Category Archives: LƯU HUỲNH (S)

Lưu huỳnh (Sulfur): Đặc điểm, tính chất và vai trò đối với cây trồng

Lưu huỳnh

Lưu huỳnh (Sulfur) trong nông nghiệp là một nguyên tố vi lượng quan trọng và cần thiết cho sự phát triển của cây trồng. Lưu huỳnh thường được cung cấp cho cây trồng thông qua đất hoặc các phân bón chứa lưu huỳnh. Lưu huỳnh đóng vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây bằng cách tham gia vào nhiều quá trình cơ bản trong cơ thể cây.

Các loại phân bón chứa lưu huỳnh: Đánh giá ưu nhược điểm và cách lựa chọn

Lưu huỳnh

Phân bón chứa lưu huỳnh thường là các loại phân bón có thành phần lưu huỳnh, được sử dụng để cung cấp lưu huỳnh cho đất và cây trồng. Lưu huỳnh là một yếu tố dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển của cây trồng, giúp tạo ra các hợp chất quan trọng như các acid amin và protein, cùng với vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng.

Các dạng lưu huỳnh (S) trong đất

Luu huynh

Trong đất, lưu huỳnh (S) hiện diện ở 2 dạng hữu cơ và vô cơ, nhưng gần 90 % tổng S hiện diện chủ yếu dưới dạng vô cơ trong tầng mặt của các loại đất (không có đá vôi). Các dạng S vô cơ này bao gồm SO42- trong dung dịch đất, SO42- bị hấp phụ bề mặt keo sét, SO42- không hòa tan, và các hợp chất S vô cơ ở dạng khử. SO42- trong dung dịch và bị hấp phụ bề mặt là thành phần dễ hữu dụng nhất đối với cây trồng.

Hàm lượng lưu huỳnh (S) trong đất và khí quyển

luu huynh trong dat khi quyen

Lưu huỳnh (S) là các nguyên tố dinh dưỡng mà cây trồng có nhu cầu tương đối lớn cho sự sinh trưởng và phát triển. Lưu huỳnh chiếm phần lớn trong các thành phần hữu cơ hay vi sinh vật trong đất. 1. Tỉ lệ lưu huỳnh trong vỏ Trái Đất Lưu huỳnh (S) là […]