Auxin có vai trò gì đối với thực vật?

cay trong cong nghe cao

Auxin là một trong những nhóm hormone thực vật quan trọng nhất, đóng vai trò chủ chốt trong việc điều chỉnh nhiều khía cạnh sinh trưởng và phát triển của thực vật. Từ việc điều khiển hướng động, ức chế sự phát triển của chồi bên, cho đến kích thích ra rễ và tăng trưởng chiều dài của thân, auxin luôn hiện diện trong các quá trình sinh trưởng của thực vật. Bài viết này sẽ đi sâu vào khám phá vai trò đa dạng của auxin trong thực vật.

Cấu trúc hóa học của auxin?

Auxin là một nhóm các hợp chất hữu cơ có cấu trúc tương tự nhau, với đặc điểm chung là có vòng indole và một chuỗi axit béo. Các loại auxin phổ biến nhất bao gồm:

 • Axit indole-3-acetic (IAA): Đây là dạng auxin tự nhiên phổ biến nhất được tìm thấy trong thực vật.
 • Axit indole-3-butyric (IBA): Loại auxin tổng hợp này thường được sử dụng để kích thích ra rễ.
 • Axit 2,4-dichlorophenoxyacetic (2,4-D): Là một loại auxin tổng hợp từng được sử dụng rộng rãi làm chất diệt cỏ.

Cấu trúc hóa học của IAA:

 • Vòng indole: Gồm 1 vòng benzen (6 cạnh) và 1 vòng pyrrole (5 cạnh) liên kết với nhau.
 • Nhóm carboxyl (-COOH): Nằm ở vị trí thứ 3 trên vòng indole, tạo thành axit.
 • Chuỗi axit béo: Có thể thay đổi về độ dài và cấu trúc.

Cấu trúc của các loại auxin khác:

 • IBA: Có cấu trúc tương tự IAA nhưng có thêm một nhóm butyl ở vị trí thứ 3.
 • 2,4-D: Có cấu trúc tương tự IAA nhưng vòng indole được thay thế bằng vòng benzene chứa hai nhóm chloro.

Cấu trúc hóa học của auxin ảnh hưởng đến hoạt động sinh học của nó. Ví dụ, IAA có hoạt động sinh học cao hơn IBA, và 2,4-D có hoạt động diệt cỏ mạnh hơn IAA.

Ngoài ra, còn có một số loại auxin tự nhiên khác ít phổ biến hơn, bao gồm:

 • Axit phenylacetic (PAA)
 • Axit naphthylacetic (NAA)
 • Axit 4-chloroindole-3-acetic (4-Cl-IAA)

Chức năng của auxin trong thực vật?

huong dong

Auxin là một hormone thực vật quan trọng đóng vai trò chủ chốt trong việc điều chỉnh nhiều khía cạnh sinh trưởng và phát triển của thực vật. Dưới đây là một số chức năng chính của auxin:

Hướng động:

Auxin giúp thực vật định hướng theo các kích thích như ánh sáng (hướng quang), trọng lực (hướng trọng) và nước (hướng nước).

Auxin tập trung cao ở mặt tối của thân cây, khiến tế bào ở mặt này dãn dài chậm hơn so với mặt sáng, dẫn đến hiện tượng uốn cong thân cây về phía ánh sáng.

Tương tự, auxin cũng điều khiển sự uốn cong rễ cây theo hướng có nguồn nước.

Ứng động:

Auxin tham gia vào các phản ứng của thực vật với các tác nhân kích thích bên ngoài như va chạm, thay đổi nhiệt độ, hóa chất. Ví dụ, khi bị va chạm, auxin sẽ di chuyển đến vị trí bị va chạm và kích thích các tế bào ở đó tăng trưởng, giúp cây phục hồi.

Chi phối sự phát triển của các cơ quan:

 • Auxin kích thích ra rễ và ức chế sự phát triển của chồi bên, giúp cây tập trung dinh dưỡng để phát triển thân chính.
 • Auxin cũng ảnh hưởng đến sự ra hoa và đậu quả. Ví dụ, auxin có thể kích thích ra hoa ở xoài và dứa.

Quá trình sinh trưởng khác:

 • Auxin kích thích sự dãn dài của tế bào, giúp cây tăng trưởng chiều dài.
 • Auxin tham gia vào quá trình phân chia tế bào, giúp cây tăng trưởng về kích thước.
 • Auxin cũng có vai trò trong quá trình hình thành quả và hạt.

Ngoài ra, auxin còn có một số chức năng khác như:

 • Kích thích đóng khí khổng, giúp cây hạn chế thoát nước.
 • Ức chế sự rụng lá và quả.
 • Tăng cường sức đề kháng của cây với bệnh hại

Quá trình sinh tổng hợp auxin diễn ra như thế nào?

Quá trình sinh tổng hợp auxin ở thực vật diễn ra chủ yếu ở đỉnh ngọn chồi và từ đó được vận chuyển xuống dưới (hướng gốc). Ngoài đỉnh ngọn, các cơ quan khác như lá non, quả non, phôi hạt đang sinh trưởng và cả tầng phát sinh cũng có khả năng tổng hợp auxin. Có hai con đường sinh tổng hợp auxin chính được biết đến ở thực vật:

Con đường Tryptophan (Trp)

Đây là con đường chính để tổng hợp auxin ở thực vật bậc cao. Quá trình này bắt đầu với axit amin tryptophan (Trp) được chuyển đổi thành indole-3-pyruvic acid (IPyA) bởi enzyme tryptophan 2-monooxygenase (TAA1). IPyA sau đó được chuyển đổi thành indole-3-acetaldehyde (IAAld) bởi enzyme indole-3-pyruvate decarboxylase (IPDC). IAAld cuối cùng được oxy hóa thành auxin chủ yếu, indole-3-acetic acid (IAA) bởi enzyme aldehyde oxidase (AAO).

Con đường Anthranilate (Ant)

Con đường này ít phổ biến hơn con đường Trp và chủ yếu được tìm thấy ở thực vật một lá mầm. Quá trình này bắt đầu với axit amin anthranilate (Ant) được chuyển đổi thành indole-3-glycerol phosphate (IGP) bởi enzyme anthranilate phosphoribosyltransferase (AnthPRT). IGP sau đó được chuyển đổi thành indole-3-acetaldehyde (IAAld) bởi enzyme indole-3-glycerol phosphate lyase (IGPL). IAAld cuối cùng được oxy hóa thành auxin chủ yếu, indole-3-acetic acid (IAA) bởi enzyme aldehyde oxidase (AAO).

Ngoài ra, còn có một số con đường phụ khác để tổng hợp auxin, nhưng chúng ít quan trọng hơn hai con đường chính trên.

Yếu tố ảnh hưởng đến sinh tổng hợp auxin:

 • Ánh sáng: Ánh sáng kích thích sự tổng hợp auxin ở đỉnh ngọn chồi.
 • Nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp cho sinh tổng hợp auxin là khoảng 25°C.
 • Chất dinh dưỡng: Nồng độ nitơ và phốt pho cao có thể kích thích sinh tổng hợp auxin.
 • Hormone thực vật khác: Cytokinin và gibberellin có thể ức chế sinh tổng hợp auxin.

Tóm lại, quá trình sinh tổng hợp auxin là một quá trình phức tạp được điều chỉnh bởi nhiều yếu tố khác nhau. Hiểu rõ quá trình này có thể giúp chúng ta phát triển các phương pháp mới để điều chỉnh sự phát triển của thực vật.

Quá trình vận chuyển auxin xảy ra như thế nào?

Auxin được vận chuyển trong cây theo hai hướng chính:

Vận chuyển từ đỉnh sinh trưởng xuống rễ (hướng gốc):

 • Đây là hướng vận chuyển chính của auxin.
 • Auxin được vận chuyển chủ yếu qua các tế bào mạch gỗ (xylem).
 • Quá trình vận chuyển này được thực hiện theo cách chủ động, đòi hỏi năng lượng ATP.
 • Auxin được vận chuyển theo một gradient nồng độ, từ cao ở đỉnh sinh trưởng đến thấp ở rễ.

Vận chuyển ngang (hướng xuyên):

Auxin được vận chuyển từ tế bào này sang tế bào khác qua các plasmodesmata.

Quá trình vận chuyển này có thể xảy ra theo hai hướng:

 • Vận chuyển từ tế bào có nồng độ auxin cao sang tế bào có nồng độ auxin thấp.
 • Vận chuyển theo hướng của các tín hiệu kích thích như ánh sáng, trọng lực.

Cơ chế vận chuyển auxin

Vận chuyển chủ động:

 • Auxin được vận chuyển qua màng tế bào bởi các protein vận chuyển auxin (AUX1, PIN1, PIN2, …).
 • Các protein vận chuyển này hoạt động như các kênh hoặc bơm để vận chuyển auxin từ tế bào này sang tế bào khác.
 • Quá trình vận chuyển này đòi hỏi năng lượng ATP.

Vận chuyển thụ động:

 • Auxin có thể di chuyển qua màng tế bào theo phương thức khuếch tán.
 • Quá trình vận chuyển này không đòi hỏi năng lượng ATP.

Yếu tố ảnh hưởng đến vận chuyển auxin:

 • Ánh sáng: Ánh sáng có thể ảnh hưởng đến hướng vận chuyển auxin.
 • Trọng lực: Trọng lực có thể ảnh hưởng đến hướng vận chuyển auxin.
 • Chất dinh dưỡng: Nồng độ nitơ và phốt pho cao có thể ảnh hưởng đến vận chuyển auxin.
 • Hormone thực vật khác: Cytokinin và gibberellin có thể ảnh hưởng đến vận chuyển auxin.

Auxin ảnh hưởng đến sự rụng lá như thế nào?

Auxin đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh sự rụng lá của thực vật. Tuy nhiên, ảnh hưởng của auxin có thể khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển của lá và các yếu tố môi trường xung quanh.

Giai đoạn rụng lá già:

Khi lá già đi, nồng độ auxin trong lá giảm xuống. Sự giảm nồng độ auxin này kích thích sự hình thành của một lớp tế bào đặc biệt gọi là tầng rời ở cuống lá. Tầng rời làm cho lá dễ bị tách khỏi thân cây. Cuối cùng, lá rụng khỏi cây.

Giai đoạn rụng lá do bất lợi môi trường:

Khi cây gặp điều kiện môi trường bất lợi như thiếu nước, thiếu dinh dưỡng, hoặc nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, nồng độ auxin trong lá cũng có thể giảm xuống. Sự giảm nồng độ auxin này cũng kích thích sự hình thành tầng rời và dẫn đến rụng lá.

Ảnh hưởng của auxin tổng hợp:

Auxin tổng hợp có thể được sử dụng để thúc đẩy hoặc trì hoãn sự rụng lá. Ví dụ, phun auxin tổng hợp lên lá có thể giúp giữ lá xanh lâu hơn. Ngược lại, sử dụng các chất ức chế auxin có thể thúc đẩy rụng lá.

Tóm lại, auxin có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh sự rụng lá. Nồng độ auxin trong lá ảnh hưởng đến sự hình thành tầng rời, cuối cùng dẫn đến rụng lá. Ngoài ra, còn có một số yếu tố khác ảnh hưởng đến sự rụng lá, bao gồm:

 • Ethylene: Ethylene là một hormone thực vật khác cũng thúc đẩy rụng lá.
 • ABA (acid abscisic): ABA là một hormone thực vật ức chế sự phát triển của cây và có thể kích thích rụng lá.
 • Ánh sáng: Ánh sáng ảnh hưởng đến sự tổng hợp auxin và ethylene, thereby ảnh hưởng đến rụng lá.
 • Nhiệt độ: Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể kích thích rụng lá.

Auxin ảnh hưởng đến sự ra hoa như thế nào?

Auxin là một hormone thực vật quan trọng đóng vai trò trong việc điều chỉnh sự ra hoa của nhiều loại cây. Tuy nhiên, ảnh hưởng của auxin có thể khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây và giai đoạn phát triển của nó.

Kích thích ra hoa

Auxin có thể kích thích ra hoa ở một số loại cây bằng cách thúc đẩy sự phân hóa mầm hoa. Ví dụ, phun auxin tổng hợp lên cây xoài có thể giúp cây ra hoa sớm hơn.

Ức chế ra hoa

Ở một số loại cây khác, auxin có thể ức chế ra hoa. Ví dụ, auxin có thể ức chế ra hoa ở cây lúa mì.

Tương tác với các hormone khác:

Auxin thường tương tác với các hormone thực vật khác như gibberellin và cytokinin để điều chỉnh sự ra hoa. Ví dụ, auxin và gibberellin có thể tương tác synergetically để thúc đẩy ra hoa ở cây Arabidopsis.

Cơ chế tác động

Auxin có thể ảnh hưởng đến sự ra hoa bằng cách điều chỉnh các gen liên quan đến quá trình ra hoa. Auxin cũng có thể ảnh hưởng đến sự vận chuyển các chất dinh dưỡng đến mầm hoa.

Ứng dụng của auxin trong nông nghiệp?

Auxin là một hormone thực vật quan trọng đóng vai trò chủ chốt trong nhiều khía cạnh sinh trưởng và phát triển của thực vật. Do đó, auxin có nhiều ứng dụng trong nông nghiệp, bao gồm:

kich re 1

Kích thích ra rễ

Auxin được sử dụng rộng rãi để kích thích ra rễ cho cành giâm, giúp tăng tỷ lệ thành công của việc giâm cành. Các chế phẩm auxin thường được sử dụng cho mục đích này bao gồm IBA (indole-3-butyric acid), NAA (naphthalene-1-acetic acid) và IAA (indole-3-acetic acid).

Thúc đẩy ra hoa và đậu quả

Auxin có thể kích thích ra hoa ở một số loại cây như xoài, dứa, và cà chua. Auxin cũng có thể giúp tăng tỷ lệ đậu quả bằng cách kích thích sự phát triển của bầu nhụy và phôi.

Kiểm soát cỏ dại:

Một số chất ức chế auxin có thể được sử dụng để diệt cỏ dại. Các chất ức chế này hoạt động bằng cách ngăn chặn sự vận chuyển auxin trong cây, dẫn đến rối loạn sinh trưởng và eventually dẫn đến chết cây.

Ngăn ngừa rụng lá và quả non

rung trai non sau rieng

Auxin có thể giúp ngăn ngừa rụng lá và quả non bằng cách ức chế sự hình thành ethylene, một hormone thực vật thúc đẩy rụng lá và quả.

Điều chỉnh sinh trưởng của cây

Auxin có thể được sử dụng để điều chỉnh chiều cao của cây, kích thích sự phát triển của chồi bên, và ức chế sự phát triển của mầm ngủ.

Lưu ý:

 • Việc sử dụng auxin cần được thực hiện cẩn thận và theo đúng hướng dẫn để tránh gây hại cho cây trồng.
 • Nên sử dụng các chế phẩm auxin có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo chất lượng.
 • Cần tuân thủ các quy định về an toàn khi sử dụng auxin.

Ngoài ra, auxin còn có một số ứng dụng khác trong nông nghiệp như:

 • Kích thích nảy mầm hạt.
 • Tăng cường sức đề kháng của cây với bệnh.
 • Giúp cây chịu hạn và chịu úng tốt hơn.

Với những ứng dụng đa dạng, auxin là một công cụ hữu ích cho người nông dân trong việc nâng cao năng suất cây trồng và cải thiện chất lượng sản phẩm.

 

 

Bình chọn