Bón phân cho cây bắp ngô: Thời điểm bón và cách chọn phân bón phù hợp

Bón phân cho cây ngô

Bắp ngô là một loại cây trồng quan trọng, cung cấp lương thực, thực phẩm và thức ăn chăn nuôi cho con người và gia súc. Để cây bắp đạt năng suất cao, chất lượng tốt, cần cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây sinh trưởng và phát triển. Bón phân cho cây bắp ngô là điều quan trọng quan trọng giúp cây đạt được tiềm năng năng suất và chất lượng.

Khi nào nên bón phân cho cây bắp ngô?

Cây bắp ngô cần được bón phân theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây, cụ thể như sau:

 • Bón lót: Bón trước khi trồng, nhằm cung cấp dinh dưỡng cho cây trong giai đoạn đầu sinh trưởng.
 • Bón thúc lần 1: Bón khi cây có 4-6 lá, nhằm kích thích cây phát triển thân lá.
 • Bón thúc lần 2: Bón khi cây có 8-10 lá, nhằm kích thích cây phân hóa bắp.
 • Bón thúc lần 3: Bón khi cây có 12-14 lá, nhằm giúp bắp to, hạt mẩy.

Ngoài ra, có thể bón phân bổ sung cho cây bắp ngô trong giai đoạn cây ra hoa, kết hạt.

Giai đoạn bón lót

Giai đoạn bón lót là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình bón phân cho cây bắp ngô. Bón lót giúp cung cấp dinh dưỡng cho cây ngay từ đầu, giúp cây phát triển nhanh và khỏe mạnh.

Lượng phân bón lót cho cây bắp ngô chiếm khoảng 60-70% tổng lượng phân bón cho cả vụ. Có thể sử dụng các loại phân bón lót như phân chuồng hoai mục, phân hữu cơ vi sinh, phân NPK.

Giai đoạn bón thúc

Giai đoạn bón thúc là giai đoạn cây bắp ngô cần nhiều dinh dưỡng nhất để phát triển. Bón thúc giúp cây phát triển thân lá, phân hóa bắp, giúp bắp to, hạt mẩy.

Lượng phân bón thúc cho cây bắp ngô chiếm khoảng 30-40% tổng lượng phân bón cho cả vụ. Có thể sử dụng các loại phân bón thúc như phân đạm, phân lân, phân kali.

Giai đoạn bón bổ sung

Giai đoạn bón bổ sung là giai đoạn bón thêm phân cho cây bắp ngô trong giai đoạn ra hoa, kết hạt. Bón bổ sung giúp cây phát triển khỏe mạnh, tăng năng suất, chất lượng.

Có thể sử dụng các loại phân bón bổ sung như phân đạm, phân lân, phân kali, phân bón lá.

Nhìn chung, cây bắp ngô cần được bón phân đầy đủ và cân đối các thành phần dinh dưỡng NPK theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Bón phân đúng thời vụ, đúng kỹ thuật sẽ giúp cây bắp ngô đạt năng suất và chất lượng cao.

Loại phân bón nào thích hợp cho cây bắp ngô?

Cây bắp ngô là loại cây trồng phàm ăn, cần nhiều dinh dưỡng để phát triển. Các loại phân bón thích hợp cho cây bắp ngô bao gồm:

 • Phân đạm: Có tác dụng kích thích cây phát triển thân lá, giúp lá xanh mướt, to bản.
 • Phân lân: Có tác dụng kích thích cây phát triển rễ, giúp cây cứng cáp, chống đổ.
 • Phân kali: Có tác dụng giúp bắp to, hạt mẩy, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, hạn hán, xâm nhập mặn cho cây.

Ngoài ra, có thể sử dụng phân hữu cơ để bón cho cây bắp ngô, giúp cải tạo đất, cung cấp các chất dinh dưỡng vi lượng cần thiết cho cây.

Lượng phân bón khuyến nghị cho cây bắp ngô trong từng giai đoạn

Lượng phân cần bón cho cây bắp ngô phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Giống cây trồng: Các giống cây bắp ngô khác nhau có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau.
 • Điều kiện đất đai: Đất nghèo dinh dưỡng cần bón nhiều phân hơn đất giàu dinh dưỡng.
 • Khí hậu: Cây bắp ngô trồng ở vùng khí hậu nóng cần bón nhiều phân hơn cây trồng ở vùng khí hậu mát.
 • Thời vụ trồng: Cây bắp ngô trồng sớm cần bón nhiều phân hơn cây trồng muộn.

Có thể xác định lượng phân cần bón cho cây bắp ngô theo khuyến cáo của nhà sản xuất hoặc dựa trên kết quả phân tích đất.

Bón phân cho cây bắp ngô

Giai đoạn bón lót

 • Lượng phân bón lót cho 1 ha: 200-300 tấn phân chuồng hoai mục + 50-70 kg N + 30-40 kg P2O5 + 40-50 kg K2O.
 • Cách bón: Bón lót trước khi trồng 10-15 ngày, trộn đều phân bón với đất.
 • Các loại phân tham khảo: Phân bón NPK 16-16-16, Phân bón NPK 20-20-15, Phân bón NPK 18-24-18, Phân bón NPK 15-15-15, Phân bón NPK 12-12-17

Giai đoạn bón thúc

 • Lượng phân bón thúc cho 1 ha: 100-150 kg N + 50-70 kg P2O5 + 50-70 kg K2O.
 • Cách bón:
  • Bón thúc lần 1 khi cây có 4-6 lá, bón 50% lượng phân bón thúc.
  • Bón thúc lần 2 khi cây có 8-10 lá, bón 25% lượng phân bón thúc.
  • Bón thúc lần 3 khi cây có 12-14 lá, bón 25% lượng phân bón thúc.
 • Các loại phân bón tham khảo: Phân bón NPK 20-20-15, Phân bón NPK 18-24-18, Phân bón NPK 15-15-15, Phân bón NPK 12-12-17

Giai đoạn bón bổ sung

 • Lượng phân bón bổ sung cho 1 ha: 20-30 kg N + 10-15 kg P2O5 + 10-15 kg K2O.
 • Cách bón: Bón bổ sung khi cây ra hoa, kết hạt, bón 1-2 lần, mỗi lần cách nhau 10-15 ngày.
 • Các loại phân bón tham khảo: Phân bón NPK 20-20-15, Phân bón NPK 18-24-18, Phân bón NPK 15-15-15, Phân bón NPK 12-12-17

Có cần sử dụng phân bón lá cho cây bắp ngô không?

Có thể sử dụng phân bón lá cho cây bắp ngô, giúp cung cấp dinh dưỡng nhanh chóng cho cây, giúp cây phát triển khỏe mạnh, tăng năng suất, chất lượng.

Phân bón lá là loại phân bón được phun trực tiếp lên lá cây, giúp cây hấp thụ dinh dưỡng nhanh chóng và hiệu quả hơn. Phân bón lá thường được sử dụng trong giai đoạn cây ra hoa, kết hạt, giúp cây tăng cường sức đề kháng, chống chịu sâu bệnh, hạn hán, xâm nhập mặn.

Một số loại phân bón lá thường được sử dụng cho cây bắp ngô bao gồm:

 • Phân bón lá NPK: Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng NPK cho cây.
 • Phân bón lá vi lượng: Cung cấp các chất dinh dưỡng vi lượng cần thiết cho cây.
 • Phân bón lá hữu cơ: Cung cấp các chất dinh dưỡng hữu cơ cho cây.

Liều lượng và cách sử dụng phân bón lá cần được tham khảo theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Việc sử dụng phân bón lá cho cây bắp ngô cần lưu ý một số điểm sau:

 • Chọn loại phân bón lá phù hợp với giai đoạn sinh trưởng của cây.
 • Sử dụng phân bón lá đúng liều lượng và cách sử dụng.
 • Không phun phân bón lá khi trời mưa hoặc khi cây bị bệnh.

Nhìn chung, việc sử dụng phân bón lá cho cây bắp ngô có thể mang lại hiệu quả cao, giúp cây phát triển khỏe mạnh, tăng năng suất, chất lượng.

Có cần bổ sung vi lượng cho cây bắp ngô không?

Có, cần bổ sung vi lượng cho cây bắp ngô. Cây bắp ngô là loại cây trồng phàm ăn, cần nhiều dinh dưỡng để phát triển. Trong đó, các chất dinh dưỡng vi lượng như mangan, kẽm, bo, đồng, sắt, molipden,… cũng rất cần thiết cho cây. Các chất dinh dưỡng vi lượng giúp cây bắp ngô phát triển khỏe mạnh, tăng năng suất, chất lượng. Cụ thể, các chất dinh dưỡng vi lượng có tác dụng sau:

 • Mangan: Giúp cây quang hợp, kích thích ra rễ, chống đổ ngã.
 • Kẽm: Giúp cây quang hợp, phân hóa bắp, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.
 • Bo: Giúp cây quang hợp, phân hóa bắp, tăng khả năng thụ phấn.
 • Đồng: Giúp cây quang hợp, phân hóa bắp, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.
 • Sắt: Giúp cây quang hợp, phân hóa bắp, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.
 • Molipden: Giúp cây quang hợp, phân hóa bắp, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.

Có thể bổ sung vi lượng cho cây bắp ngô bằng cách sử dụng phân bón vi lượng, phân bón lá vi lượng. Liều lượng và cách sử dụng phân bón vi lượng cần được tham khảo theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc dựa trên kết quả phân tích đất.

Thời điểm bổ sung vi lượng cho cây bắp ngô

Thời điểm bổ sung vi lượng cho cây bắp ngô phụ thuộc vào giai đoạn sinh trưởng của cây. Cụ thể:

 • Giai đoạn cây con: Bổ sung vi lượng để giúp cây con phát triển khỏe mạnh, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.
 • Giai đoạn cây đẻ nhánh: Bổ sung vi lượng để giúp cây đẻ nhánh khỏe mạnh, tăng số bắp.
 • Giai đoạn cây trổ bắp: Bổ sung vi lượng để giúp cây phân hóa bắp tốt, bắp to, hạt mẩy.

Một số loại phân bón vi lượng thường được sử dụng cho cây bắp ngô

 • Phân bón vi lượng dạng bột: Dạng bột dễ tan trong nước, dễ sử dụng, giá thành rẻ.
 • Phân bón vi lượng dạng viên: Dạng viên dễ sử dụng, ít bị rửa trôi, giá thành cao hơn dạng bột.
 • Phân bón vi lượng dạng dung dịch: Dạng dung dịch dễ sử dụng, ít bị rửa trôi, giá thành cao hơn dạng bột và dạng viên.

Cách sử dụng phân bón vi lượng cho cây bắp ngô

Có thể sử dụng phân bón vi lượng bằng cách bón gốc hoặc bón lá.

 • Bón gốc: Bón gốc bằng cách trộn phân bón vi lượng với phân chuồng, phân hữu cơ,… rồi bón vào rãnh trước khi trồng.
 • Bón lá: Bón lá bằng cách pha phân bón vi lượng với nước rồi phun trực tiếp lên lá cây.

Khi bón phân vi lượng cho cây bắp ngô, cần lưu ý:

 • Bón phân vi lượng đúng liều lượng và cách sử dụng.
 • Không bón phân vi lượng quá nhiều, tránh gây độc cho cây.
 • Bón phân vi lượng vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh bón phân vi lượng vào lúc trời nắng gắt.

Xem thêm:

 

⏩⏩ Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi các nền tảng truyền thông để tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ thêm về các kinh nghiệm trong đầu tư và sản xuất nông nghiệp cùng cộng đồng và chuyên gia tại:

5/5 - (1 bình chọn)