Hướng dẫn chi tiết bón phân cho cà phê mùa khô

ca phe mua kho

Mùa khô là giai đoạn quan trọng để cây cà phê tích lũy dinh dưỡng cho vụ sau. Bón phân hợp lý vào mùa khô giúp cây cà phê phát triển tốt, tăng năng suất và chất lượng cà phê.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết bón phân cho cà phê mùa khô:

bon ca phe robusta

Lượng phân bón:

Lượng phân bón cho cà phê mùa khô phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

 • Giai đoạn phát triển của cây: Cây cà phê con cần lượng phân bón ít hơn cây cà phê trưởng thành.
 • Loại đất: Đất đai màu mỡ cần ít phân bón hơn đất bạc màu.
 • Năng suất mong muốn: Bón nhiều phân bón hơn nếu muốn đạt năng suất cao hơn.

Dưới đây là lượng phân bón NPK khuyến cáo cho cà phê mùa khô:

 • Cây cà phê con (1-2 năm tuổi): 100-150 kg NPK/ha.
 • Cây cà phê trưởng thành (3-7 năm tuổi): 150-200 kg NPK/ha.
 • Cây cà phê già (> 7 năm tuổi): 200-250 kg NPK/ha.

Thời điểm bón phân:

 • Bón thúc lần 1: Bón vào đầu mùa khô (khoảng tháng 11 – 12).
 • Bón thúc lần 2: Bón vào giữa mùa khô (khoảng tháng 2 – 3).

Cách bón phân:

Có nhiều cách bón phân cho cà phê mùa khô, bao gồm:

 • Bón theo hốc: Bón phân vào hốc xung quanh gốc cây.
 • Bón rải: Bón phân rải đều trên mặt đất dưới tán cây.

Lưu ý:

 • Nên bón phân vào lúc trời râm mát, không nên bón phân khi trời nắng nóng.
 • Cần bón phân theo đúng kỹ thuật để tránh gây hại cho cây cà phê.
 • Nên sử dụng các loại phân bón có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách bón phân cho cà phê mùa khô theo từng giai đoạn phát triển:

Cây cà phê con (1-2 năm tuổi):

 • Bón thúc lần 1: 50-75 kg NPK/ha, sử dụng phân NPK 15-15-15.
 • Bón thúc lần 2: 50-75 kg NPK/ha, sử dụng phân NPK 12-12-17.

Cây cà phê trưởng thành (3-7 năm tuổi):

 • Bón thúc lần 1: 75-100 kg NPK/ha, sử dụng phân NPK 15-15-15.
 • Bón thúc lần 2: 75-100 kg NPK/ha, sử dụng phân NPK 12-12-17.

Cây cà phê già (> 7 năm tuổi):

 • Bón thúc lần 1: 100-125 kg NPK/ha, sử dụng phân NPK 15-15-15.
 • Bón thúc lần 2: 100-125 kg NPK/ha, sử dụng phân NPK 12-12-17.

Ngoài ra, bà con nông dân cũng có thể sử dụng các loại phân bón hữu cơ như phân chuồng hoai mục, phân xanh để bón cho cà phê mùa khô. Phân bón hữu cơ giúp cải thiện chất lượng đất và cung cấp dinh dưỡng cho cây cà phê một cách bền vững

 

Bình chọn