Bệnh hại ở cây xoài: Cách nhận diện và khắc phục

Bệnh ở cây xoài

Bệnh hại ở cây xoài có thể gây ra nhiều tác động đối với cây trồng và năng suất. Do đó, việc quản lý và kiểm soát bệnh trên cây xoài rất quan trọng để bảo vệ sức đề kháng của cây và duy trì năng suất cao, đồng thời giảm thiểu thiệt hại về kinh tế. Nội dung dưới đây sẽ giới thiệu các bệnh hại thường gặp ở cây xoài, cách nhận diện và điều trị.

Bệnh thán thư

Bệnh thán thư là một trong những bệnh hại phổ biến nhất trên cây xoài, làm giảm năng suất và chất lượng quả. Bệnh do nấm Colletotrichum gloeosporioides gây ra, tấn công trên lá, đọt, bông và trái.

Nhận diện bệnh thán thư

Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết bệnh thán thư trên cây xoài:

 • Trên lá xoài xuất hiện những đốm nhỏ, màu đen, có đường kính khoảng 2 – 3 mm.
 • Những đốm đen này lan rộng, kết hợp lại thành những mảng lớn, khiến lá bị khô, rụng.
 • Trên đọt xoài xuất hiện những đốm đen, khiến đọt bị khô, rụng.
 • Trên bông xoài xuất hiện những đốm đen, khiến bông bị thối, rụng.
 • Trên trái xoài xuất hiện những đốm đen, khiến trái bị thối, rụng.

Cách xử lý bệnh thán thư

Để phòng trừ bệnh thán thư, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Thăm vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý sớm khi bệnh mới xuất hiện.
 • Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất như:
  • Azoxystrobin
  • Cyprodinil
  • Mancozeb
  • Thiophanate-Meter

Bệnh hại ở cây xoài

Bệnh xì mủ

Bệnh xì mủ là một trong những bệnh hại phổ biến nhất trên cây xoài, làm giảm năng suất và chất lượng quả. Bệnh do vi khuẩn Pseudomonas syringae gây ra, tấn công trên thân, cành, lá,… của cây xoài.

Nhận diện bệnh xì mủ

Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết bệnh xì mủ trên cây xoài:

 • Trên thân, cành, lá,… của cây xoài xuất hiện những vết nứt nhỏ, có dịch mủ chảy ra.
 • Dịch mủ có màu trắng, đục, có mùi hôi.
 • Các vết nứt này lan rộng, khiến cây xoài bị khô, chết.

Cách xử lý bệnh xì mủ

Để phòng trừ bệnh xì mủ, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Thăm vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý sớm khi bệnh mới xuất hiện.
 • Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất như:
  • Mancozeb
  • Copper oxychloride
  • Bordeaux mixture

Bệnh phấn trắng

Bệnh phấn trắng là một trong những bệnh hại phổ biến nhất trên cây xoài, làm giảm năng suất và chất lượng quả. Bệnh do nấm Oidium mangiferae gây ra, tấn công trên lá, hoa, quả,… của cây xoài.

Nhận diện bệnh phấn trắng

Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết bệnh phấn trắng trên cây xoài:

 • Trên lá xoài xuất hiện những lớp nấm màu trắng, hình bột.
 • Các lớp nấm này lan rộng, khiến lá bị vàng, rụng.
 • Trên hoa xoài xuất hiện những lớp nấm màu trắng, khiến hoa bị thối, rụng.
 • Trên quả xoài xuất hiện những lớp nấm màu trắng, khiến quả bị thối, hư hỏng.

Cách xử lý bệnh phấn trắng

Để phòng trừ bệnh phấn trắng, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Thăm vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý sớm khi bệnh mới xuất hiện.
 • Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất như:
  • Thiophanate-methyl
  • Propiconazole
  • Mancozeb

Bệnh đốm lá

Bệnh đốm lá là một trong những bệnh hại phổ biến nhất trên cây xoài, làm giảm năng suất và chất lượng quả. Bệnh do một số loại vi khuẩn, nấm, virus gây ra, tấn công trên lá, cành, quả,… của cây xoài.

Nhận diện bệnh đốm lá

Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết bệnh đốm lá trên cây xoài:

 • Trên lá xoài xuất hiện những đốm nhỏ, màu vàng, nâu, đen,…
 • Các đốm này lan rộng, khiến lá bị vàng, rụng.
 • Trên cành xoài xuất hiện những vết nứt, vết thối, khiến cành bị khô, chết.
 • Trên quả xoài xuất hiện những đốm nhỏ, màu vàng, nâu, đen,… khiến quả bị thối, hư hỏng.

Cách xử lý bệnh đốm lá

Để phòng trừ bệnh đốm lá, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Thăm vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý sớm khi bệnh mới xuất hiện.
 • Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất như:
  • Thiophanate-methyl
  • Propiconazole
  • Mancozeb

Bệnh thối rễ

Bệnh thối rễ là một trong những bệnh hại nguy hiểm nhất trên cây xoài, làm giảm năng suất và chất lượng quả. Bệnh do nấm Phytophthora palmivora gây ra, tấn công trên rễ cây xoài, khiến rễ bị thối, cây xoài bị suy yếu, giảm khả năng hấp thụ dinh dưỡng, dẫn đến chết cây.

Nhận diện bệnh thối rễ

Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết bệnh thối rễ trên cây xoài:

 • Cây xoài sinh trưởng kém, cành lá vàng úa, rụng sớm.
 • Cây xoài bị vàng lá, rụng lá, cành, quả.
 • Khi đào lên kiểm tra, rễ cây xoài bị thối, có mùi hôi khó chịu.

Cách xử lý bệnh thối rễ

Để phòng trừ bệnh thối rễ, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Chọn giống xoài có khả năng chống chịu bệnh tốt.
 • Trồng xoài ở những nơi có đất đai, khí hậu phù hợp.
 • Áp dụng các biện pháp canh tác hợp lý, như: bón phân cân đối, tưới nước đầy đủ, vệ sinh vườn cây,…
 • Thăm vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý sớm khi bệnh mới xuất hiện.

Dưới đây là một số biện pháp phòng trừ bệnh thối rễ hiệu quả:

 • Trồng cây xoài ở những nơi có đất thoát nước tốt, tránh ngập úng.
 • Bón phân cân đối, tưới nước đầy đủ để cây xoài phát triển khỏe mạnh, tăng sức đề kháng.
 • Thăm vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý sớm khi bệnh mới xuất hiện.
 • Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất như:
  • Carbendazim
  • Mancozeb
  • Chlorothalonil

Bệnh sương mai

Bệnh sương mai là một trong những bệnh hại phổ biến trên cây xoài, làm giảm năng suất và chất lượng quả. Bệnh do nấm Peronospora mangiferae gây ra, tấn công trên lá, hoa, quả,… của cây xoài.

Nhận diện bệnh sương mai

Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết bệnh sương mai trên cây xoài:

 • Trên lá xoài xuất hiện những đốm nhỏ, màu trắng, có lớp phấn mịn.
 • Các đốm này lan rộng, khiến lá bị vàng, rụng.
 • Trên hoa xoài xuất hiện những đốm nhỏ, màu trắng, khiến hoa bị thối, rụng.
 • Trên quả xoài xuất hiện những đốm nhỏ, màu trắng, khiến quả bị thối, hư hỏng.

Cách xử lý bệnh sương mai

Để phòng trừ bệnh sương mai, cần thực hiện các biện pháp sau:

 • Chọn giống xoài có khả năng chống chịu bệnh tốt.
 • Trồng xoài ở những nơi có đất đai, khí hậu phù hợp.
 • Áp dụng các biện pháp canh tác hợp lý, như: bón phân cân đối, tưới nước đầy đủ, vệ sinh vườn cây,…
 • Thăm vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý sớm khi bệnh mới xuất hiện.

Dưới đây là một số biện pháp phòng trừ bệnh sương mai hiệu quả:

 • Trồng cây xoài ở những nơi có độ ẩm thấp, thoáng gió.
 • Bón phân cân đối, tưới nước đầy đủ để cây xoài phát triển khỏe mạnh, tăng sức đề kháng.
 • Thăm vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý sớm khi bệnh mới xuất hiện.
 • Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất như:
  • Mancozeb
  • Chlorothalonil
  • Thiophanate-Meter

Khuyến nghị giúp phòng ngừa bệnh hại ở cây xoài

Dưới đây là một số khuyến nghị giúp phòng ngừa bệnh hại ở cây xoài:

 • Chọn giống xoài có khả năng chống chịu bệnh tốt. Chọn giống xoài có khả năng chống chịu bệnh tốt là biện pháp quan trọng nhất giúp phòng ngừa bệnh hại ở cây xoài. Hiện nay, có rất nhiều giống xoài có khả năng chống chịu tốt với một số loại bệnh hại phổ biến, như: bệnh thán thư, bệnh xì mủ, bệnh phấn trắng, bệnh sương mai,…
 • Trồng xoài ở những nơi có đất đai, khí hậu phù hợp. Mỗi giống xoài sẽ có những yêu cầu về đất đai, khí hậu khác nhau. Do đó, cần lựa chọn nơi trồng phù hợp để cây xoài phát triển khỏe mạnh, tăng sức đề kháng với bệnh hại.
 • Áp dụng các biện pháp canh tác hợp lý, như: Bón phân cân đối, tưới nước đầy đủ để cây xoài phát triển khỏe mạnh, tăng sức đề kháng. Cắt tỉa cành, tạo tán cây thoáng để thông gió, hạn chế ẩm mốc. Vệ sinh vườn cây, thu gom và tiêu hủy các bộ phận bị bệnh để ngăn chặn nguồn lây lan.
 • Thăm vườn thường xuyên, phát hiện và xử lý sớm khi bệnh mới xuất hiện: Thăm vườn thường xuyên giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh hại để xử lý kịp thời, tránh lây lan sang các cây khác.
 • Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả: Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cần tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người và môi trường.

Ngoài ra, bà con nông dân cũng có thể áp dụng một số biện pháp phòng ngừa bệnh hại ở cây xoài theo kinh nghiệm dân gian, như:

 • Sử dụng nước vo gạo, nước vo đậu xanh để tưới cây.
 • Trồng cây thuốc nam xen canh với cây xoài để xua đuổi côn trùng gây hại.
 • Sử dụng các loại chế phẩm sinh học để phòng ngừa bệnh hại.

Việc phòng ngừa bệnh hại ở cây xoài cần được thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của cây xoài.

Có thể bạn quan tâm: Sâu hại ở cây xoài: Cách nhận diện và xử lý hiệu quả

 

⏩⏩ Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi các nền tảng truyền thông để tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ thêm về các kinh nghiệm trong đầu tư và sản xuất nông nghiệp cùng cộng đồng và chuyên gia tại:

Bình chọn