Category Archives: BO (B)

Vi lượng Boron: Chìa khóa vàng cho năng suất cây trồng

vi luong bo

Trong lĩnh vực cây trồng – nông nghiệp, việc cung cấp đầy đủ các yếu tố dinh dưỡng đóng vai trò then chốt cho sự phát triển bền vững và năng suất cao của cây trồng. Bên cạnh các nguyên tố đa lượng quen thuộc, vi lượng Boron (Bo) tuy chỉ chiếm một lượng nhỏ trong thành phần cây nhưng lại mang tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng. Bài viết này sẽ đi sâu vào khám phá vai trò thiết yếu của vi lượng Boron trong lĩnh vực cây trồng, đồng thời cung cấp kiến thức về các dấu hiệu thiếu hụt, phương pháp bón phân và lưu ý khi sử dụng Boron hiệu quả.