Bón phân cho cây xoài: Thời điểm bón phân và cách sử dụng hiệu quả

Cách bón phân cho cây xoài

Bón phân cho cây xoài là một trong những kỹ thuật quan trọng trong quá trình trồng và chăm sóc cây xoài. Bón phân giúp cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây xoài phát triển, giúp cây xoài tăng trưởng tốt, ra hoa đậu quả nhiều, cho năng suất cao và chất lượng tốt.

Tầm quan trọng của việc bón phân cho cây xoài

Cây xoài cần được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng như đạm, lân, kali,… Ngoài ra, cây xoài cũng cần một số nguyên tố vi lượng khác như kẽm, sắt, đồng,… Khi bón phân đầy đủ và cân đối, cây xoài sẽ phát triển khỏe mạnh, ra hoa đậu quả nhiều, tăng năng suất và chất lượng quả. Dưới đây là một số tác động của bón phân đối với năng suất của cây xoài:

 • Tăng cường quá trình sinh trưởng và phát triển của cây xoài: Bón phân giúp cây xoài phát triển khỏe mạnh, ra nhiều lá, cành, chồi, tăng cường khả năng quang hợp, giúp cây hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn.
 • Tăng cường quá trình ra hoa đậu quả: Bón phân cân đối giúp cây xoài ra hoa đậu quả nhiều, tỷ lệ đậu quả cao.
 • Tăng kích thước và chất lượng quả: Bón phân cân đối giúp quả xoài to, đẹp, có vị ngọt thơm.
 • Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh: Các nguyên tố vi lượng giúp cây xoài phát triển khỏe mạnh, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.

Như vậy, bón phân là một biện pháp quan trọng giúp tăng năng suất và chất lượng quả xoài. Để bón phân đạt hiệu quả cao, cần bón phân đúng cách, đúng thời điểm, đúng loại phân và liều lượng.

Thời điểm bón phân cho cây xoài

Thời điểm bón phân cho cây xoài thích hợp nhất là vào đầu mùa mưa (tháng 5 – 7 dương lịch) và cuối mùa mưa (tháng 10 – 12 dương lịch). Vào đầu mùa mưa, cây xoài đang trong giai đoạn phát triển mạnh, cần nhiều dinh dưỡng để tăng trưởng. Bón phân vào thời điểm này sẽ giúp cây xoài phát triển khỏe mạnh, ra hoa đậu quả nhiều.

Vào cuối mùa mưa, cây xoài đang trong giai đoạn chuẩn bị cho thu hoạch. Bón phân vào thời điểm này sẽ giúp cây xoài tích lũy dinh dưỡng, giúp quả xoài to, đẹp, có vị ngọt thơm. Ngoài ra, có thể bón phân cho cây xoài bổ sung vào các thời điểm khác như sau:

 • Sau thu hoạch: Bón phân để giúp cây xoài phục hồi sau thu hoạch, chuẩn bị cho đợt ra hoa đậu quả tiếp theo.
 • Khi cây xoài ra hoa: Bón phân để giúp cây xoài ra hoa nhiều, đậu quả tốt.
 • Khi cây xoài đang mang quả: Bón phân để giúp quả xoài phát triển tốt, đạt năng suất cao.

Nên dùng loại phân bón nào cho cây xoài?

Cây xoài cần được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng như đạm, lân, kali,… Ngoài ra, cây xoài cũng cần một số nguyên tố vi lượng khác như kẽm, sắt, đồng,… Có thể sử dụng các loại phân bón hữu cơ như phân chuồng hoai mục, phân xanh,… hoặc phân vô cơ như phân NPK, phân lân, phân kali,…

Phân hữu cơ có tác dụng cải tạo đất, tăng độ mùn, giúp cây xoài phát triển khỏe mạnh, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. Phân vô cơ có tác dụng cung cấp nhanh các chất dinh dưỡng cho cây xoài, giúp cây xoài phát triển nhanh, cho năng suất cao.

Tuy nhiên, cần lưu ý sử dụng phân vô cơ đúng cách, tránh bón quá nhiều phân vô cơ sẽ làm cây xoài bị ngộ độc, giảm năng suất. Dưới đây là một số loại phân bón hữu cơ và phân vô cơ thường được sử dụng cho cây xoài:

Phân hữu cơ:

 • Phân chuồng hoai mục: Phân chuồng hoai mục là loại phân hữu cơ phổ biến nhất, có tác dụng cải tạo đất, cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây xoài.
 • Phân xanh: Phân xanh là các loại cây trồng được trồng để lấy thân, lá làm phân bón. Phân xanh có tác dụng cải tạo đất, cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây xoài.

Phân vô cơ:

 • Phân NPK: Phân NPK là loại phân vô cơ phổ biến nhất, có chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây xoài.
 • Phân lân: Phân lân giúp cây xoài phát triển bộ rễ, giúp cây hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn.
 • Phân kali: Phân kali giúp cây xoài ra hoa đậu quả nhiều, giúp quả xoài to, đẹp, có vị ngọt thơm.

Khi bón phân cho cây xoài, cần chú ý bón phân đúng cách, đúng thời điểm để cây xoài có thể hấp thụ chất dinh dưỡng một cách tốt nhất.

Bón phân cho cây xoài

Liều lượng phân bón cho cây xoài

Khi bón phân cho cây xoài, cần chia ra bón làm nhiều đợt, mỗi đợt cách nhau 1 – 2 tháng. Lượng phân bón cho mỗi đợt giảm dần theo độ tuổi của cây. Dưới đây là hướng dẫn bón phân cho cây xoài theo từng giai đoạn sinh trưởng:

Các đợt trong giai đoạn sinh trưởng chính

 • Giai đoạn cây con (1 – 2 năm tuổi): Bón phân hữu cơ hoai mục, phân chuồng hoai mục, phân xanh,… để giúp cây phát triển bộ rễ, thân lá. Liều lượng bón phân cho mỗi đợt là 0,5 – 1 kg/cây.
 • Giai đoạn cây trưởng thành (3 – 5 năm tuổi): Bón phân NPK 16-16-8, phân lân, phân kali,… để giúp cây phát triển mạnh, ra hoa đậu quả nhiều. Liều lượng bón phân cho mỗi đợt là 1 – 2 kg/cây.
 • Giai đoạn cây kinh doanh (trên 5 năm tuổi): Bón phân NPK 16-16-8, phân lân, phân kali,… để giúp cây ra hoa đậu quả nhiều, cho năng suất cao. Liều lượng bón phân cho mỗi đợt là 2 – 3 kg/cây.

Khi bón phân bổ sung cho cây xoài sau khi thu hoạch, khi ra hoa và khi cây xoài đang mang quả, cần chú ý bón phân đúng cách, đúng thời điểm để cây xoài có thể hấp thụ chất dinh dưỡng một cách tốt nhất.

Các đợt bổ sung

Bón phân bổ sung sau khi thu hoạch: Sau khi thu hoạch, cây xoài cần được bón phân để giúp cây phục hồi sau thu hoạch, chuẩn bị cho đợt ra hoa đậu quả tiếp theo.

 • Loại phân: Phân hữu cơ hoai mục, phân chuồng hoai mục, phân xanh,…
 • Liều lượng: 2 – 3 kg/cây

Bón phân bổ sung khi ra hoa: Khi cây xoài ra hoa, cần bón phân để giúp cây ra hoa nhiều, đậu quả tốt.

 • Loại phân: Phân NPK 16-16-8, phân lân, phân kali,…
 • Liều lượng: 1 – 2 kg/cây

Bón phân bổ sung khi cây xoài đang mang quả: Khi cây xoài đang mang quả, cần bón phân để giúp quả xoài phát triển tốt, đạt năng suất cao.

 • Loại phân: Phân NPK 16-16-8, phân kali,…
 • Liều lượng: 1 – 2 kg/cây

Cách bón phân cho cây xoài

Có thể bón phân cho cây xoài theo rãnh, theo hốc hoặc bón phân qua lá.

 • Bón phân theo rãnh: Đào rãnh xung quanh gốc cây, bón phân vào rãnh rồi lấp đất lại.
 • Bón phân theo hốc: Đào hốc xung quanh gốc cây, bón phân vào hốc rồi lấp đất lại.
 • Bón phân qua lá: Pha phân bón theo hướng dẫn của nhà sản xuất rồi phun lên lá cây.

Khi bón phân cho cây xoài, cần chú ý các điểm sau:

 • Bón phân vào buổi chiều mát: Tránh bón phân vào buổi sáng sớm hoặc buổi trưa nắng, sẽ làm phân bị nóng, làm tổn thương rễ cây.
 • Bón phân cách gốc cây 20 – 30 cm: Tránh bón phân sát gốc cây, sẽ làm rễ cây bị cháy.
 • Bón phân theo từng đợt, tránh bón quá nhiều phân trong một lần: Bón quá nhiều phân trong một lần sẽ làm cây xoài bị ngộ độc, giảm năng suất.
 • Tưới nước sau khi bón phân: Tưới nước sau khi bón phân sẽ giúp phân tan đều và cây xoài có thể hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn.

Khuyến nghị sử dụng các loại phân bón cho cây xoài

Các loại phân bón vô cơ khuyến nghị dùng cho cây xoài bao gồm:

 • Phân NPK: Có thể sử dụng phân NPK 16-16-8, 16-20-8, 20-20-10,…
 • Phân lân: Có thể sử dụng phân lân đơn supe lân (super lân), lân nung chảy,…
 • Phân kali: Có thể sử dụng phân kali sunfat, kali clorua,…

Ngoài ra, có thể sử dụng một số loại phân bón vô cơ khác như phân đạm urê, phân đạm amoni, phân magiê sunfat,… để bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây xoài.

 

 

⏩⏩ Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi các nền tảng truyền thông để tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ thêm về các kinh nghiệm trong đầu tư và sản xuất nông nghiệp cùng cộng đồng và chuyên gia tại:

Bình chọn