Category Archives: ETHYLENE

Ethylene: Hormone thiết yếu cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng

ethylene 1

Ethylene là một loại khí không màu, không mùi được sản xuất tự nhiên bởi tất cả các loại cây trồng. Nó đóng vai trò quan trọng như một hormone thực vật, điều chỉnh nhiều quá trình sinh trưởng và phát triển quan trọng