Trồng cây cà chua: Cách lựa chọn và sử dụng phân bón hiệu quả

Khi nào cần bón phân cho cây cà chua

Để cây cà chua phát triển khỏe mạnh, cho năng suất cao, việc bón phân là một trong những yếu tố quan trọng cần được chú trọng. Bón phân khi trồng cây cà chua giúp cung cấp dinh dưỡng cho cây, tăng năng suất, cải thiện chất lượng quả cũng như tăng khả năng chống chịu sâu bệnh

Cây cà chua cần những chất dinh dưỡng nào?

Cây cà chua cần được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng như đạm, lân, kali, canxi, magiê, sắt, kẽm, mangan, đồng, boron, molypden.

 • Đạm (N): Đạm là chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của lá, thân, cành, rễ và hoa của cây cà chua. Đạm giúp cây cà chua sinh trưởng nhanh, ra nhiều lá và hoa.
 • Lân (P): Lân giúp cây cà chua phát triển bộ rễ, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, hạn chế hiện tượng rụng hoa, rụng quả.
 • Kali (K): Kali giúp cây cà chua tăng cường khả năng quang hợp, vận chuyển đường và chất dinh dưỡng trong cây, tăng khả năng chống chịu hạn hán, chịu nhiệt, chịu lạnh.
 • Canxi (Ca): Canxi giúp cây cà chua phát triển thân, cành, rễ, lá và quả. Canxi giúp quả cà chua chắc, hạn chế hiện tượng nứt quả.
 • Magiê (Mg): Magiê giúp cây cà chua quang hợp, tổng hợp chất dinh dưỡng, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.
 • Sắt (Fe): Sắt giúp cây cà chua quang hợp, tổng hợp chất dinh dưỡng.
 • Kẽm (Zn): Kẽm giúp cây cà chua ra hoa, đậu quả, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.
 • Mangan (Mn): Mangan giúp cây cà chua quang hợp, tổng hợp chất dinh dưỡng, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.
 • Đồng (Cu): Đồng giúp cây cà chua quang hợp, tổng hợp chất dinh dưỡng, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.
 • Bo (B): Bo giúp cây cà chua quang hợp, tổng hợp chất dinh dưỡng, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.
 • Molypden (Mo): Molypden giúp cây cà chua quang hợp, tổng hợp chất dinh dưỡng, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.

Lượng chất dinh dưỡng cần thiết cho cây cà chua thay đổi tùy theo giai đoạn sinh trưởng của cây. Trong giai đoạn cây con, cây cà chua cần nhiều đạm và lân để phát triển. Trong giai đoạn ra hoa, đậu quả, cây cà chua cần nhiều kali và canxi để tăng năng suất và chất lượng quả.

Bạn có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho cây cà chua bằng cách bón phân hữu cơ, phân vô cơ hoặc kết hợp cả hai loại phân này.

Cây cà chua cần bón phân vào những giai đoạn phát triển nào?

Cây cà chua cần bón phân vào các giai đoạn phát triển sau:

 • Giai đoạn cây con: Giai đoạn này, cây cà chua cần nhiều đạm và lân để phát triển thân, lá, rễ. Bạn có thể bón lót bằng phân chuồng hoai mục, phân lân nung chảy,… hoặc bón thúc bằng phân NPK, phân lân nung chảy,…
 • Giai đoạn ra hoa, đậu quả: Giai đoạn này, cây cà chua cần nhiều kali và canxi để tăng năng suất và chất lượng quả. Bạn có thể bón thúc bằng phân NPK, phân kali,… hoặc bón phân vi lượng.
 • Giai đoạn quả chín: Giai đoạn này, bạn cần bón phân kali để giúp quả cà chua chín đều, thơm ngon. Bạn có thể bón thúc bằng phân kali.

Liều lượng bón phân cho cây cà chua cần được căn cứ vào loại phân bón, giai đoạn sinh trưởng của cây và điều kiện đất đai. Bạn nên tham khảo ý kiến của cán bộ kỹ thuật để có được liều lượng bón phân phù hợp.

Bón phân cho cây cà chua

Những loại phân bón nào có thể dùng khi trồng cây cà chua?

Sử dụng phân hữu cơ cho cây cà chua

Có rất nhiều loại phân bón hữu cơ có thể dùng cho cây cà chua, bao gồm:

 • Phân chuồng hoai mục: Phân chuồng hoai mục là loại phân bón hữu cơ phổ biến nhất, có thể dễ dàng tìm mua. Phân chuồng hoai mục có chứa nhiều chất dinh dưỡng như đạm, lân, kali, canxi,… Phân chuồng hoai mục có tác dụng cải thiện độ tơi xốp của đất, giúp cây trồng dễ dàng hấp thụ dinh dưỡng.
 • Phân xanh: Phân xanh là loại phân bón hữu cơ được tạo ra từ các loại cây trồng, cỏ dại,… Phân xanh có chứa nhiều chất dinh dưỡng như đạm, lân, kali,… Phân xanh có tác dụng cải thiện độ tơi xốp của đất, giúp cây trồng dễ dàng hấp thụ dinh dưỡng.
 • Phân compost: Phân compost là loại phân bón hữu cơ được tạo ra từ rác thải hữu cơ như rau củ quả, lá cây,… Phân compost có chứa nhiều chất dinh dưỡng như đạm, lân, kali,… Phân compost có tác dụng cải thiện độ tơi xốp của đất, giúp cây trồng dễ dàng hấp thụ dinh dưỡng.
 • Phân trùn quế: Phân trùn quế là loại phân bón hữu cơ được tạo ra từ phân trùn quế. Phân trùn quế có chứa nhiều chất dinh dưỡng như đạm, lân, kali,… Phân trùn quế có tác dụng cải thiện độ tơi xốp của đất, giúp cây trồng dễ dàng hấp thụ dinh dưỡng.
 • Phân cá: Phân cá là loại phân bón hữu cơ được tạo ra từ cá. Phân cá có chứa nhiều chất dinh dưỡng như đạm, lân, kali,… Phân cá có tác dụng cải thiện độ tơi xốp của đất, giúp cây trồng dễ dàng hấp thụ dinh dưỡng.
 • Phân gà: Phân gà là loại phân bón hữu cơ được tạo ra từ gà. Phân gà có chứa nhiều chất dinh dưỡng như đạm, lân, kali,… Phân gà có tác dụng cải thiện độ tơi xốp của đất, giúp cây trồng dễ dàng hấp thụ dinh dưỡng.
 • Phân bò: Phân bò là loại phân bón hữu cơ được tạo ra từ bò. Phân bò có chứa nhiều chất dinh dưỡng như đạm, lân, kali,… Phân bò có tác dụng cải thiện độ tơi xốp của đất, giúp cây trồng dễ dàng hấp thụ dinh dưỡng.

Liều lượng bón phân hữu cơ cho cây cà chua cần được căn cứ vào loại phân bón, giai đoạn sinh trưởng của cây và điều kiện đất đai. Bạn nên tham khảo ý kiến của cán bộ kỹ thuật để có được liều lượng bón phân phù hợp.

Dưới đây là một số cách bón phân hữu cơ cho cây cà chua:

 • Bón lót: Bón lót trước khi trồng cây cà chua, giúp cung cấp dinh dưỡng cho cây con trong giai đoạn đầu phát triển. Bạn có thể bón lót bằng phân chuồng hoai mục, phân xanh, phân compost, phân trùn quế,…
 • Bón thúc: Bón thúc cho cây cà chua trong giai đoạn cây con phát triển, ra hoa, đậu quả. Bạn có thể bón thúc bằng phân chuồng hoai mục, phân xanh, phân compost, phân trùn quế,…

Bón phân hữu cơ là một phương pháp bón phân an toàn, hiệu quả, giúp cây cà chua phát triển khỏe mạnh, cho năng suất cao, chất lượng tốt.

Sử dụng phân bón tổng hợp cho cây cà chua

Có rất nhiều loại phân bón tổng hợp có thể dùng cho cà chua, bao gồm:

 • Phân NPK: Phân NPK là loại phân bón tổng hợp phổ biến nhất, có chứa ba chất dinh dưỡng chính là đạm (N), lân (P) và kali (K). Phân NPK có tác dụng cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây cà chua.
 • Phân lân nung chảy: Phân lân nung chảy là loại phân bón tổng hợp có chứa chủ yếu là lân. Phân lân nung chảy có tác dụng kích thích bộ rễ của cà chua phát triển mạnh mẽ.
 • Phân kali: Phân kali là loại phân bón tổng hợp có chứa chủ yếu là kali. Phân kali có tác dụng tăng cường khả năng quang hợp, vận chuyển đường và chất dinh dưỡng trong cây cà chua, giúp cây cà chua chống chịu hạn hán, chịu nhiệt, chịu lạnh.
 • Phân vi lượng: Phân vi lượng là loại phân bón tổng hợp có chứa các nguyên tố vi lượng như sắt, kẽm, mangan, đồng, boron, molypden. Phân vi lượng có tác dụng giúp cà chua phát triển khỏe mạnh, chống chịu sâu bệnh.

Liều lượng bón phân tổng hợp cho cây cà chua cần được căn cứ vào loại phân bón, giai đoạn sinh trưởng của cây và điều kiện đất đai. Bạn nên tham khảo ý kiến của cán bộ kỹ thuật để có được liều lượng bón phân phù hợp.

Dưới đây là một số cách bón phân tổng hợp cho cây cà chua:

 • Bón lót: Bón lót trước khi trồng cà chua, giúp cung cấp dinh dưỡng cho cây con trong giai đoạn đầu phát triển. Bạn có thể bón lót bằng phân NPK, phân lân nung chảy,…
 • Bón thúc: Bón thúc cho cà chua trong giai đoạn cây con phát triển, ra hoa, đậu quả. Bạn có thể bón thúc bằng phân NPK, phân kali,…

Bón phân tổng hợp là một phương pháp bón phân nhanh chóng, tiện lợi, giúp cà chua phát triển nhanh chóng, cho năng suất cao. Tuy nhiên, cần lưu ý sử dụng phân bón tổng hợp đúng cách để tránh gây ngộ độc cho cây.

Có thể bạn quan tâm: Cách chọn loại phân, liều lượng và thời điểm bón phân cho cây cà chua phát triển tốt

 

 

⏩⏩ Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi các nền tảng truyền thông để tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ thêm về các kinh nghiệm trong đầu tư và sản xuất nông nghiệp cùng cộng đồng và chuyên gia tại:

Bình chọn