Category Archives: GA

GA3: Tác dụng đối với cây trồng và lưu ý khi sử dụng

Thuốc điều hòa sinh trưởng GA3

Thuốc điều hòa sinh trưởng GA3 là một hợp chất hữu cơ thuộc nhóm auxin, có tác dụng kích thích sự sinh trưởng và phát triển của thực vật. GA3 có công thức hóa học là C12H22O5N2, là một chất rắn không màu, tan trong nước và dễ bay hơi.