Category Archives: CAO SU

Khai thác mủ cao su bằng khí Ethylene: Lợi ích và nguy cơ

Khai thác mủ cao su

Khai thác mủ cao su bằng khí Ethylene là phương pháp được gọi là phương pháp Ethephon. Ethephon là một loại hợp chất hóa học chứa ethylene (C2H4) được sử dụng để kích thích quá trình tạo mủ cao su từ cây cao su. Khi ethephon tiếp xúc với cây cao su, nó giải phóng khí ethylene, gây ra một loạt các phản ứng sinh học trong cây, dẫn đến sự chuyển đổi của các hạt mủ trong mô phôi thành mủ cao su.