơn. Nên tưới nước vào gốc cây, tránh tưới lên lá để tránh gây cháy lá.

Ngoài ra, bà con cũng cần lưu ý một số vấn đề sau khi sử dụng phân bón cho cây xoài:

 • Không nên lạm dụng phân bón, đặc biệt là phân hóa học. Bón quá nhiều phân hóa học có thể gây ngộ độc cho cây xoài, dẫn đến suy giảm năng suất, chất lượng quả xoài.
 • Nên kết hợp sử dụng nhiều loại phân bón khác nhau để cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây xoài.
 • Nên bón phân hữu cơ để cải thiện chất lượng đất, giúp cây xoài phát triển khỏe mạnh.
 • Nên vệ sinh vườn cây thường xuyên để hạn chế sâu bệnh hại.

Bằng cách tuân thủ các khuyến nghị chung khi sử dụng phân bón cho cây xoài, bà con sẽ giúp cây xoài phát triển khỏe mạnh, tăng năng suất, chất lượng quả xoài.

Có thể bạn quan tâm: Trồng cây xoài cần chuẩn bị những gì?

 

⏩⏩ Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi các nền tảng truyền thông để tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ thêm về các kinh nghiệm trong đầu tư và sản xuất nông nghiệp cùng cộng đồng và chuyên gia tại:

5/5 - (1 bình chọn)