Cách bón phân cho cây cà phê hiệu quả & tiết kiệm

Bón phân cho cà phê

Cà phê có nhu cầu dinh dưỡng cao, đặc biệt là kali và đạm. Lượng dinh dưỡng mà cây cà phê hút và lấy đi phụ thuộc vào loại cây, giống cây và đất trồng. Dưới đây là quy trình bón phân cho cây cà phê trong kinh doanh, với lượng phân bón tính cho 1 hecta (ha):

Bón phân NPK cho cây cà phê

  • Đợt 1 (Bón vào đầu mùa mưa, khi mưa đã đều): Sử dụng 500-700kg phân NPK 16-8-16.
  • Đợt 2 (Bón vào giữa mùa mưa): Sử dụng 700-800kg phân NPK 16-8-16.
  • Đợt 3 (Bón vào gần cuối mùa mưa, trước khi mưa kết thúc ít nhất 20 ngày): Sử dụng 800-1000kg phân NPK 16-8-16.
  • Đợt 4 (Bón vào đầu mùa khô khi tưới đợt 1 hoặc 2): Sử dụng 200-300kg phân NPK 20-5-6 kết hợp với đợt tưới nước 1.
  • Đợt 5 (Bón vào gần cuối mùa khô khi tưới đợt 3 hoặc 4): Sử dụng 200-300kg phân NPK 20-5-6 kết hợp với đợt tưới nước 2.

Bón phân cho cây cà phê

Bón phân đơn (Đạm SA, DAP, Kali Sunphat) cho cây cà phê

  • Đợt 1 (Bón vào đầu mùa mưa, khi mưa đã đều): Sử dụng 310-430kg Đạm SA, 80-120kg DAP, 160-230kg Kali Sunphat.
  • Đợt 2 (Bón vào giữa mùa mưa): Sử dụng 430-490kg Đạm SA, 120-135kg DAP, 230-270kg Kali Sunphat.
  • Đợt 3 (Bón vào gần cuối mùa mưa, trước khi mưa kết thúc ít nhất 20 ngày): Sử dụng 490-610kg Đạm SA, 130-170kg DAP, 260-330kg Kali Sunphat.
  • Đợt 4 (Bón vào đầu mùa khô khi tưới đợt 1 hoặc 2): Sử dụng 180-260kg Đạm SA, 20-30kg DAP, 20-30kg Kali Sunphat kết hợp với đợt tưới nước 1.
  • Đợt 5 (Bón vào gần cuối mùa khô khi tưới đợt 3 hoặc 4): Sử dụng 180-260kg Đạm SA, 20-30kg DAP, 20-30kg Kali Sunphat kết hợp với đợt tưới nước 2.

 

Nếu năng suất của vườn cà phê cao hơn 4 tấn nhân/ha, thì cần bón thêm 10-20% lượng phân bón trong quy trình trên.

Cách bón phân: Trước khi bón, trộn đều các loại phân bón với nhau. Đào rãnh xung quanh tán cây, rải phân vào rãnh và lấp đất để giảm mất mát phân bón. Những phần cà phê dư thừa như lá rụng, lá non từ tỉa cành, vỏ quả cần được chôn vùi trở lại trong đất.

Bình chọn