Category Archives: ABA

ABA (Acid Abscisic) và vai trò quan trọng trong cây trồng

ABA 1

Acid abscisic (ABA), còn được gọi là hormone ngủ, là một hormone thực vật đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình sinh lý của cây. ABA được tổng hợp trong các mô thực vật và di chuyển khắp cơ thể để điều chỉnh các chức năng sinh trưởng và phát triển.