Quá trình hô hấp ở rễ cây diễn ra như thế nào?

ho hap o re cay

Cây cối đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người, cung cấp oxy, điều hòa khí hậu, và tô điểm cho môi trường thêm sinh động. Để cây phát triển khỏe mạnh, việc thấu hiểu các quá trình sinh học diễn ra bên trong chúng là điều vô cùng cần thiết. Trong đó, quá trình hô hấp ở rễ cây là một chủ đề then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển của cây. Hiểu rõ về quá trình này sẽ giúp người trồng cây áp dụng các kỹ thuật chăm sóc phù hợp, tạo điều kiện tối ưu cho cây phát triển.

Tại sao quá trình hô hấp ở rễ lại quan trọng?

Rễ cây là một bộ phận quan trọng của cây, đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp nước và dinh dưỡng cho cây phát triển. Cùng với quá trình quang hợp ở lá, quá trình hô hấp ở rễ là một trong những quá trình sinh lý quan trọng nhất của cây, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống và phát triển của cây.

 • Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của rễ: Quá trình hô hấp giúp rễ cây tạo ra năng lượng dưới dạng ATP để thực hiện các hoạt động sống như hấp thu nước, dinh dưỡng, vận chuyển các chất,…
 • Giúp rễ hấp thu nước và dinh dưỡng: Năng lượng từ quá trình hô hấp giúp rễ tạo ra các lực hút, thúc đẩy quá trình hấp thu nước và các chất dinh dưỡng từ đất vào cây.
 • Tăng cường sức đề kháng cho cây: Quá trình hô hấp giúp rễ cây tổng hợp các chất hữu cơ có vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức đề kháng cho cây, chống lại các tác nhân gây hại.



Hô hấp ở rễ cây là gì?

Hô hấp ở rễ cây là quá trình trao đổi khí giữa rễ cây và môi trường xung quanh. Rễ cây lấy oxy (O2) từ môi trường và thải ra khí cacbonic (CO2). Quá trình này diễn ra liên tục trong suốt vòng đời của cây, bất kể ngày hay đêm. Điểm khác biệt giữa hô hấp ở rễ và quang hợp ở lá:

 • Mục đích: Hô hấp ở rễ cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của rễ, giúp rễ hấp thu nước và dinh dưỡng. Quang hợp ở lá tổng hợp chất hữu cơ từ năng lượng ánh sáng, cung cấp nguồn thức ăn cho cây.
 • Vị trí: Hô hấp ở rễ diễn ra ở tất cả các tế bào của rễ. Quang hợp ở lá chỉ diễn ra ở lục lạp trong tế bào lá.
 • Khí tham gia: Hô hấp ở rễ lấy O2 và thải ra CO2. Quang hợp lấy CO2 và thải ra O2.
 • Ánh sáng: Hô hấp ở rễ không cần ánh sáng. Quang hợp cần ánh sáng.

Hiểu rõ sự khác biệt giữa hô hấp ở rễ và quang hợp ở lá giúp người trồng cây nhận thức được vai trò quan trọng của cả hai quá trình này đối với sự phát triển của cây và áp dụng các biện pháp chăm sóc cây phù hợp.

Cấu tạo của rễ cây liên quan đến quá trình hô hấp

Cấu tạo của rễ cây có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hô hấp. Dưới đây là một số đặc điểm cấu tạo của rễ cây liên quan đến quá trình hô hấp:

Lớp biểu bì:

 • Lớp biểu bì là lớp tế bào ngoài cùng của rễ cây.
 • Lớp biểu bì có lông hút, giúp tăng diện tích tiếp xúc của rễ với môi trường, tăng cường khả năng hấp thu oxy cho quá trình hô hấp.
 • Lớp biểu bì cũng có thể thải ra CO2 do quá trình hô hấp tạo ra.

Nhu mô vỏ:

 • Nhu mô vỏ là lớp tế bào nằm ngay sau lớp biểu bì.
 • Nhu mô vỏ chứa các tế bào sống có chức năng hô hấp.
 • Các tế bào này có nhiều ti thể, là nơi diễn ra quá trình hô hấp tế bào.
 • Nhu mô vỏ cũng có khoảng gian liên bào, giúp tạo điều kiện cho sự trao đổi khí giữa rễ và môi trường.

Ngoài ra, một số cấu trúc khác của rễ cũng có vai trò quan trọng trong quá trình hô hấp:

 • Mạch gỗ: Mạch gỗ vận chuyển nước và khoáng chất từ rễ lên lá, giúp cung cấp nguyên liệu cho quá trình hô hấp.
 • Mạch rây: Mạch rây vận chuyển chất hữu cơ từ lá xuống rễ, giúp cung cấp năng lượng cho quá trình hô hấp.

Quá trình hô hấp ở rễ cây diễn ra như thế nào?

Quá trình hô hấp ở rễ cây diễn ra qua 2 giai đoạn chính:

Giai đoạn lấy oxy:

 • Oxy từ môi trường xung quanh sẽ khuếch tán qua lông hút vào tế bào rễ.
 • Lông hút có cấu tạo đặc biệt với diện tích bề mặt lớn, giúp tăng cường khả năng hấp thu oxy.
 • Oxy là nguyên liệu cần thiết cho quá trình hô hấp tế bào, giúp tạo ra năng lượng cho các hoạt động sống của rễ.

Giai đoạn giải phóng cacbonic:

 • Cacbonic được tạo ra từ quá trình trao đổi chất trong tế bào rễ sẽ khuếch tán ra môi trường xung quanh.
 • Cacbonic là sản phẩm thải của quá trình hô hấp tế bào.
 • Quá trình giải phóng cacbonic giúp duy trì nồng độ oxy cần thiết cho quá trình hô hấp diễn ra liên tục.



Ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình hô hấp ở rễ cây

Quá trình hô hấp ở rễ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có:

Nhiệt độ:

 • Nhiệt độ thích hợp cho quá trình hô hấp của rễ là từ 20°C đến 30°C.
 • Khi nhiệt độ quá cao (trên 35°C), quá trình hô hấp sẽ diễn ra mạnh mẽ nhưng không hiệu quả, dẫn đến tiêu hao năng lượng và ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.
 • Khi nhiệt độ quá thấp (dưới 10°C), quá trình hô hấp sẽ diễn ra chậm chạp, không cung cấp đủ năng lượng cho cây, dẫn đến còi cọc và chết.

Độ ẩm:

 • Rễ cây cần đủ độ ẩm để quá trình hô hấp diễn ra hiệu quả.
 • Khi đất quá khô, rễ cây sẽ thiếu oxy và không thể hô hấp bình thường.
 • Khi đất quá ẩm, rễ cây sẽ bị úng nước và không thể hấp thu oxy, dẫn đến thiếu năng lượng và chết.

Nồng độ oxy:

 • Nồng độ oxy cao sẽ thúc đẩy quá trình hô hấp của rễ.
 • Khi nồng độ oxy thấp, quá trình hô hấp sẽ diễn ra chậm chạp, không cung cấp đủ năng lượng cho cây, dẫn đến còi cọc và chết.

Ngoài ra, một số yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình hô hấp ở rễ cây như:

 • Độ pH của đất: pH thích hợp cho quá trình hô hấp của rễ là từ 5,5 đến 7,0.
 • Loại đất: Đất tơi xốp, nhiều mùn sẽ giúp rễ cây hấp thu oxy dễ dàng hơn.
 • Sâu bệnh hại: Sâu bệnh hại có thể tấn công rễ cây, làm ảnh hưởng đến khả năng hấp thu oxy và hô hấp của rễ.

Quá trình hô hấp ở rễ cây là một quá trình sinh học quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển của cây. Việc cung cấp đầy đủ oxy và điều kiện thích hợp cho rễ cây hô hấp là yếu tố then chốt để đảm bảo cây phát triển khỏe mạnh. Bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về quá trình hô hấp ở rễ cây, bao gồm bản chất, vai trò, và các yếu tố ảnh hưởng. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp bạn áp dụng các kỹ thuật chăm sóc cây hiệu quả, góp phần tạo nên một môi trường xanh – sạch – đẹp.

 

⏩⏩ Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi các nền tảng truyền thông để tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ thêm về các kinh nghiệm trong đầu tư và sản xuất nông nghiệp cùng cộng đồng và chuyên gia tại:

Bình chọn