Category Archives: SILIC (Si)

Silic (Si) – Nguyên tố trung lượng quan trọng đối với cây trồng

silic

Vai trò của Silic (Si) đối với cây trồng Silic có nhiều loại, nhiều nguồn khác nhau. Thông thường trong đất có hàm lượng Silic là thành phần chính từ 50-60% tùy loại đất. Hạt cát và một số loại đá cũng có Silic (đặc biệt cát có hàm lượng Silic rất cao 80-90%), nhưng […]