Vai trò của Auxin đối với sự phát triển của cây trồng

Cơ chế tác dụng của auxin

Auxin là một loại hormone thực vật quan trọng chịu trách nhiệm điều chỉnh nhiều quá trình phát triển và phản ứng trong cây. Trong lĩnh vực nông nghiệp, auxin thường được sử dụng dưới dạng các sản phẩm thuốc trừ sâu hoặc phân bón để tác động lên cây trồng và điều chỉnh một số khía cạnh của sự phát triển thực vật.

Auxin là gì và vai trò chính của nó trong sự phát triển cây trồng là gì?

Auxin là một loại hormone thực vật chịu trách nhiệm quan trọng trong việc điều chỉnh nhiều khía cạnh của sự phát triển và phản ứng của cây. Vai trò chính của auxin trong sự phát triển cây trồng bao gồm:

 • Tăng trưởng tế bào: Auxin thúc đẩy tăng trưởng tế bào bằng cách kích thích tăng kích thước và dãn dài tế bào. Điều này đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của thân cây, rễ, và cành.
 • Phân chia tế bào: Auxin tham gia vào quá trình phân chia tế bào, giúp tạo ra mô mới và thúc đẩy sự phát triển của cành và rễ.
 • Hình thành rễ: Auxin thúc đẩy sự phát triển của rễ bằng cách kích thích tăng trưởng và phân chia tế bào ở vùng nảy mầm và vùng đỉnh của rễ.
 • Hình thành thân cây: Auxin có thể ức chế tăng trưởng thân cây ở các vị trí không mong muốn, dẫn đến phản ứng cây hướng lên ánh sáng (phototropism) và hướng xuống trọng lực (gravitropism).
 • Hình thành cành: Auxin thúc đẩy tăng trưởng và phân chia tế bào trong vùng đỉnh của cành, giúp tạo ra cành mới và tạo cấu trúc cây.
 • Hình thành hoa và quả: Auxin cũng tham gia vào quá trình hình thành hoa và quả, đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh sự phát triển của chúng.
 • Phản ứng thích nghi với môi trường: Auxin có thể giúp cây trồng thích nghi với biến đổi môi trường bằng cách kích thích sự thay đổi trong cấu trúc cây.

Trong nông nghiệp, auxin được sử dụng như thế nào để kiểm soát chiều cao của cây?

Trong nông nghiệp, auxin thường được sử dụng để kiểm soát chiều cao của cây thông qua các biện pháp điều chỉnh sinh trưởng. Cụ thể, auxin có thể được sử dụng để ngăn chặn hoặc kiểm soát sự phát triển chiều cao của cây bằng cách ức chế tăng trưởng của các mảng mô quan trọng. Dưới đây là một số cách auxin được áp dụng để kiểm soát chiều cao cây trong nông nghiệp:

 • Kiểm soát lóng cây: Auxin có thể được áp dụng lên điểm mọc mầm hoặc lóng của cây để ngăn chặn sự dãn dài của mạch và tạo ra hiện tượng ngắn cây. Điều này thường được áp dụng đối với các loại cây lúa, cỏ trang trí, và các loại cây trồng khác để giảm chiều cao và tạo ra cấu trúc thấp hơn, dễ quản lý hơn.
 • Phản ứng hướng sáng : Auxin cũng có thể được sử dụng để thay đổi phản ứng của cây với ánh sáng. Bằng cách áp dụng auxin lên một bên của cây, bạn có thể giúp cây phát triển về hướng bên kia, tạo ra cây có chiều cao không đồng đều.
 • Ứng dụng lên mảng lá: Áp dụng auxin lên một phần của cây hoặc mảng lá cụ thể có thể làm chậm lại sự phát triển của phần đó. Điều này có thể làm giảm sự tăng trưởng tổng thể của cây và kiểm soát chiều cao.
 • Ứng dụng lên cành gốc: Đối với cây trồng có sự phát triển quá nhanh của cành gốc, auxin có thể được áp dụng lên cành gốc để ngăn chặn sự dãn dài và kiểm soát chiều cao.
 • Ứng dụng dưới đất: Auxin cũng có thể được áp dụng dưới dạng gốc hoặc thông qua phân bón để ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ hệ rễ. Điều này có thể ảnh hưởng đến cân bằng nước và chất dinh dưỡng trong cây và có thể gây ảnh hưởng đến chiều cao cây.

Auxin

Auxin thường được ứng dụng như thế nào trong quá trình tạo cây trồng mới qua cắt cành hoặc ghép cây?

Auxin có thể được sử dụng để kích thích sự phát triển cây mới trong cây trồng thông qua các kỹ thuật như cắt cành và ghép cây. Dưới đây là cách mà auxin được áp dụng để thúc đẩy sự phụ thuộc sinh học trong cây trồng:

 • Cắt Cành: Kỹ thuật cắt cành liên quan đến việc cắt một phần của cây mẹ và sau đó gắn nó vào môi trường thích hợp để nảy mầm và phát triển thành cây con. Trong quá trình này, auxin có thể được sử dụng để kích thích phát triển rễ trên cành mẹ được cắt. Sử dụng auxin lên phần cắt có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển của rễ.
 • Ghép Cây: Kỹ thuật ghép cây thường được sử dụng để kết hợp các tính chất tốt của hai cây khác nhau thành một cây mới. Trong quá trình ghép cây, auxin có thể được dùng để tạo điều kiện tốt cho sự phát triển của mảng mô gốc và mảng mô ngụy trang (cây con được ghép vào) để đảm bảo sự kết hợp thành công và sự phát triển tốt của cây con.
 • Ứng dụng Auxin: Auxin có thể được áp dụng trực tiếp lên vùng mầm hoặc vùng nảy mầm của cành mẹ hoặc cây con để thúc đẩy phát triển rễ. Các sản phẩm chứa auxin có thể được sử dụng, nhưng cần tuân thủ đúng liều lượng và hướng dẫn để đảm bảo hiệu quả và an toàn.
 • Kích Thích Hình Thành Rễ: Auxin giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành rễ bằng cách tăng sự phân chia tế bào và tăng trưởng tế bào ở vùng nảy mầm và vùng đỉnh của rễ.

Làm thế nào auxin ảnh hưởng đến sự phát triển của hoa và quả trong cây trồng?

Auxin có vai trò quan trọng trong sự phát triển của hoa và quả trong cây trồng. Nó ảnh hưởng đến các khía cạnh khác nhau của quá trình hình thành hoa và quả. Dưới đây là cách mà auxin ảnh hưởng đến sự phát triển của hoa và quả trong cây trồng:

 • Hình Thành Hoa: Auxin có thể tác động đến sự hình thành hoa thông qua việc tác động lên quá trình phân chia tế bào và phát triển. Điều này góp phần tạo ra cấu trúc hoa và kích thích sự phát triển của các bộ phận hoa như lá đài, cánh hoa và bộ phận sinh sản.
 • Hình Thành Quả: Auxin cũng ảnh hưởng đến sự hình thành quả bằng cách thúc đẩy phân chia tế bào và tăng trưởng tại các bộ phận liên quan đến quả. Nó có thể giúp tạo ra cấu trúc của quả và đảm bảo rằng quá trình phát triển này diễn ra đúng cách. Áp dụng để làm quả không hạt.
 • Kích Thích Phát Triển Tinh Bột: Auxin có thể tác động đến quá trình tạo tinh bột trong quả bằng cách thúc đẩy sự phát triển và tích luỹ tinh bột trong các bộ phận của quả. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị dinh dưỡng của quả.
 • Kiểm Soát Kích Thước Quả: Auxin có thể tác động đến kích thước quả bằng cách ảnh hưởng đến sự tăng trưởng tế bào và phân chia tế bào. Việc điều chỉnh mức độ auxin có thể ảnh hưởng đến kích thước quả, đảm bảo rằng chúng phát triển theo kích thước mong muốn.
 • Quá Trình Chuyển Hoá: Auxin có thể tác động đến quá trình chuyển hoá trong quả, ảnh hưởng đến sự phát triển màu sắc, hương vị và hàm lượng dinh dưỡng.

Tuy nhiên, vai trò cụ thể của auxin trong sự phát triển của hoa và quả có thể thay đổi tùy thuộc vào loại cây và điều kiện môi trường. Các nghiên cứu và nghiên cứu cụ thể hơn về từng loại cây trồng có thể cung cấp thông tin chi tiết hơn về cách auxin ảnh hưởng đến quá trình này.

Sử dụng auxin trong nông nghiệp có những ảnh hưởng gì không?

Sử dụng auxin trong nông nghiệp có thể mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực và tiêu cực, tùy thuộc vào cách sử dụng, liều lượng và loại auxin cụ thể. Dưới đây là một số ảnh hưởng chính mà việc sử dụng auxin trong nông nghiệp có thể gây ra:

Các ảnh hưởng tích cực:

 • Kiểm soát chiều cao cây: Auxin có thể được sử dụng để kiểm soát chiều cao cây trồng, giúp tạo ra cây có kích thước thấp hơn và dễ quản lý hơn, đặc biệt trong không gian hạn chế.
 • Giúp hỗ trợ tương hợp sinh học: Auxin có thể được sử dụng để hỗ trợ tương hợp về mặt sinh học và phát triển cây trồng mới thông qua các kỹ thuật như cắt cành và ghép cây.
 • Hỗ trợ quá trình hình thành rễ: Auxin có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hình thành rễ, giúp cây trồng bám chặt vào đất và hấp thụ nước và chất dinh dưỡng tốt hơn.

Các ảnh hưởng tiêu cực:

 • Tác động không mong muốn: Sử dụng auxin không đúng cách có thể gây ra tác động không mong muốn, như sự phát triển bất thường, chậm lại hoặc tăng trưởng quá mức, hoặc tạo ra cấu trúc cây không đều.
 • Ảnh hưởng đối với môi trường: Việc sử dụng auxin có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, đặc biệt nếu không tuân thủ liều lượng và hướng dẫn sử dụng. Các dư lượng auxin có thể gây tác động đến các hệ thống sinh thái nước và đất.
 • Nguy cơ gây hại cho sức khỏe: Nếu không sử dụng đúng cách, sản phẩm chứa auxin có thể gây nguy cơ cho sức khỏe người và động vật.
 • Khả năng kháng thuốc: Sử dụng quá liều auxin có thể gây ra khả năng kháng thuốc cho các loại sâu bệnh hại và côn trùng gây hại cho cây.
 • Ảnh hưởng đối với chất lượng sản phẩm: Việc sử dụng auxin không đúng cách có thể ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị dinh dưỡng của sản phẩm cây trồng.

Lưu ý rằng việc sử dụng auxin cần phải tuân thủ các hướng dẫn và liều lượng chính xác để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho cây trồng và môi trường.

Auxin có tác động thế nào đối với quá trình chuyển hoá nước và chất dinh dưỡng trong cây?

Auxin có tác động quan trọng đối với quá trình chuyển hoá nước và chất dinh dưỡng trong cây. Dưới đây là cách mà auxin ảnh hưởng đến quá trình này:

 • Chuyển hoá nước: Auxin ảnh hưởng đến chuyển hoá nước trong cây bằng cách tác động lên tế bào trên bề mặt rễ. Auxin thúc đẩy tăng trưởng của tế bào ở vùng nảy mầm của rễ, tạo điều kiện tốt hơn cho việc hấp thụ nước qua tảo rễ và truyền qua các mô và mạch trong cây. Điều này giúp cây có khả năng hấp thụ nước hiệu quả hơn, cải thiện cân bằng nước trong cây.
 • Chuyển hoá chất dinh dưỡng: Auxin cũng ảnh hưởng đến chuyển hoá chất dinh dưỡng bằng cách thúc đẩy tăng trưởng tế bào và sự phân chia tế bào trong các bộ phận cây. Quá trình này cung cấp điều kiện tốt hơn cho việc hấp thụ và chuyển hoá các chất dinh dưỡng như nitơ, phospho, kali và các khoáng chất khác qua các mô cây. Auxin cũng có thể ảnh hưởng đến sự tích luỹ tinh bột và các chất dinh dưỡng khác trong quả.
 • Chuyển hoá tại các bộ phận cây: Auxin ảnh hưởng đến chuyển hoá nước và chất dinh dưỡng tại các bộ phận khác nhau của cây, bao gồm rễ, thân, cành, lá và quả. Nó giúp cân bằng việc cung cấp nước và chất dinh dưỡng đến các bộ phận quan trọng, đảm bảo sự phát triển và hoạt động hiệu quả của cây.
 • Phản ứng với điều kiện môi trường: Auxin có khả năng tương ứng với biến đổi môi trường như ánh sáng và trọng lực. Điều này có thể ảnh hưởng đến cách chuyển hoá nước và chất dinh dưỡng xảy ra trong cây để phản ứng với điều kiện môi trường thay đổi.

Tóm lại, auxin đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh và tác động đối với quá trình chuyển hoá nước và chất dinh dưỡng trong cây. Nó giúp cân bằng việc cung cấp và sử dụng nước và chất dinh dưỡng, đảm bảo sự phát triển và hoạt động hiệu quả của cây.

Có những loại auxin nào phổ biến trong nông nghiệp và chúng được sử dụng như thế nào để cải thiện sản xuất cây trồng

Trong nông nghiệp, có một số loại auxin phổ biến được sử dụng để cải thiện sản xuất cây trồng. Hai loại auxin quan trọng và phổ biến nhất là IAA (indole-3-acetic acid) và NAA (1-naphthaleneacetic acid). Dưới đây là thông tin về chúng và cách chúng được sử dụng để cải thiện sản xuất cây trồng:

 • IAA (Indole-3-Acetic Acid): IAA là loại auxin tự nhiên tồn tại trong cây. Nó thường tạo ra các tác động sinh học trong cây, như thúc đẩy tăng trưởng và phân chia tế bào. Trong nông nghiệp, IAA có thể được sử dụng để khuyến khích phát triển rễ và cành, thúc đẩy quá trình tạo hoa và quả, và ứng dụng trong kỹ thuật tạo cây trồng mới qua cắt cành và ghép cây.
 • NAA (1-Naphthaleneacetic Acid): NAA là một loại auxin tổng hợp và thường được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp. NAA có khả năng tăng cường phát triển rễ, thúc đẩy tạo hoa và quả, và kiểm soát chiều cao cây. NAA thường được sử dụng trong quá trình ghép cây, khuyến khích phân chia tế bào để tạo rễ trên cành mẹ cắt, và kiểm soát chiều cao cây trồng.

Cách sử dụng auxin trong nông nghiệp thường liên quan đến việc áp dụng các sản phẩm chứa auxin, chẳng hạn như dung dịch hoặc phân bón có chứa IAA hoặc NAA, trực tiếp lên cây trồng hoặc bằng cách ngâm hạt trước khi gieo. Sự lựa chọn của loại auxin và phương pháp sử dụng phụ thuộc vào mục tiêu cụ thể và loại cây trồng mà bạn đang làm việc.

Lưu ý rằng việc sử dụng auxin cần phải được thực hiện theo hướng dẫn cẩn thận và tuân thủ liều lượng đúng, vì sự sử dụng không đúng cách có thể gây tác động không mong muốn đối với cây trồng và môi trường.

Bạn có thể xem thêm: Cách sử dụng và liều lượng sử dụng Auxin đối với một số loại cây trồng

 

⏩⏩ Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi các nền tảng truyền thông để tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ thêm về các kinh nghiệm trong đầu tư và sản xuất nông nghiệp cùng cộng đồng và chuyên gia tại:

Bình chọn
This entry was posted in AUXIN and tagged .