Hướng dẫn chi tiết cách bón phân cho cà phê

bon ca phe 2

Cây cà phê là một trong những cây trồng quan trọng nhất ở Việt Nam, đóng góp lớn vào nền kinh tế quốc dân. Để đạt được năng suất cao và chất lượng tốt, việc bón phân cho cây cà phê đóng vai trò vô cùng quan trọng.

bon ca phe moi

Lượng phân bón:

Lượng phân bón cho cà phê phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

 • Giai đoạn phát triển của cây: Cây cà phê con cần lượng phân bón ít hơn cây cà phê trưởng thành.
 • Loại đất: Đất đai màu mỡ cần ít phân bón hơn đất bạc màu.
 • Năng suất mong muốn: Bón nhiều phân bón hơn nếu muốn đạt năng suất cao hơn.

Dưới đây là lượng phân bón NPK khuyến cáo cho cà phê:

 • Cây cà phê con (1-2 năm tuổi): 200-300 kg NPK/ha/năm.
 • Cây cà phê trưởng thành (3-7 năm tuổi): 300-400 kg NPK/ha/năm.
 • Cây cà phê già (> 7 năm tuổi): 400-500 kg NPK/ha/năm.

Cách bón phân cho cà phê

Có nhiều cách bón phân cho cà phê, bao gồm:

 • Bón lót: Bón phân lót trước khi trồng cà phê hoặc vào đầu mùa mưa.
 • Bón thúc: Bón phân thúc vào các giai đoạn phát triển quan trọng của cây cà phê như sau khi ra hoa, sau khi đậu quả, và trước khi thu hoạch.
 • Bón theo hốc: Bón phân vào hốc xung quanh gốc cây.
 • Bón rải: Bón phân rải đều trên mặt đất dưới tán cây.

Lưu ý:

 • Nên bón phân vào lúc trời râm mát, không nên bón phân khi trời nắng nóng.
 • Cần bón phân theo đúng kỹ thuật để tránh gây hại cho cây cà phê.
 • Nên sử dụng các loại phân bón có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách bón phân cho cà phê theo từng giai đoạn phát triển:

Cây cà phê con (1-2 năm tuổi):

Bón lót: 200-300 kg NPK/ha.

Bón thúc:

 • Lần 1: Bón sau khi trồng 1 tháng, sử dụng phân NPK 15-15-15.
 • Lần 2: Bón sau khi cây ra hoa, sử dụng phân NPK 12-12-17.
 • Lần 3: Bón sau khi đậu quả, sử dụng phân NPK 10-10-15.

Cây cà phê trưởng thành (3-7 năm tuổi):

Bón lót: 300-400 kg NPK/ha.

Bón thúc:

 • Lần 1: Bón sau khi thu hoạch, sử dụng phân NPK 15-15-15.
 • Lần 2: Bón sau khi cây ra hoa, sử dụng phân NPK 12-12-17.
 • Lần 3: Bón sau khi đậu quả, sử dụng phân NPK 10-10-15.

Cây cà phê già (> 7 năm tuổi):

Bón lót: 400-500 kg NPK/ha.

Bón thúc:

 • Lần 1: Bón sau khi thu hoạch, sử dụng phân NPK 15-15-15.
 • Lần 2: Bón sau khi cây ra hoa, sử dụng phân NPK 12-12-17.
 • Lần 3: Bón sau khi đậu quả, sử dụng phân NPK 10-10-15.

Ngoài ra, bà con nông dân cũng có thể sử dụng các loại phân bón hữu cơ như phân chuồng hoai mục, phân xanh để bón cho cà phê. Phân bón hữu cơ giúp cải thiện chất lượng đất và cung cấp dinh dưỡng cho cây cà phê một cách bền vững.

 

 

Bình chọn